Опубліковано

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ СКЛАДНОЗБУДОВАНИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ СЕМИРЕНКІВСЬКОГО НАФТОГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ)

Головна > Архів > № 3-4 (172–173) 2017 > 29-40


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (172-173) 2017, 29-40.

Іван ГАФИЧ1, Ярослав ЛАЗАРУК2, Ігор ЩУРОВ3

1 ДТЕК Нафтогаз, Київ, e-mail: GafichIP@dtek.com
2 Інститут геології і геохімії горючих копалин HАН України, Львів, e-mail: lazaruk_s@i.ua
3 ДТЕК Нафтогаз, Київ, e-mail: SchurovIV@ngv.com.ua

Анотація

Запропоновано комплекс геолого-геофізичних досліджень для прогнозування порід-колекторів нафтових і газових родовищ. Для цього використано структурно-палеогеоморфологічні, літолого-фаціальні, геофізичні свердловинні та сейсморозвідувальні дослідження, пов’язані певним алгоритмом виконання робіт. Застосування комплексу згаданих методів продемонстровано на прикладі Семиренківського нафтогазоконденсатного родовища Дніпровсько-Донецької западини. Показано результати прогнозування порід-колекторів, які пропонується використати для вибору оптимального розміщення експлуатаційних, розвідувальних та пошукових свердловин.

Ключові слова

колектор, літофації, палеогеоморфологія, нафта і газ, поклад.

Використані літературні джерела

Лазарук Я. Г. Теоретичні аспекти та методика пошуків покладів вуглеводнів у неантиклінальних пастках (на прикладі відкладів ХІІа мікрофауністичного горизонту Дніпровсько-Донецької западини). – К. : УкрДГРІ, 2006. – 110 с.