Posted on

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE FORMATION OF THE UKRAINIAN SEGMENT OF THE CARPATHIANS

Home > Archive > No. 3 (180) 2019 > 5-24


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3 (180) 2019, 5-24.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.03.005

Myroslav Palyuk, Volodymyr Shlapinsky, Albert Medvedev, Bohdan Rizun, Myroslav Ternavsky

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Mineralsof National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv,
e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

In the paper a model of the formation of the folded-covering-block structure of the Carpathians at a time interval that envelops Late-Hercynian and Alpine events is substantiated. Moreover, this concerns the Outer Carpathians, but the whole Carpathians arch was characterized without going into details, a critical estimate is expressed for application of such terms as terrains, accretion prism, suture, subduction and Transcarpathian fault. It is shown that formation of the Carpathians occurred through several stages under the influence of different-directed, manly horizontal, movements, as a result of which was destruction of early formed  Hercynian continental crust, laying of geosynclinals troughs, formation and further transformation of the basement of the Flysch Carpathians, its collision with Eurasian continental edge, underling of the latter under flysh complex. After completion of these processes mainly vertical movements took place that lineally formed the structure of the Carpathians as folded-covering-block one. As a result of the last event (Pliocene-Pleistocene), a differential development of intensive fracturing occurred with the influx of hydrocarbons and filling traps formed up.

Keywords

formation of the Carpathians, terrains, accretion prism, Transcarpathian fault, crocodile tectonics, Other Carpathians, folded-covering-block structure.

REFERENCES

Artyushkov, E. V. (1993). Fizicheskaya tektonika. Moskva: Nauka. [in Russian]
 
Dolenko, G. N., Boychevskaya, L. T., Danilovich, L. G. et al. (1980). Glubinnoye stroyeniye, razvitiye i neftegazonosnost Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Esipovich, S. M. (1998). Istoriya razvitiya planety Zemlya – pulsiruyushcheye rasshireniye pod deystviyem kosmicheskogo pressinga. Odessa: Astroprint. [in Russian]
 
Evolution of the Northern margin of Tethys: the results of IGCP Project 198. (1990). Mem. Soc. Geol. Fr, 154, 1-200.
 
Gabinet, M. P., Kulchitskiy, Ya. O., & Matkovskiy, O. І. (1976). Geologiya i poleznyye iskopayemyye Ukrainskikh Karpat (Ch. 1, s. 79-80). Lvov: Vyshcha shkola. [in Russian]
 
Glushko, V. V., & Kruglov, S. S. (Red.). (1986). Tektonicheskaya karta Ukrainskikh Karpat. M-b 1 : 200 000. Kiev: UkrNIGRI, Mingeo USSR. [in Russian]
 
Gnilko, O. M., & Generalova, L. V. (2014). Tektono-sedimentatsionnoye razvitiye Predmarmaroshskoy akkretsionnoy prizmy Ukrainskikh flishevykh Karpat. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta, 7 (2), 5-23. [in Russian]
 
Gofshteyn, I. D. (1995). Geomorfologicheskiy ocherk Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Gordiyenko, V. V. (1998). Glubinnyye protsessy v tektonosfere Zemli. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Halabuda, M. I. (2000). Fiksyzm, mobilizm chy tsyklichne rozshyrennia Zemli. Heodynamika, 1 (3), 28-38. [in Ukrainian]
 
Halabuda, M. I. (2002). Kosmichno-anomalistychna kontseptsiia formuvannia zemnoi kory. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3, 100-108. [in Ukrainian]
 
Hnylko, O. M. (2011). Tektonichne raionuvannia Karpat u svitli tereinovoi tektoniky. Chastyna 1. Osnovni elementy Karpatskoi sporudy. Heodynamika, 1 (10), 47-57. [in Ukrainian]
https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.047
 
Hnylko, O. M. (2012). Tektonichne raionuvannia Karpat u svitli tereinovoi tektoniky. Chastyna 2. Flishovi Karpaty – davnia akretsiina pryzma. Heodynamika, 1 (12), 67-78. [in Ukrainian]
 
Hnylko, O. M. (2014). Tektonika ta protsesy stanovlennia pokryvno-skladchastoi sporudy Ukrainskykh Karpat. In Suchasna heodynamika ta heofizychni polia Karpat i sumizhnykh terytorii (s. 24-71). Lviv. [in Ukrainian]
 
Hnylko, O. M. (2016). Heolohichna budova ta evoliutsiia Ukrainskykh Karpat. (Extended abstract of Doctorʼs thesis). Lviv. [in Ukrainian]
 
Hofshtein, I. D. (1971). Shcho rozumity pid suchasnoiu strukturoiu Karpat. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 22, 34-36. [in Ukrainian]
 
Khain, V. E., Beer, M. A., Byzova, S. L. et al. (1977). Osnovnyye cherty tektonicheskoy istorii Karpat (v svete novykh idey v uchenii o geosinklinalyakh). Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. Geologiya, 3, 3-20. [in Russian]
 
Khain, V. E., & Lobkovskiy, L. I. (1990). Ob osobennostyakh formirovaniya kollizionnykh orogenov. Geotektonika, 6, 20-31. [in Russian]
 
Khain, V. E., & Lomize, M. G. (1995). Geotektonika s osnovami geodinamiki. Moskva: Nauka. [in Russian]
 
Khain, V. E. (2001). Tektonika kontinentov i okeanov. Moskva: Nauchyy mir. [in Russian]
 
Klitochenko, I., Antsupov, P., & Vul, M. (1964). O vremeni skladkoobrazovaniya vo Vnutrennoy zone Predkarpatskogo krayevogo progiba. In Neftyanaya i gazovaya geologiya (s. 8-11). Moskva: TsNIITEN Neftegaz. [in Russian]
 
Kruglov, S. S. (2000). O korrelyatsii mezozoyskikh i kaynozoyskikh formatsiy Ukrainskikh, Slovatskikh i Polskikh Karpat. Heodynamika, 1 (3), 58-65. [in Russian]
 
Kruglov, S. S. (2001). Problemy tektoniki i paleogeodinamiki zapada Ukrainy (kriticheskiy obzor novykh publikatsiy). Lvov. [in Russian]
 
Kruglov, S. S., Smirnov, S. E., Spitkovskaya, S. M. et al. (1985). Geodinamika Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Kruhlov, S. S. (1998). Tektonika i heodynamika Ukrainskykh Karpat. Heodynamika, 1, 86-89. [in Ukrainian]
 
Kuzovenko, V., & Shlapinskyi, V. (2007). Do pryrody i umov rozmishchennia “skel” neokomskykh diiabaziv u Burkutskomu pokrovi Ukrainskykh Karpat. Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Heolohichnyi zbirnyk, 19, 40-49. [in Ukrainian]
 
Lazko, E. M., & Rezvoy, D. P. (1962). O tektonicheskoy prirode zony Karpatskikh utesov. Visnyk Lvivskoho universytetu im. I. Franka. Seriia heolohichna, 1, 60-65. [in Russian]
 
Leshchukh, R. Y. (1982). Nyzhnokreidovi amonity Ukrainskykh Karpat. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]
 
Liashkevych, Z. (2014). Evoliutsiia ta henezys kainozoiskoho vulkanizmu Pankardii. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia, 3 (66), 21-26. [in Ukrainian]
https://doi.org/10.17721/1728-2713.66.03
 
Lyashkevich, Z. M., Medvedev, A. P., Krupskiy, Yu. Z. et al. (1995). Tektono-magmaticheskaya evolyutsiya Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Maksimov, A. A., & Nemkov, T. I. (1949). Obyasnitelnaya zapiska k listam geologicheskoy karty M-35-XXXI (Nadvornaya) i L-35-I (Chivchiny). (T. 14. Ch. 1. Otchet o rabotakh Karpatskoy geologicheskoy ekspeditsii MGRI). Moskva: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]
 
Marshalko, R. (1980). Paleotektonicheskiye rekonstruktsii pyeninskikh i primykayushchikh flishevykh zhelobov i ikh substrata v Vostochnoy Slovakii. In Materialy XІ kongressa KBGA. Litologiya (s. 140-148). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Medvediev, A. P., & Varychev, O. S. (2000). Pra-Karpaty (konstruktsiia i destruktsiia). Lviv. [in Ukrainian]
 
Meissner, R., & Reston, T. (1989). The three-dimensional structure of the oberpfalz – an alternative interpretation of the DEKORP-KTB data. Tectonophysics, 157 (1-3), 1-11.
https://doi.org/10.1016/0040-1951(89)90336-3
 
Monin, A. S., & Zonenshayn, L. P. (Red.). (1987). Istoriya okeana Tetis. Moskva: Institut okeanologii AN SSSR. [in Russian]
 
Ney, R. (1976). The Carpathians and plate tectonics. Prz. geol., 24 (6), 309-316.
 
Nikolayev, V. G. (1986). Pannonskiy basseyn (stroyeniye osadochnogo chekhla i razvitiye). Trudy GIN AN SSSR, 406. [in Russian]
 
Oszczypko, N., Uchman, A., & Malata, E. (Red.). (2006). Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego. Kraków: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Patalakha, E. I., Lukiyenko, A. I., & Gonchar, V. V. (1995). Tektonicheskiye potoki kak osnova ponimaniya geologicheskikh struktur. Kiev. [in Russian]
 
Pavliuk, M. I., & Medvediev, A. P. (2004). Pankardiia: problemy evoliutsii. Lviv: Liha-Pres. [in Ukrainian]
 
Pavliuk, M., Liashkevych, Z., & Medvediev, A. (2013). Ukrainski Karpaty v strukturi Pankardii (mahmatyzm i heodynamika). Heodynamika, 1 (14), 45-60. [in Ukrainian]
 
Rădulesku, D. P., & Săndulesku, M. (1973). The plate-tectonics concept and the geological structure of the Carpathians. Tectonophysics, 16 (3-4), 155-161.
https://doi.org/10.1016/0040-1951(73)90010-3
 
Saleebe, J. B. (1983). According tectonics of the North American Cordillera. Annual Reviews of the Earth and Planetary Science, 15, 45-73.
https://doi.org/10.1146/annurev.ea.11.050183.000401
 
Shlapinskyi, V. Ye. (2009). Mikrofauna v olistostromovykh utvorenniakh verkhnoi kreidy Hoverlianskoho subpokrovu v raioni Yasini. In P. F. Hozhyk (vidp. red.). Vykopna fauna i flora Ukrainy: paleoekolohichnyi ta stratyhrafichnyi aspekty (s. 179-183). Kyiv. [in Ukrainian]
 
Shlapinskyi, V. (2012). Deiaki pytannia tektoniky Ukrainskykh Karpat. Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Heolohichnyi zbirnyk, 30, 48-68. [in Ukrainian]
 
Shlapinskyi, V. Ye., & Kuzovenko, V. V. (1998). Vyvchennia heoloho-heofizychnykh materialiv po pivdenno-skhidnii chastyni vnutrishnikh flishovykh pokroviv Ukrainskykh Karpat z metoiu vyiavlennia perspektyvnykh na naftu ta haz obiektiv (1995-1998 rr.). T. 1. Lviv: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Ukrainian]
 
Shlapinskyi, V. Ye., Machalskyi, D. V., & Khomiak, L. M. (2013). Utochneni dani shchodo paleohenovykh vidkladiv Peninskoho pokryvu Ukrainskykh Karpat. Tektonika i stratyhrafiia, 40, 125-133. [in Ukrainian]
 
Shlapinskyi, V. Ye., Zhabina, N. M., Machalskyi, D. V., & Ternavskyi, M. M. (2017). Heolohichna budova Peninskoho pokryvu Ukrainskykh Karpat. Heodynamika, 1 (22), 55-73. [in Ukrainian]
 
Tretiak, K. R., Maksymchuk, V. Yu., & Kutas, R. I. (Red.). (2014). Suchasna heodynamika ta heofizychni polia Karpat i sumizhnykh terytorii. Lviv. [in Ukrainian]
 
Utrobin, V. N., & Linetskaya, L. V. (1975). O vzaimootnosheniyakh Karpatskoy i Dinarskoy geosinklinalnykh skladchatykh sistem. Byulleten Moskovskogo obshchestva ispytateley prirody. Otdel geologicheskiy, 50 (3), 145-146. [in Russian]
 
Vasylenko, A. Yu. (2016). Neohenovyi mahmatyzm v systemi Zakarpatskoho hlybynnoho rozlomu. (Extended abstract of candidateʼs thesis). Kyivskyi natsionalnyi universytet im. Tarasa Shevchenka. Kyiv. [in Ukrainian]
 
Voloshin, A. A. (1971). Geologicheskoye stroyeniye i poleznyye iskopayemyye basseyna verkhnego techeniya reki Tisa (otchet o rezultatakh geologosyemochnykh rabot massshtaba 1 : 50 000 i 1 : 25 000. Rakhovskiy rayon) (T. 1). Beregovo: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]
 
Yesypovych, S. M. (2000). Deiaki aspekty rozvytku planety Zemlia. Heodynamika, 1 (3), 28-38. [in Ukrainian]
 
Zeylik, B. S. (1978). O proiskhozhdenii dugoobraznykh i koltsevykh struktur na Zemle i drugikh planetakh (udarno-vzryvnaya tektonika). Moskva: VIEMS. [in Russian]
 
Zhigunova, Z. F., Koval, Zh. S., & Petrov, V. G. (1968). Otchet o poiskovo-syemochnykh rabotakh masshtaba 1 : 25 000, provedennykh na ploshchadi Perechin Zakarpatskoy oblasti USSR v 1966-1967 gg. (T. 1-2). Lvov: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]
 
Zhigunova, Z. F., Petrov, V. G., & Koval, Zh. S. (1969). Otchet o poiskovo-syemochnykh rabotakh masshtaba 1 : 25 000, provedennykh na ploshchadi Turia Polyana Zakarpatskoy oblasti USSR v 1968 g. (T. 1-2). Lvov: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]