Опубліковано

ДО ПИТАННЯ ПРОГНОЗУ ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

Головна > Архів > №3 180 (2019) > 41-51


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3 (180) 2019, 41-51.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.03.041

В’ячеслав ЛУКІНОВ, Костянтин БЕЗРУЧКО, Любов КУЗНЕЦОВА

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України, Дніпро,
e-mail: gvrvg@meta.ua

Михайло МАТРОФАЙЛО

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів,
e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Анотація

Проведено аналіз досвіду робіт з прогнозування та попередження викидонебезпечності вугільних пластів Донецького та Львівсько-Волинського вугільних басейнів. Окремі вугільні пласти, які відпрацьовуються у Львівсько-Волинському вугільному басейні, на сучасних глибинах розробки, за даними геологорозвідувальних робіт належать до загрозливих через раптові викиди вугілля та газу. Проте викиди, на сучасних глибинах ведення робіт (від 300 до 600 м), у Львівсько-Волинському вугільному басейні до сьогодні не зафіксовані. Метою досліджень було визначення глибини можливого виникнення раптових викидів вугілля та газу в басейні з урахуванням особливостей його геологічної будови.

Наведено порівняльну оцінку можливої глибини прояву викидонебезпечності вугільних пластів Львівсько-Волинського вугільного басейну, яка виконана за нормативною методикою і розрахована за формулами, отриманими за результатами статистичного аналізу фактичного положення мінімальної глибини викидів вугілля та газу на шахтах Донбасу. Відсутність раптових викидів вугілля та газу на шахтах Львівсько-Волинського басейну пояснюється особливостями геологічної будови, головними з яких є наявність потужної товщі покривних відкладів та значно більша глибина зони метанових газів. Для шахти «Степова» ДП «Львіввугілля», яка зараз відпрацьовує вугільні пласти на глибинах до 600 м, викидонебезпечна ситуація, за виконаними розрахунками, прогнозується на глибинах понад 700 м.

Ключові слова

Львівсько-Волинський вугільний басейн, вугільні пласти, раптові викиди, зона метанових газів, прогноз викидонебезпечності.

Використані літературні джерела

Булат, А. Ф., Лукінов, В. В., Безручко, К. А. та ін. (2017). Геологічні особливості формування метановості гірничих виробок шахти «Степова» ДП «Львіввугілля». Уголь Украины, 7–8, 54–63.

Временное руководство по прогнозу выбросоопасности угольных пластов Донецкого бассейна при геологоразведочных работах. (1980). Москва: ИГД им. Скочинского.

Забигайло, В. Е. (1973). К основам регионального прогноза выбросоопасности угольных пластов, пород и газа по геологоразведочным данным. В Современные методы изучения и прогнозирования горно-геологических условий при разведке угольных месторождений: тезисы докладов Всесоюзного научно-технического семинара (с. 53–57). Ростов-на-Дону.

Забигайло, В. Е. (1978). Геологические основы теории прогноза выбросоопасности угольных пластов и горных пород. Киев: Наукова думка.

Забигайло, В. Е., Широков, А. З., Кратенко, Л. Я. и др. (1980). Геологические условия выбросоопасности угольных пластов Донбасса. Киев: Наукова думка.

Забигайло, В. Е., Лукинов, В. В., Зражевская, Н. Г. (1985). О прогнозной оценке минимальной глубины выбросов угля и газа на шахтах. Уголь Украины, 5, 41.

Кушнирук, В. А. (1978). Газоносность угленосной толщи Львовско-Волынского угольного бассейна. Киев: Наукова думка.

Лукінов, В. В., Приходченко, В. Ф., Жикаляк, М. В., Приходченко, О. В. (2016). Методи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ. Дніпро: НГУ.

Печук, И. М. (1963). Определение выбросоопасности пластов. Уголь Украины, 11, 50–52.

Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ: СОУ 10.1.00174088.011–2005. (2005). Київ: Мінвуглепром України.

Сокоренко, С., Костик, І., Матрофайло, М. (2011). Особливості сучасної природної газоносності вугільних пластів та вуглевмісних порід Любельського родовища кам’яного вугілля Львівсько-Волинського басейну. Геолог України, 2 (34), 81–89.

Струев, М. И., Исаков, В. И., Шпакова, В. Б. и др. (1984). Львовско-Волынский каменноугольный бассейн. Геолого-промышленный очерк. Киев: Наукова думка.