Опубліковано

ПОШИРЕННЯ НА ПІВДЕННИЙ ЗАХІД ПЛАТФОРМНИХ ВІДКЛАДІВ МЕЗОЗОЮ ПІД ПОКРИВИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Головна > Архів > № 3-4 (172–173) 2017 > 5-8


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (172-173) 2017, 5-8.

Христина ЗАЯЦЬ

Українська нафтогазова академія, Львів

Анотація

За даними сейсморозвідки розглянуто поширення на південний захід під покриви Карпатнафтогазоперспективних відкладів мезозою Східноєвропейської платформи. Описано межу поширення крейдових платформних утворень та характер палеорельєфу мезозойських відкладів під Карпатським насувом до зони Ужоцького розлому як південно-західної границі Східноєвропейської платформи.

Ключові слова

мезозойські відклади, ерозійний палеорельєф, палеорусла, нафтогазоперспективні об’єкти.

Використані літературні джерела

Безкисневі події океану Тетіс / Ю. М. Сеньковський,  Ю. В. Колтун, К. Г. Григорчук, В. П. Гнідець, І. Т. Попп, Н. Я. Радковець. – К. : Наук. думка, 2012. – 184 с.

Заяць Х. Глибинна будова надр Західного регіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту і газ. – Л. : Центр Європи, 2013. – 136 с.

Заяць Х. Б., Морошан Р. П., Довгий І. І. Особливості давнього ерозійного рельєфу мезопалеозойської основи Передкарпатського прогину за сейсмічними даними // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2000. – № 1. – С. 60–64.

Сеньковський Ю. М. Геологічна палеоокеанографія Карпатського сегмента континентальної окраїни океану Тетіс (крейдовий період)  // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1998. – № 3. – С. 3–15.