Рецензування

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування. Форма рецензування статей – зовнішня (рецензування рукописів статей двома провідними спеціалістами з відповідної галузі науки). Стаття проходить подвійне сліпе рецензування. Про результати рецензування відповідальний редактор/ секретар повідомляє автора статті шляхом надсилання листа електронною поштою.

Якщо рецензентом надано висновок про доопрацювання статті, відповідальний редактор/секретар, за погодженням з науковим редактором, надсилає статтю авторові на доопрацювання. До листа додається перелік зауважень, запитань, коментарів рецензента. Строк доопрацювання визначається головним редактором журналу та не повинен перевищувати 5 календарних днів з дня отримання статті автором.  До оновленої статті автор додає лист, який містить відповіді на зауваження, запитання рецензента та пояснення усіх змін, які було зроблено до змістовного наповнення статті. Про результати рецензування відповідальний редактор/ секретар повідомляє автора статті шляхом надсилання листа електронною поштою.

Якщо рецензентом надано висновок про доопрацювання статті, відповідальний редактор/секретар, за погодженням з науковим редактором, надсилає статтю авторові на доопрацювання. До листа додається перелік зауважень, запитань, коментарів рецензента. Строк доопрацювання визначається головним редактором журналу та не повинен перевищувати 5 календарних днів з дня отримання статті автором.

До оновленої статті автор додає лист, який містить відповіді на зауваження, запитання рецензента та пояснення усіх змін, які було зроблено до змістовного наповнення статті.

Упродовж 2-х тижнів після отримання рецензії автор повинен допрацювати статтю, врахувавши усі зауваження рецензентів, та повернути її до редколегії.  У випадку відхилення статті редколегія направляє автору мотивовану відмову. Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Після того як стаття пройшла рецензування, вона відправляється на редагування. Процедура редагування має на увазі перевірку статті за формальними ознаками, оформлення згідно з вимогами. Наявність позитивної рецензії – недостатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редколегія.