Опубліковано

ВЛАСТИВІСТЬ ГЛИБИННОГО АБІОГЕННОГО МЕТАНОВМІСНОГО ВИСОКОТЕРМОБАРНОГО ФЛЮЇДУ УТВОРЮВАТИ ВУГІЛЛЯ

Головна > Архів > № 3-4 (176-177) 2018 > 105-109


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (176-177) 2018, 105-109.

Йосип СВОРЕНЬ

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, е-mail: igggk@mail.lviv.ua

Анотація

Встановлено властивість глибинного абіогенного метановмісного високотермобарного флюїду розкладати органічні рештки в земній корі планети Земля і утворювати пласти вугілля.

Ключові слова

абіогенний метановмісний високотермобарний флюїд, пласти вугілля, органічні рештки, мас-спектрометричний метод дослідження.

Використані літературні джерела

Сворень Й. М. Источники углеродсодержащих газов включений // Углерод и его соединения в эндогенных процессах минералообразования (по данным изучения флюидных включений в минералах) : тез. докл. респ. совещ. (Львов, сент. 1975 г.). – Львов, 1975. – С. 104–106.

Сворень Й. М. Примеси газов в кристаллах минералов и других твердых телах (их способы извлечения, состав, формы нахождения и влияние на свойства веществ) : автореф. дис. … канд. техн. наук. – Львов, 1984. – 19 с.

Сворень Й. М. Питання теорії генезису природних вуглеводнів та шляхи пошуку їх покладів // Тектогенез і нафтогазоносність надр України : тези доп. наук. наради (20–22 жовт. 1992 р.). – Л., 1992. – С. 143–145.

Сворень Й. М. Термобарометрія і геохімія газів прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних провінцій: природа вугільного метану // Уголь Украины. – 2008. – № 8 (620). – С. 42–46.

Сворень Й. М., Наумко І. М. Нова технологія визначення генезису вуглеводневих газів // Нафта і газ України. – Івано-Франківськ : УНГА, 2000. – Т. 1. – С. 118.

Сворень Й. М., Наумко І. М. Нова теорія синтезу і генезису природних вуглеводнів: абіогенно-біогенний дуалізм // Доп. НАН України. – 2006. – № 2. – С. 111–116.

Сворень Й. М., Наумко І. М., Давиденко М. М. Нова технологія визначення перспективи нафтогазоносності локальної площі // Нафта і Газ України : V Міжнар. конф. УНГА : тези доп. – Полтава : УНГА, 1998. – Т. 1. – С. 111–112.