№ 1 (182) 2020


Головна > Архів > № 1 (182) 2020


https://doi.org/10.15407/ggcm2020.01

Геологія горючих копалин

ШЛАПІНСЬКИЙ Володимир, ПАВЛЮК Мирослав, ТЕРНАВСЬКИЙ Мирослав.
Критичний розгляд проблемних питань стратиграфії і тектоніки Складчастих Карпат і прилеглих територій на прикладі «Держгео-карти–200»
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (182) 2020, 5-39.

БАРТАЩУК Олексій.
Колізійні деформації Дніпровсько-Донецької западини. Стаття 3. Геодинамічна модель тектонічної інверсії
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (182) 2020, 40-51.

ХОХА Юрій, ЛЮБЧАК Олександр, ЯКОВЕНКО Мирослава, БРИК Дмитро.
Визначення кількості керогену, необхідного для формування родовищ вуглеводнів Західного нафтогазоносного регіону України
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (182) 2020, 52-61.

Геохімія

НАУМКО Ігор, ПАВЛЮК Мирослав, ПОБЕРЕЖСЬКИЙ Андрій.
Геохімія і термобарометрія мінералоутворювальних флюїдів та термобарогеохімія евапоритів – всесвітньо відомі наукові школи
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (182) 2020, 62-75.

КОСТЬ Марія, МЕДВІДЬ Галина, ГАРАСИМЧУК Василь, ТЕЛЕГУЗ Ольга, САХНЮК Ірина, МАЙКУТ Орися.
Геохімічна характеристика річкових та ґрунтових вод (Зовнішня зона Передкарпатського прогину)
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (182) 2020, 76-86.

ЯРЕМЧУК Ярослава, ВОВНЮК Сергій, ТАРІК Мохамед.
Глинисті мінерали еоценової кам’яної солі формації Бахадар Хель, Пакистан
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (182) 2020, 87-100.

Рецензії

ПАВЛЮК Мирослав, НАУМКО Ігор.
Дніпро й Україна: оригінальний погляд на актуальні проблеми екосистеми великої ріки
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (182) 2020, 101-104.

Ювілеї

ПАВЛЮК Мирослав, НАУМКО Ігор, ПОБЕРЕЖСЬКИЙ Андрій.
Академік НАН України Олександр Миколайович Пономаренко – визначний учений та організатор науки в галузі наук про Землю в Україні (до 70-річчя від уродин)
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (182) 2020, 105-109.