№ 1-2 (174-175) 2018


Головна > Архів > № 1-2 (174-175) 2018


Ювілеї

ПАВЛЮК Мирослав, ПОБЕРЕЖСЬКИЙ Андрій, ЯКОВЕНКО Мирослава, КОЗАК Мирослава.
Національна академія наук України (до 100-річного ювілею)

ПАВЛЮК Мирослав, ПОБЕРЕЖСЬКИЙ Андрій, ЯКОВЕНКО Мирослава, КОЗАК Мирослава.
Віхи історії і сьогодення Інституту геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України (1951–2018)

Геологія горючих копалин

СТУПКА Орест.
Дві гіпотези – два підходи до вирішення проблеми походження нафти
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1-2 (174-175) 2018, 28-39.

ГЛОНЬ Віталій.
Геолого-структурні, геохімічні особливості формування покладів вуглеводнів у Срібнянській депресії
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1-2 (174-175) 2018, 40-53.

Ювілеї

Академік Національної академії наук України Мирослав Іванович Павлюк (до 75-річчя від дня народження)


Тези доповідей X наукової конференції молодих вчених та спеціалістів «Геологія і геохімія горючих копалин», присвяченої 100-річчю НАН України (19–21 вересня 2018 р.)

БАЦЕВИЧ Наталія.
Роль летких сполук у формуванні і перетворенні лавових потоків деяких стратифікованих одиниць Ратно–Камінь-Каширської площі (трапова формація венду Західної Волині)

БРИНСЬКИЙ Тарас.
Мінералого-петрографічна характеристика і розплавні включення в андезитах каменоломні Оріховиця Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма

ВИСЛОЦЬКА Ольга.
Геохімічні дослідження сланцевого газу в межах північно-західної частини Волино-Поділля.

ГАВРИЛЮК Ольга.
Особливості розміщення йоду у підземних водах північного борту Дніпровсько-Донецької западини.

ГЕРЛЬОВСЬКИЙ Юрій.
Визначення глибин утворення вуглеводневих систем за співвідношенням ізомерів бутану

ГЕТМАНЮК Ірина.
Характеристика газоносності Більче-Волицького газового родовища

ГРИВНЯК Галина.
Вплив розривних тектонічних порушень на формування пасток вуглеводнів Волино-Подільської нафтогазоносної області

ДУЧУК Степан, ЙОСИПЕНКО Тарас, МАКСИМУК Софія.
Актуальність застосування комплексних методів для підвищення ефективності геолого-геофізичних досліджень при пошуках вуглеводнів

ЗАНКОВИЧ Галина.
Прожилково-вкраплена мінералізація перспективно нафтогазоносних породних комплексів північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати)

ЗЛОБІНА Катерина, САМЧУК Анатолій.
Про вміст важких металів у ґрунтах Шацького національного природного парку

ІГНАТИШИН Адальберт, ІГНАТИШИН Моніка, ІГНАТИШИН Василь.
Геофізичні поля та геомеханічні процеси в Закарпатському внутрішньому прогині

КЛЕВЦОВ Олександр, РАЄВСЬКИЙ Ярослав.
Літолого-фаціальні особливості продуктивного горизонту А-71 Кобзівського газоконденсатного родовища (ГКР)

КОВАЛЬЧУК Наталя.
Вплив регіональних тектонічних процесів на формування родовищ вуглеводнів південно-східної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину у зв’язку з перспективами нафтогазоносності

КОХАН Оксана.
Геолого-палеоокеанографічні умови осадонагромадження середньо-верхньомайкопських відкладів Північнокримського прогину

КОХАН Оксана.
Прогноз нафтогазоперспективних об’єктів у відкладах середнього майкопу Північнокримського регіону

КОШІЛЬ Леся.
Умови седиментації відкладів раннього ейфеля Переддобрудзького прогину

ЛАЗАР Галина, САВЧИНСЬКИЙ Любомир.
Особливості поширення скандію у вугіллі пласта V6 Львівсько-Волинського басейну

МАРЧАК Марія.
Вплив структури на пористість пісковиків Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну

МАРЧЕНКО Романа.
До питання про стратифікацію відкладів сухівської світи за форамініферами (потік Кобилець)

МАТВІЇШИН Зоряна.
Умови процесiв мiнералогенезису пiвнiчної пери-ферiйної частини Берегiвського золотополiметалiчного родовища

МАТЛАЙ Лідія.
Вапняковий нанопланктон титонських відкладів південно-західного Криму

МЕДВІДЬ Галина, ТЕЛЕГУЗ Ольга, СЕНІВ Оксана.
Просторово-часові зміни хімічної матриці пластових вод верхньопротерозойських та нижньопалеозойських відкладів Волино-Поділля

МИРОНЦОВ Микита.
Проблема еквівалентності в обернених задачах електрометрії нафтогазових свердловин

РЕВЕР Анастасія.
Особливості седиментогенезу ранньоолігоценових відкладів Південнокерченського прогину (площа Субботіна)

САВЧАК Олеся.
Особливості розповсюдження вуглеводневих компонентів природного газу Західного нафтогазоносного регіону України

ТЕРНАВСЬКИЙ Мирослав.
Юрські відклади Мармароської зони скель

ЦАР Марія.
Стан дослідження екзотичних конгломератів у складчастій області Українських Карпат

ЧЕРЕМІССЬКА Оксана, ЧЕРЕМІССЬКИЙ Юрій.
Геолого-палеоокеано-графічні та геодинамічні аспекти формування відкладів бурдигал-лангійського часу Карпатського сегменту Паратетісу

ЯКОВЕНКО Мирослава, ХОХА Юрій.
Геохімічна спеціалізація торф’яних областей (районів) Львівщини

BOIKO Anna, BODNARCHUK Volodymyr, MULA Galyna.
Shale rocks of the Spassk suite as the prospective objects for extracting hydrocarbons

ISHCHENKO Lilia.
Hydro- and gasogeochemical zonality in Druzhkovsko-Konstantinovskaya anticline (Donbas)