Етика наукових публікацій


Редакційна політика із видавничої етики

Редакційно-видавнича етика журналу « Геологія і геохімія горючих копалин» базується на визнанні загальнолюдських моральних норм, які є спільними для різних соціальних груп, у їх застосуванні в науково-редакційному процесі з метою дотримання етичних норм при врегулюванні відносин між основними учасниками цього процесу – Авторами, Редакційною колегією, Редакторами, Рецензентами. Для журналів, видавцем або співзасновником яких є Національна академія наук України, основні питання правових та етичних норм співпраці, а також обов’язки Головного редактора, Редакторів, Редакційної колегії викладено в «Положенні про науково-періодичне видання», яких редакція журналу неухильно дотримується.