№ 3–4 (191–192) 2023

Головна > Архів > № 3–4 (191–192) 2023


https://doi.org/10.15407/ggcm2023.191-192

До ювілею Мирослава Івановича Павлюка

Геологія нафти і газу

ЛАЗАРУК Ярослав, ПАВЛЮК Мирослав
Напрямки оптимізації розвідки і розроблення нафтових родовищ Західного Причорномор’я України
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 7–19

РАДКОВЕЦЬ Наталія, КОЛТУН Юрій
Мінералого-петрографічна та геохімічна характеристика відкладів середнього девону Львівського прогину в аспекті перспектив їхньої нафтогазоносності
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 20–30

ФЕДОРИШИН Дмитро, МИХАЙЛОВСЬКИЙ Ігор, ФЕДОРИШИН Сергій, ТРУБЕНКО Олександр
Оцінка динаміки зміни водонафтових контактів та встановлення ефективних товщин за результатами комплексних геофізичних досліджень
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 31–36

КУРОВЕЦЬ Ігор, ЗУБКО Олександр, ГРИЦИК Ігор, ПРИХОДЬКО Олександр, КУЧЕР Роман-Даниїл
Апаратурно-методичний комплекс досліджень петрофізичних властивостей тріщинуватих порід-колекторів вуглеводнів
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 37–44

Тверді горючі копалини

ЯКОВЕНКО Мирослава, ХОХА Юрій
Характеристика розподілу хімічних елементів у вертикальному розрізі торфів за допомогою рентген-флуоресцентного аналізу (родовище Гончари, Львівська область)
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 45–60

Тектоніка

ГНИЛКО Олег
Геодинамічні плито-тектонічні умови формування терейну Тисія–Дакія, Українські Карпати
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 61–73

Літологія

ГНІДЕЦЬ Володимир, ГРИГОРЧУК Костянтин, БАЛАНДЮК Ліна
Гетерогенність літогенезу відкладів силуру Волино-Поділля
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 74–85

ПОПП Ігор, ГАВРИШКІВ Галина, ГАЄВСЬКА Юлія, МОРОЗ Петро, ШАПОВАЛОВ Михайло
Еволюція умов седиментогенезу в Карпатському флішовому басейні в крейді–палеогені
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 86–104

МОРОЗ Марта
Літогенез верхньоюрських відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 105–121

Геохімія

ГРИНІВ Софія, ЯРЕМЧУК Ярослава, РАДКОВЕЦЬ Наталія
Вплив вод морського і континентального походження на процеси трансформації глинистих мінералів евапоритових відкладів (на прикладі Калуш-Голинського родовища Передкарпатського прогину)
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 122–134

СВОРЕНЬ Йосип
Про значення природних карбонатів у процесах синтезу і генези вуглеводнів у літосфері Землі
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 135–142

У наукових колах

НАУМКО Ігор, ПАВЛЮК Мирослав, КУРОВЕЦЬ Ігор
Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища: здобутки, підсумки, перспективи (за матеріалами ХІ Міжнародної наукової конференції)
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 143–148