№ 3-4 (172–173) 2017


Головна > Архів > № 3-4 (172–173) 2017


Геологія горючих копалин

ЗАЯЦЬ Христина.
Поширення на південний захід платформних відкладів мезозою під покриви Українських Карпат

САВЧАК Олеся.
Геохімічні аспекти процесів  міграції та акумуляції вуглеводнів Східного нафтогазоносного регіону України

ГАФИЧ Іван, ЛАЗАРУК Ярослав, ЩУРОВ Ігор.
Методичні аспекти прогнозування складнозбудованих порід-колекторів (на прикладі Семиренківського нафтогазоконденсатного родовища Дніпровсько-Донецької западини

ДРИГАНТ Данило.
Девон зони Тейссейре–Торнквіста на південно-західній окраїні Східноєвропейської платформи (Україна)

ВОВНЮК Сергій, ГАЛАМАЙ Анатолій, ГРИНІВ Софія, ДУДОК Ігор, МАКСИМУК Софія, ПОБЕРЕЖСЬКИЙ Андрій, СИДОР Дарія, ЯРЕМЧУК Ярослава.
Геохімічні критерії зв’язку евапоритових і осадових формацій фанерозою та покладів вуглеводнів (на прикладі нафтогазоносних басейнів Центральної і Східної Європи)

МЕДВІДЬ Галина, КОСТЬ Марія, ТЕЛЕГУЗ Ольга, ПАНЬКІВ Роман, ПАЛЬЧИКОВА Олена, МАЙКУТ Орися, САХНЮК Ірина.
Геохімічні особливості водоносних комплексів Великомостівського газового родовища (Волино-Поділля)

МАТРОФАЙЛО Михайло, БУЧИНСЬКА Ірина, ПОБЕРЕЖСЬКИЙ Андрій.
Розподіл і походження вуглеводневих газів у вугленосних відкладах Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну

Наукові дискусії

СВОРЕНЬ Йосип.
Закономірність природних процесів синтезу досконалих кристалів діаманта

У наукових колах

ПАВЛЮК Мирослав, ПОБЕРЕЖСЬКИЙ Андрій, ЯКОВЕНКО Мирослава.
Міжнародна наукова конференція «Геологія і геохімія горючих копалин», присвячена 100-річчю від дня народження академіка Григорія Назаровича Доленка

Втрати науки

Пам’яті визначного українського вченого – член-кореспондента НАН України Юрія Миколайовича Сеньковського