Опубліковано

МАРМАРОСЬКА ЗОНА СКЕЛЬ У СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ Стаття 2. Тектоно-магматична позиція і погляди на структуру зони

Головна > Архів > № 2 (179) 2019 >55-67


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 2 (179) 2019, 55-67.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.02.055

Михайло ЯРЕМОВИЧ

ТзОВ «Геол-тех», Львів, e-mail: mishayaremovich@gmail.com

Анотація

Охарактеризовано тектоно-магматичну позицію Мармароської зони скель та визначення її місця в загальній структурі Українських Карпат. Наведено історію вивченості магматичних порід. На підставі опрацювання наявних літературних джерел здійснено порівняльний аналіз поглядів на структуру і положення Мармароської зони скель у будові Карпатської споруди. Детально висвітлено основні риси геологічної будови і тектонічного районування зони.

Ключові слова

Мармароська зона скель, тектоніка, насув, зсув, покрив, олістострома, горст-антиклінорій, магматизм, офіолітовий комплекс.

Використані літературні джерела

Бызова, С. Л. (1972). К тектонике зоны Мармарошских утесов. Вестник Московского университета, 2, 36–44.

Варычев, А. С. (1993). Петрология мезозойских вулканитов Украинских Карпат. (Дис. … канд. геол. наук). Львов.

Данилович, В. Г. (1977). Петрогенезис магматичних утворень Карпат за даними вивчення ізотопного складу стронцію. Геол. журнал, 37 (4), 49–61.

Звіт відділу проблем тектоніки Карпат. (2010). (О. Гнилко. Гл. 6. Тектонічне районування та теренова тектоніка Карпат). Львів.

Круглов, С. С. (1965). О природе Мармарошских утёсов Советских Карпат. Геол. сб. Львов. геол. о-ва, 9, 41–54.

Ломизе, М. Г., Маслакова, Н. И. (1967). О верхнемеловом возрасте вулканических образований района Горинчево-Полянское (Восточные Карпаты). Вестник Московского университета. Серия 4. Геология, 1, 115–118.

Ломизе, М. Г., Плошко, В. В. (1969). О гипербазитах Главного Мармарошского разлома (Восточные Карпаты). Геотектоника, 2, 91–106.

Славин, В. И., Хаин, В. Е., Рудаков, С. Г. (1972). О тектонической природе зоны Мармарошских утёсов и ее положении в структуре советских Карпат. Вестник Московского университета, 2, 44–55.

Соболев, В. С., Белякова, С. М. (1947). Об ультраосновной породе в Закарпатской области. Тр. Львов. геол. о-ва, петрограф серия, 1, 72–78.

Ступка, О. О. (2013). Офіоліти Українських Карпат: геохімія і мінералогія. (Дис. … канд. геол. наук). Львів.

Чернов, В. Г. (1972а). К проблеме структуры и происхождения зоны Мармарошских утёсов Советских Карпат. Вестник Московского университета, 2.

Чернов, В. Г. (1972б). Стратиграфия Мармарошской зоны утесов Советских Карпат. Бюл. МОИП. Отд. геол., 6.

Чернов, В. Г. (1972в). Тектоника Мармарошской зоны утесов Советских Карпат. Вестник Московского университета, 2.

Săndulescu, M., Kräutner, H. G., Balintoni, I., Russo-Săndulescu, D., & Micu, M. (1981). The Structure of the East Carpathians (Moldavia – Maramureş area): Guide to Excursion B1: Carpathian-Balkan Geological Association, XII Congres. Bucharest.