Опубліковано

ГЕОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ ТА АКУМУЛЯЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Головна > Архів > № 3-4 (172–173) 2017 > 9-28


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (172-173) 2017, 9-28.

Олеся САВЧАК

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Анотація

Східний нафтогазоносний регіон України є наймолодшим за часом відкриття промислових родовищ вуглеводнів і найбільшим за обсягом розвіданих запасів і прогнозних ресурсів. Він приурочений до Дніпровсько-Донецької западини. У ньому відкрито понад 240 родовищ вуглеводнів. Проаналізовано геохімічний склад нафт і конденсатів трьох основних структурно-тектонічних елементів регіону: північного, південного бортів і западини та  порівняно  склад природних вуглеводнів у межах регіону. Аналіз особливостей геологічної будови і нафтогазоносності в сукупності з наявними геохімічними даними дозволив зробити висновок про те, що формування покладів нафти і газу в Східному нафтогазоносному регіоні зумовлено як латеральною, так і вертикальною міграцією вуглеводнів.

Ключові слова

геохімічні особливості, міграція, вуглеводні, Східний нафтогазоносний регіон України.

Використані літературні джерела

Атлас родовищ нафти і газу України : у 6 т. / гол. ред. М. М. Іванюта. – Л., 1998. – Т. 1–3 : Східний нафтогазоносний регіон.

Доленко Г. Н. Геология и геохимия нефти и газа. –  Киев : Наук. думка, 1990. – 254 с.

Савчак О. З. Геодинамічні аспекти розташування родовищ нафти і газу нафтогазоносних провінцій України // Геологія горючих копалин : матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 2–4 верес. 2015 р.). – К., 2015. –  С. 96–98.

Савчак О. З. Геохімічний аспект процесів міграції вуглеводнів Східного нафтогазоносного регіону України // Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики : Міжнар. наук.-техн. конф. (25–27 трав. 2016 р.). – Ів.-Франківськ, 2016. – С. 104–106.

Савчак О. З. Геохімічні аспекти процесів нафтогазонагромадження нафтогазоносних регіонів України // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2017. – № 1–2 (170–171). – С. 154–156.