Posted on

THE FORMATION AND CRITERIA OF OIL- AND GAS-BEARING POTENTIAL OF HYDROCARBON ACCUMULATIONS OF THE WESTERN OIL-GAS REGION OF UKRAINE

Home > Archive > No. 1–2 (183–184) 2021 > 14–44


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 14–44.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.01-02.014

Myroslav PAVLYUK, Yaroslav LAZARUK, Volodymyr SHLAPINSKY, Olesya SAVCHAK, Ivanna KOLODIY, Myroslav TERNAVSKY, Halyna HRYVNIAK, Lyubov HUZARSKA, Natalia KOVALCHUK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

In the paper we have analysed hydrocarbon deposits of the Western region according to their belonging to the tectonic zones, stratigraphic complexes, types and depths of occurrence. The law-governed nature of alteration in physical-chemical properties of oil and gas, hydrogeological and geochemical peculiarities of productive thickness were studied, haloes of the distribution of gas of hydrocarbon and non-hydrocarbon composition outcrops of fluids were mapped. Problems of the formation of hydrocarbon accumulations were considered. According to the results of integrated analysis of different geological factors, besides the main factors of oil and gas presence – structure, reservoir, cover – additional criteria were proposed. In the direction to the deposit, the nitric-methane gases are changed into sufficiently methane and hydrocarbon-methane ones, and values of saturation pressure are comparable to the formation pressure. Indication of oil-gas presence are water-soluble organic matters of oil origin: bitumen, phenols, hydrocarbons, naphthenic acids as well as the presence of condensation waters or their mixture with formational waters. Probable indicators of hydrocarbon accumulations are sulfides of zinc, lead, copper in rocks. For the existence of the deposits the hydrogeological closing of the bowels is necessary: small velocities of the formational waters, their high mineralization, metamorphism intensity, chlorine-calcium type of waters. Natural oil-gas showings as a reflection of deposits that occur at a depth serve as criterion for estimation of prospects of the oil-gas presence in the open territories. The example of substation of prospecting objects is given according to criteria of the oil-gas presence in the platform autochthone under the overthrust of Pokuttia-Bukovyna Carpathians.

Keywords

oil, gas, criteria of oil-gas presence, formation of fields, indications of oil-gas presence

Referenses

Baskov, E. A. (1983). Osnovy paleogidrogeologii rudnykh mestorozhdenii. Leningrad: Nedra. [in Russian]

Dolenko, G. N. (1990). Geologiya i geokhimiya nefti i gaza. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Dolenko, G. N., & Miloslavskaya, V. P. (1982). O mikroelementakh v podzemnykh vodakh neftegazonosnykh provintsii Ukrainy (na primere Predkarpat’ya i Kryma). In Gidrogeologiya neftegazonosnykh provintsii (pp. 112–120). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Galii, S. A., & Kurilo, M. V. (1984). Tipomorfnye osobennosti mineralov v usloviyakh formirovaniya Truskavetskogo svintsovo-tsinkovogo mestorozhdeniya. In Geologiya Sovetskikh Karpat: doklady sovetskikh geologov na XІІ kongresse Karpato-Balkanskoi geologicheskoi assotsiatsii (pp. 36–46). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Ivaniuta, M. M. (Ed.). (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu (Vol. 1–6). Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]

Kolodii, V. V. (1975). Podzemnye kondensatsionnye i solyutsionnye vody neftyanykh, gazokondensatnykh i gazovykh mestorozhdenii. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kolodii, V. V., Boiko, H. Yu., Boichevska, L. T., Bratus, M. D., Velychko, N. Z., Harasymchuk, V. Yu., Hnylko, O. M., Danysh, V. V., Dudok, I. V., Zubko, O. S., Kaliuzhnyi, V. A., Kovalyshyn, Z. I., Koltun, Yu. V., Kopach, I. P., Krupskyi, Yu. Z., Osadchyi, V. H., Kurovets, I. M., Lyzun, S. O., Naumko, I. M., . . . Shcherba, O. S. (2004). Karpatska naftohazonosna provintsiia. Lviv; Kyiv: Ukrainskyi vydavnychyi tsentr. [in Ukrainian]

Kolodii, V. V., & Kolodii, I. V. (2005). Gidrogeologicheskie svidetel’stva migratsii nefti i gaza i formirovanie ikh zalezhei. In Fundamentalnye problemy neftegazovoi gidrogeologii: materialy Mezhdunarodnoi konferentsii, posvyashchennoi 80-letiyu A. A. Kartseva (pp. 100–104). Moskva: GEOS. [in Russian]

Radkovets, N. Yа., Kotarba, M. J., Koltun, Yu. V., Kowalski, A., Rosakowski, P., & Wieclaw, D. (2016). Origin and migration of oil from the Ukrainian Outer Carpathians to their Mesozoic basement: the case of the Lopushna traps. Geological Quarterly, 60(1), 133–148. https://doi.org/10.7306/gq.1256

Shlapinskii, V. E. (1989). Geokhimicheskie anomalii Skladchatykh Karpat i ikh svyaz’ s neftegazonosnost’yu. In Problemy geologii i geokhimii goryuchikh iskopaemykh Zapada Ukrainskoi SSR: tezisy dokladov respublikanskoi konferentsii (6 oktyabrya 1989 g.) (Vol. 3, pp. 77–78). L’vov: L’vovskii poligrafizdat. [in Russian]

Shlapinskii, V. E. (2003). Pryamye i nepryamye priznaki neftegazonosnosti Ukrainskikh Karpat kak novye kriterii ee otsenki. In Novye idei v naukakh o Zemle: VI Mezhdunarodnaya konferentsiya (Vol. 1, p. 277). Moskva. [in Russian]

Shlapinskyi, V. (2012). Deiaki pytannia tektoniky Ukrainskykh Karpat. Pratsi Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. Heolohichnyi zbirnyk, 30, 48–68. [in Ukrainian]

Shlapinskyi, V. Ye. (2017). Perspektyvy naftohazonosnosti dilianky Verkhovyna–Iablunytsia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2(170–171), 187–188. [in Ukrainian]


Posted on

VERTICAL THERMOBARIC ZONING OF HYDROCARBON DEPOSITS OF THE EASTERN OIL- AND GAS-BEARING REGION OF UKRAINE

Home > Archive > No. 3 (180) 2019 > 60-75


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3 (180) 2019, 60-75.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.03.060

Oleksandr PRYKHODKO, Ihor HRYTSYK, Ihor KUROVETS, Svitlana MELNYCHUK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv,
e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

For the predictive appraisal of the perspective exploratory territories as well as prediction of separate producing horizons of prospecting and exploration areas for oil and gas it is necessary to establish the regularities of distribution of already explored deposits of hydrocarbons with structural-tectonic construction, lithological-stratigraphic features, hydrogeological and geothermobaric conditions of oil- and gas-bearing region taken into account.
Interconnection between geothermobaric parameters and the phase state of hydrocarbons in the vertical section should be an important factor for the solution of the posed task.
Within the limits of the Eastern oil- and gas-bearing area of Ukraine, the spatial zoning is established in the location of gas, oil and gas-condensate deposits. As a whole, the distribution of temperatures and pressures at different depths, average geothermal gradients, gradients of the lithological-stratigraphical horizons of the same name (sustained both as to the area and thickness) are closely connected with the deep geological structure of the studied region (area) and confirm the existing notions of the role of tectonic, lithological-stratigraphic and hydrogeological factors in the formation of the thermal regime of sedimentary basins.
Vertical zoning of the distribution of hydrocarbon deposits of oil- and gas-bearing horizons was developed according to geothermobaric parameters of the north-western part of the Dnieper-Donets Depression and 8 areas from 15 ones of the Eastern oil- and gas-bearing region, namely: Monastyryshche-Sofiivka and Talalaivka-Rybalske oil- and gas-bearing areas, Glynsk-Solokha gas- and oil-bearing area, Ryabukhyne-Northern Golubivka and Mashivka-Shebelynka gas-bearing areas, Rudenky-Proletarske oil- and gas-bearing region, Krasna Rika gas-bearing area and also oil- and gas-bearing area of the Northern edge.
Revealed regularities of the distribution of formation temperatures, pressures, geothermal and thermobaric coefficients with peculiarities of the tectonic structure of the Dnieper-Donets graben taken into account will make it possible to solve theoretical problems connected with hydrocarbon migration, the formation and preservation of deposits in more well-founded way that will make it possible to conduct prospecting for new fields at great depths within the studied territory more effectively,

Keywords

thermobaric parameters, initial formation temperatures, initial formation pressures, thermobaric coefficient, hydrostatic pressure, hydrostatics coefficient, producing horizon, oil- and gas-bearing complex, phase state of hydrocarbons, exploratory-prospecting works, oil, gas and gas-condensate deposits.

REFERENCES

Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy. T. 1-3. Skhidnyi naftohazonosnyi rehion [Atlas of oil and gas fields of Ukraine. Vol. 1-3. Eastern oil- and gas-bearing region]. (1998). Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]
 
Kolodiy, V. V. (1979). Termobaricheskiye usloviya i neftegazonosnost vodonapornykh basseynov [Thermobaric conditions and oil and gas potential of water basins]. Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, 52, 3-8. [in Russian]
 
Kolodiy, V. V., & Prykhodko, O. A. (1989). Geotermicheskaya zonalnost i raspredeleniye zalezhey UV na severo-zapade DDV [Geothermal zoning and distribution of hydrocarbon deposits in the north-western part of the Dnieper-Donets Depression]. Oil and Gas Industry, 1, 12-14. [in Russian]
 
Kurovets, I., Prykhodko, O., Hrytsyk, I., Melnychuk, S. (2019). Heotermichni umovy Skhidnoho naftohazonosnoho rehionu Ukrainy [Geothermical conditions of the Eastern oil- and gas-bearing region of Ukraine]. Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, 2 (179), 47-54. [in Ukrainian]
 
Lyalko, V. I., & Mytnyk, M. M. (1978). Issledovaniye protsessov perenosa tepla i veshchestva v zemnoy kore [Studies of processes of heat and substance transfer in the Earth’s crust]. Kiev: Naukova Dumka. [in Russian]
 
Osadchiy, V. G., Lurie, A. I., & Erofeev, V. F. (1976). Geotermicheskiye kriterii neftegazonosnosti nedr [Geothermal criteria of oil and gas presence in the bowels]. Kiev: Naukova Dumka. [in Russian]
 
Prykhodko, O. A., Osadchiy, V. G., & Kurovets, I. M. (2005). Termobarychni umovyny produktyvnykh horyzontiv rodovyshch vuhlevodniv pivnichno-zakhidnoi chastyny Dniprovsko-Donetskoi zapadyny [Thermobaric conditions of producing horizons of hydrocarbon deposits of the north-weistern part of the Dnieper-Donets Depression]. Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, 3-4, 5-12. [in Ukrainian]
 
Prykhodko, O. A., Osadchiy, V. G., Kutsyaba, I. V., Vakarchuk, G. I., & Babayev, V. V. (1981). Regionalnyye geotermicheskiye issledovaniya v severo-zapadnoy chasti Dneprovsko-Donetskoy vpadiny [Regional geothermal investigations in the north-western part of the Dnieper-Donets Depression]. In Problemy gornoy teplofiziki [Problems of mining thermophysics]: Materials of the II All-Union Scientific Conference (Leningrad, November 17-19, 1981) (p. 75). Leningrad. [in Russian]