№4 (181) 2019


Головна > Архів > №4 181 (2019)


https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04

Геологія горючих копалин

ПАВЛЮК Мирослав, ШЛАПІНСЬКИЙ Володимир, САВЧАК Олеся, ТЕРНАВСЬКИЙ Мирослав, ГУЗАРСЬКА Любов, ТРІСКА Назар, ОГРЕНДА Наталія.
Нові підходи до визначення перспектив нафтогазоносності південно-cхідної частини внутрішніх флішових покривів Українських Карпат
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 5-16.

КУРОВЕЦЬ Ігор, ЛИСАК Юлія, ЧЕПУСЕНКО Павло, МИХАЛЬЧУК Степан, КУЧЕР Роман-Данило.
Геолого-петрофізична характеристика відкладів силуру Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals Vol 181, No. 4 (2019) 17-31.

БАРТАЩУК Олексій.
Колізійні деформації Дніпровсько-Донецької западини.
Стаття 2. Кінематичні механізми тектонічної інверсії

Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 32-44.

БРИК Дмитро, ГВОВОЗДЕВИЧ Олег, КУЛЬЧИЦЬКА-ЖИГАЙЛО Леся, ПОДОЛЬСЬКИЙ Мирослав.
Техногенні вуглевмісні об’єкти Червоноградського гірничопромислового району та деякі технічні рішення їхнього використання
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 45-65.

ХОХА Юрій, ЯКОВЕНКО Мирослава, ЛЮБЧАК Олександр, БРИК Дмитро.
Рівноважні температури формування вуглеводневих газів в осадових товщах Західного нафтогазоносного регіону України (за даними термодинамічного моделювання)
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 66-77.

Геохімія

ГАЛАМАЙ Анатолій, MENG Fanwei, СИДОР Дарія, ZHANG Yongsheng.
Особливості хімічного складу океанічної води раннього палеозою (за даними досліджень рідких включень у галіті ордовицького солеродного басейну Ордос, Китай)
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 78-95.

ЄРОРОФЄЄВ Артем, БЕРЕЗОВСЬКИЙ Ігор.
Про вміст, міграцію та концентрацію важких металів у нафтах (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини)
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 96-103.

СВОРЕНЬ Йосип.
Надра Землі – природний фізико-хімічний реактор: пошук природного метану – фундаментальна наука чи технічна проблема?
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 104-115.

Літологія

ПОПП Ігор, МОРОЗ Петро, ШАПОВАЛОВ Михайло.
Літолого-геохімічні типи крейдово-палеогенових відкладів Українських Карпат та умови їхнього формування
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 116-133.

Ювілеї

ПАВЛЮК Мирослав, НАУМКО Ігор.
Визначний учений-геолог-романтик, академік Євген Федорович Шнюков (до 90-річчя від уродин)
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 134-138.