Posted on

GEOCHEMISTRY AND THERMOBAROMOMETRY OF MINERAL-FORMING FLUIDS AND THERMOBAROGEOCHEMISTRY OF EVAPORITES – WORLD-FAMOUS SCIENTIFIC SCHOOLS

Home > Archive > No. 1 (182) 2020 > 62-75


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (182) 2020, 62-75.

https://doi.org/10.15407/ggcm2020.01.062

Ihor NAUMKO, Myroslav PAVLYUK, Andriy POBEREZHSKYY

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

Fundamental and applied achievements in the fields of geochemistry and thermobarometry of mineral-forming fluids and thermobarogeochemistry of evaporites are summarized as the basis of the corresponding world-famous scientific thermobarogeochemical schools established by professors V. A. Kalyuzhny and O. Yo. Petrychenko at the Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the Academy of Sciences of Ukraine on the basis of creative development of ideas of predecessors with the support of academicians Ye. K. Lazarenko, V. S. Sobolyev, H. N. Dolenko. Emphasis is placed on the contribution of schools to geological science, which is determined by the formed knowledge base on geochemical and thermobaric parameters of fluid environments of mineral-ore- naphthidogenesis in the Earth’s lithosphere (according to data of fluid inclusions research). In this context, in view of the enormous array of available data, the composition, physicochemical properties, genesis of fluids of the upper mantle and crust are briefly discussed and it is shown that the course of processes of petro-, mineral-, ore-, naphthidogenesis and formation fields of hydrocarbon, ore and non-ore minerals is determined by the peculiarities of degassing (defluidization) of the Earth and its influence on the conversion of carbon compounds during terrigenous, organogenic, hemogenic sedimentation and on the processes of diagenesis of sediments of various origins. The obtained data on the reproduction of the evolution of the fluid regime of rock complexes contribute to solving the fundamental problem of geochemistry of carbon and hydrogen (hydrocarbon-hydrogen matter) and deep (endogenous) fluid flows in the Earth’s lithosphere as an important basis for mineralofluidological model of the planet. They played a decisive role in substantiating at the Institute on the basis of abiogenic-biogenic dualism universal approaches to the processes of synthesis and genesis of natural hydrocarbons in the form of a new fundamental paradigm of oil and gas geology and geochemistry, the polygenesis of natural hydrocarbons in the Earth’s bowels, which increases the potential of oil and gas resources of promising regions, including Ukraine. This creates the preconditions for the identification of promising rock complexes for hydrocarbon, ore and non-ore minerals by applying the obtained fundamental thermobarogeochemical data in forecasting, exploration and operational practice on the basis of developing of new non-traditional geotechnologies for assessment and exploration of hydrocarbons and minerals.

Keywords

fluid inclusions, geochemistry, thermobarometry, fluids, fluid media, mineral-ore-naphthidogenesis, Earth’s lithosphere.

REFERENCES

Bratus’, M. D., Davidenko, M. M., Zinchuk, I. M., Kalyuzhnyi, V. A., Matvienko, O. D., Naumko, I. M., Pirozhik, H. E., Red’ko, L. R., & Svoren’, Yo. M. (1994). Fluid regime in mineral formation in lithosphere (in relation to prognosis in prospecting for economic deposits), Fluid inclusion research: Proceedings оf COFFІ, USA, 27, 173–174.

Bratus, M. D., Davydenko, M. M., Zinchuk, I. M., Kaliuzhnyi, V. A., Matviienko, O. D., Naumko, I. M., Pirozhyk, N. E., Redko, L. R., & Svoren, Y. M. (1994). Fliuidnyi rezhym mineraloutvorennia v litosferi (v zviazku z prohnozuvanniam korysnykh kopalyn). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Chekalyuk, E. B. (1980). Problema genezisa nefti s pozitsii geotermodinamiki. In Teoreticheskie voprosy neftegazovoi geologii (s. 13–20). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Davidenko, N. M. (1992). Istochniki zolotonosnykh rossypei kriolitozony severo-vostoka Azii (po flyuidnym vklyucheniyam v mineralakh). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Dolenko, G. N. (1986). Proiskhozhdenie nefti i gaza i neftegazonakoplenie v zemnoi kore. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Ermakov, N. P. (1950). Issledovaniya mineraloobrazuyushchikh rastvorov (temperatury i agregatnoe sostoyanie). Khar’kov: Izdatel’stvo Khar’kovskogo universiteta. [in Russian]

Ermakov, N. P. (1972). Geokhimicheskie sistemy vklyuchenii v mineralakh (vklyucheniya mineraloobrazuyushchikh sred – istochnik geneticheskoi informatsii). Moskva: Nedra. [in Russian]

Ermakov, N. P., & Dolgov, Yu. A. (1979). Termobarogeokhimiya. Moskva: Nedra. [in Russian]

Kadik, A. A. (1986). Fraktsionirovanie letuchikh komponentov pri plavlenii verkhnei mantii. Geologiya i geofizika, 7, 70–73. [in Russian]

Kaliuzhnyi, V. A. (1960). Metody doslidzhennia bahatofazovykh vkliuchen u mineralakh. Kyiv: Vydavnytstvo AN URSR. [in Ukrainian]

Kaliuzhnyi, V. A. (Red.). (1971). Mineraloutvoriuiuchi fliuidy ta parahenezysy mineraliv pehmatytiv zanoryshevoho typu Ukrainy (ridki vkliuchennia, termobarometriia, heokhimiia). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Kalyuzhnyi, V. A. (1982). Osnovy ucheniya o mineraloobrazuyushchikh flyuidakh. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kalyuzhnyi, V. A. (1983). Problemy issledovaniya endogennykh (mineraloobrazuyushchikh) flyuidov po vklyucheniyam v mineralakh. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh, 2, 73–78. [in Russian]

Kalyuzhnyi, V. A. (1988). Osnovnye dostizheniya i perspektivy razvitiya ucheniya o mineraloobrazuyushchikh flyuidakh (voprosy termobarometrii i geokhimii rudoobrazuyushchikh flyuidov). In Geokhimiya i termobarometriya endogennykh flyuidov (s. 3–10). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kalyuzhnyi, V. A., Vynar, O. N., Zinchuk, I. N., Kovalishin, Z. I., & Matvienko, A. D. (1987). Geokhimicheskaya spetsializatsiya endogennykh mineraloobrazuyushchikh flyuidov i poiskovye kriterii na poleznye iskopaemye. Mineralogicheskii sbornik L’vovskogo universiteta, 41 (2), 54–58. [in Russian]

Khokha, Yu., Yakovenko, M., & Liubchak, O. (2019). Termodynamika transformatsii kerohenu II typu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3 (180), 25–40. [in Ukrainian]

Kovalevich, V. M. (1978). Fiziko-khimicheskie usloviya formirovaniya Stebnikskogo kaliinogo mestorozhdeniya. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kovalevich, V. M. (1990). Galogenez i khimicheskaya evolyutsiya okeana v fanerozoe. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kovalevich, V. M., Peryt, T. M., & Petrichenko, O. I. (1998). Secular variation in seawater chemistry during the Phanerozoic as indicated by brine inclusions in halite. Journal of Geology, 106, 695–712.

Kovalevych, V., Dudok, I., Poberezhskyi, A., Vovniuk, S., Halamai, A., Hryniv, S., Lytvyniuk, C., Sydor, D., & Yaremchuk, Ya. (2012). Khimiko-paleookeanohrafichni indykatory prohnozu pokladiv vuhlevodniv ta korysnykh kopalyn u vidkladakh kontynentalnykh okrain (za rezultatamy mineraloho-heokhimichnykh doslidzhen sulfatno-karbonatnykh i solenosnykh tovshch fanerozoiu Tsentralnoi i Skhidnoi Yevropy). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4 (160–161), 66–81. [in Ukrainian]

Kovalishin, Z. I., & Bratus’, M. D. (1984). Flyuidnyi rezhim gidrotermal’nykh protsessov Zakarpat’ya. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Lazarenko, E. K. (1979). Opyt geneticheskoi klassifikatsii mineralov. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Liakhov, Yu., Matkovskyi, O., Pavlun, M., & Sivoronov, A. (2013). Profesor Mykola Porfirovych Yermakov – teoretyk i zasnovnyk novoi haluzi heolohichnykh znan – termobaroheokhimii (do 100-richchia vid dnia narodzhennia). Mineralohichnyi zbirnyk, 63 (2), 4–13. [in Ukrainian]

Lukin, A. E., & Pikovskii, Yu. I. (2004). O roli glubinnykh i sverkhglubinnykh flyuidov v nefteobrazovanii. Geologicheskii zhurnal, 2, 21–33. [in Russian]

Matkovskyi, O., Naumko, I., & Pavlun, M. (2017). Termobaroheokhimichna shkola profesora Mykoly Yermakova ta yii vnesok u rozvytok henetychnoi mineralohii y uchennia pro rodovyshcha korysnykh kopalyn. Mineralohichnyi zbirnyk, 67 (1), 3–37. [in Ukrainian]

Matkovskyi, O., Naumko, I., & Pavlun, M. (2018a). Etapy ta periody rozvytku termobaroheokhimichnykh doslidzhen v Ukraini. Mineralohichnyi zbirnyk, 68 (1), 129–134. [in Ukrainian]

Matkovskyi, O. I., Naumko, I. M., & Pavlun, M. M. (2018b). Termobaroheokhimiia v Ukraini. In Heolohiia i korysni kopalyny Ukrainy (s. 142–145). Kyiv: IHMR NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Naumko, I. M. (2006). Fliuidnyi rezhym mineralohenezu porodno-rudnykh kompleksiv Ukrainy (za vkliuchenniamy u mineralakh typovykh parahenezysiv). (Extended abstract of Doctorʼs thesis). Lviv. [in Ukrainian]

Naumko, I. (2011). Mineralofliuidolohiia v Instytuti heolohii i heokhimii horiuchykh kopalyn NAN Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2 (154–155), 114–115. [in Ukrainian]

Naumko, I. (2017). Vnesok akademika Hryhoriia Nazarovycha Dolenka u rozvytok termobaroheokhimii–mineralofliuidolohii v Instytuti heolohii i heokhimii horiuchykh kopalyn. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2 (170–171), 120–121. [in Ukrainian]

Naumko, I. (2019). Pro litofliuidotermodynamichnu systemu v heolohii i heokhimii. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2 (179), 28–36. [in Ukrainian]

Naumko, I. M., Bekesha, S. M., & Svoren, Y. M. (2008). Fliuidy hlybynnykh horyzontiv litosfery: zviazok z rodovyshchamy nafty i hazu u zemnii kori (za danymy vyvchennia vkliuchen u mineralakh hlybynnoho pokhodzhennia). Dopovidi NAN Ukrainy, 8, 117–120. [in Ukrainian]

Naumko, I., Bratus, M., Dudok, I., Kaliuzhnyi, V., Kovalyshyn, Z., Sakhno, B., Svoren, Y., & Telepko, L. (2004). Fliuidnyi rezhym katahenno-hidrotermalnoho protsesu periodu formuvannia zhylnoi, prozhylkovoi i prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii v osadovykh tovshchakh. In V. V. Kolodii (Red.), Karpatska naftohazonosna provintsiia (s. 308–345). Lviv; Kyiv: Ukrainskyi vydavnychyi tsentr. [in Ukrainian]

Naumko, I., Bratus, M., Zinchuk, I., Svoren, Y., Batsevych, N., Vovk, O., Zankovych, H., Redko, L., Sakhno, B., Beletska, Yu., Druchok, L., Matviishyn, Z., Telepko, L., Bondar, R., Brynskyi, T., Zubyk, M., Sava, N., & Stepaniuk, V. (2019). Letki spoluky fliuidnykh vkliuchen i zakrytykh por porid yak vazhlyvyi pokaznyk fliuidonasychenosti nadr (na prykladi porodno-rudnykh kompleksiv Ukrainy). In Heofizyka i heodynamika: prohnozuvannia ta monitorynh heolohichnoho seredovyshcha (s. 134–136). Lviv: Rastr-7. [in Ukrainian]

Naumko, I. M., & Kaliuzhnyi, V. A. (2001). Pidsumky ta perspektyvy doslidzhen termobarometrii i heokhimii paleofliuidiv litosfery (za vkliuchenniamy u mineralakh). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 162–175. [in Ukrainian]

Naumko, I., Kaliuzhnyi, V., Bratus, M., Zinchuk, I., Kovalyshyn, Z., Matviienko, O., Redko, L., & Svoren, Y. (2000). Uchennia pro mineralotvorni fliuidy: priorytetni zavdannia rozvytku na suchasnomu etapi. Mineralohichnyi zbirnyk, 50 (2), 22–30. [in Ukrainian]

Naumko, I., Kaliuzhnyi, V., Svoren, Y., Zinchuk, I., Bekesha, S., Redko, L., Sakhno, B., Druchok, L., Telepko, L., Beletska, Yu., Matviishyn, Z., Sava, N., Bondar, R., & Stepaniuk, V. (2007). Fliuidy postsedymentohennykh protsesiv v osadovykh ta osadovo-vulkanohennykh verstvakh pivdenno-zakhidnoi okrainy Skhidnoievropeiskoi platformy i prylehlykh heostruktur (za vkliuchenniamy u mineralakh). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4, 63–94. [in Ukrainian]

Naumko, І. М., Kovalyshyn, Z. I., Svoren’, J. M., Sakhno, B. Е., & Telepko, L. F. (1999). Towards forming conditions of veinlet mineralization in sedimentary oil- and gas- bearing layers of Carpathian region (obtained by data of fluid inclusions research). Геологія і геохімія горючих копалин, 3 (108), 83–91.

Naumko, І. М., Кurovets’, І. М., Zubyk, М. І., Batsevych, N. V., Sakhno, B. Е., & Chepusenko, P. S. (2017). Hydrocarbon compounds and plausible mechanism of gas generation in “shale” gas prospective Silurian deposits of Lviv Paleozoic depression. Geodynamics, 1 (22), 26–41.

Naumko, I. M., Pavliuk, M. I., Svoren, Y. M., & Zubyk, M. I. (2015). Metan hazovuhilnykh rodovyshch – potuzhne dodatkove dzherelo vuhlevodniv v Ukraini. Visnyk NAN Ukrainy, 6, 43–54. [in Ukrainian]

Naumko, I. M., Pavliuk, M. I., Svoren, Y. M., & Zubyk, M. I. (2016). Hazy vuhilnykh rodovyshch: nove vyrishennia problemy syntezu–henezysu metanu. Dopovidi NAN Ukrainy, 3, 61–68. https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.03.061 [in Ukrainian]

Naumko, I. M., & Svoren’, I. M. (2003). O vazhnosti glubinnogo vysokotemperaturnogo flyuida v sozdanii uslovii dlya formirovaniya mestorozhdenii prirodnykh uglevodorodov v zemnoi kore. In Novye idei v naukakh o Zemle: Materialy VI Mezhdunarodnoi konferentsii (Moskva, 8–12 aprelya 2003 g.) (T. 1, s. 249). Moskva. [in Russian]

Naumko, І., & Svoren’, Yo. (2010). Abiogenic-biogenic bases of the genesis and synthesis of natural hydrocarbons in the Earth’s lithosphere (by fluid inclusions research). Geochimica et Cosmochimica Acta, 74 (11, Suppl. 1), A747.

Naumko, I., & Svoren, Y. (2014). Novi tekhnolohii poshukiv korysnykh kopalyn, osnovani na doslidzhenniakh fliuidnykh vkliuchen u mineralakh. V Aktual’nye problemy poiskovoi i ekologicheskoi geokhimii: Sbornik tezisov Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Kiev, 1–2 iyulya 2014 g.) (s. 23–25). Kiev: Іnterservіs. [in Ukrainian]

Pavliuk, M. I. (2014). Heodynamichna evoliutsiia ta naftohazonosnit Azovo-Chornomorskoho i Barentsevomorskoho perykontynentalnykh shelfiv. Lviv: PROMAN. [in Ukrainian]

Pavliuk, M. I. (2017). Heotektonichna evoliutsiia i naftohazonosnyi potentsial Ukrainy (stenohrama naukovoi dopovidi na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 5 lypnia 2017 r.). Visnyk NAN Ukrainy, 9, 11–21. [in Ukrainian]

Pavlyshyn, V. I., Bondarenko, S. M., Bryk, O. B., Vozniak, D. K., Ilchenko, K. O., Kalinichenko, A. M., Kvasnytsia, V. M., Kulchytska, H. O., Lukashko, T. M., Naumko, I. M., Semenenko, V. P., Taran, M. M., Tarashchan, A. M., Khomenko, V. M., & Chernysh, D. S. (2018). Mineralohiia u Natsionalnii akademii nauk Ukrainy (do 100-richchia NAN Ukrainy). Mineralohichnyi zhurnal, 40 (3), 3–22. https://doi.org/10.15407/mineraljournal. 40.03.003 [in Ukrainian]

Pavlyuk, M. I., Varichev, S. A., & Rizun, B. P. (2003). Novye predstavleniya o genezise nefti i gaza i formirovanii neftegazonosnykh provinnii. In Genezis nefti i gaza (s. 441–442). Moskva: GEOS. [in Russian]

Petrichenko, O. I. (1977). Atlas mikrovklyuchenii v mineralakh galogennykh porod. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Petrichenko, O. I. (1988). Fiziko-khimicheskie usloviya osadkoobrazovaniya v drevnikh solerodnykh basseinakh. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Petrichenko, O. I. (1989). Epigenez evaporitov. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Petrychenko, O. Y. (1973). Metody doslidzhennia vkliuchen u mineralakh halohennykh porid. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Petrychenko, O., Kovalevych, V., Poberezhskyi, A., Vovniuk, S., Halamai, A., Dudok, I., Hryniv, S., Khmelevska, O., Sydor, D., Yaremchuk, Ya., Oliiovych, O., & Lytvyniuk, C. (2006). Vikovi zminy khimichnoho skladu okeanichnoi vody ta yikhnii vplyv na formuvannia halohennykh i bituminoznykh vidkladiv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4, 97–118. [in Ukrainian]

Poberezhskyi, A. V., & Kovalevych, V. M. (2001). Khimichnyi sklad morskoi vody v kainozoi (za rezultatamy doslidzhennia vkliuchen u sedymentatsiinomu haliti). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 90–109. [in Ukrainian]

Roedder, E. (1984). Fluid inclusions. Reviews in Mineralogy (Vol. 12). Virginia: Mineralogical Society of America.

Shestopalov, V. M., Lukin, A. E., Zgonnik, V. A., Makarenko, A. N., Larin, N. V., & Boguslavskii, A. S. (2018). Ocherki degazatsii Zemli. Kiev. [in Russian]

Smit, F. G. (1956). Geologicheskaya termometriya po vklyucheniyam v mineralakh. Moskva: Izdatel’stvo inostrannoi literatury. [in Russian]

Sorby, H. C. (1858). On the Microscopic, Structure of Crystals, Indicating the Origin of Minerals and Rocks. Quarterly Journal of the Geological Society of London, 14 (1), 453–500. https://jgs.lyellcollection.org/content/14/1-2/453

Svoren, Y. M., & Naumko, I. M. (2006). Nova teoriia syntezu i henezysu pryrodnykh vuhlevodniv: abiohenno-biohennyi dualizm. Dopovidi NAN Ukrainy, 2, 111–116. [in Ukrainian]

Vovniuk, S., Halamai, A., Hryniv, S., Dudok, I., Maksymuk, S., Poberezhskyi, A., Sydor, D., & Yaremchuk, Ya. (2017). Heokhimichni kryterii zviazku evaporytovykh i osadovykh formatsii fanerozoiu ta pokladiv vuhlevodniv (na prykladi naftohazonosnykh baseiniv Tsentralnoi i Skhidnoi Yevropy). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4 (172–173), 56–75. [in Ukrainian]

Vozniak, D. K. (2005). Rozvytok v Ukraini vchennia pro fliuidni vkliuchennia v mineralakh. Zapysky Ukrainskoho mineralohichnoho tovarystva, 2, 34–43. [in Ukrainian]

Vozniak, D. K., Kulchytska, H. O., Chernysh, D. S., & Belskyi, V. M. (2019). Nauka pro fliuidni vkliuchennia u mineralakh v Ukraini (do 100-richchia NAN Ukrainy). Mineralohichnyi zhurnal, 41 (1), 23–34. [in Ukrainian]

Vynar, O. M., Kaliuzhnyi, V. A., Naumko, I. M., & Matviienko, O. D. (1987). Mineraloutvoriuiuchi fliuidy postmahmatychnykh utvoren hranitoidiv Ukrainskoho shchyta. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Zinchuk, I. N., Kalyuzhnyi, V. A., & Shchiritsa, A. S. (1984). Flyuidnyi rezhim mineraloobrazovaniya Tsentral’nogo Donbassa. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Posted on

BOWELS OF THE EARTH – NATURAL PHYSICAL-CHEMICAL REACTOR: IS THE SEARCH FOR NATURAL METHANE A FUNDAMENTAL SCIENCE OR A TECHNICAL PROBLEM?

Home > Archive > No. 4 (181) 2019 > 104-115


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 104-115.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04.104

Yosyp Svoren

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine,
e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

It is shown that the hypothesis of organic origin of hydrocarbons doesn’t respond to the presence of a dominant concentration of methane in sediments, deposits, “shale’ series and so on, hence prospecting and exploration for hydrocarbon deposits in them are conducted in most cases intuitively, but not on the fundamental scientific basis.

Experimental studies based on the heating of slightly modified organic matter (peat) show that up to 200 °C in the process of its decomposition the following gases were delivered (vol. %): CO2 = 49.5; H2O = 49.3; CH4, C2H6, C3H8, N2, H2, SO2, H2S within 1.2 % in total.

It is confirmed that there is no coal methane, there is no shale gas-methane, but there is methane of one genesis with slightly different isotope composition of carbon, but synthesized according to the same mechanism in the high-thermobaric processes that after migration into the earth’s crust accumulated in the form of deposits in cavities of coal seams, terrigenous units, sandstones and so on.

Prospecting for pool-deposits of hydrocarbons should be carried out in conformity with developed “new technology of determination of prospects for oil and gas presence in the local area”, “physical-chemical model of synthesis of hydrocarbons and the way of geochemical searching for their occurrences”, “new theory of hydrocarbon synthesis and genesis in the earth’s lithosphere: abiogenic-biogenic dualism”.

Keywords

fluid inclusions, minerals, methane, origin of hydrocarbons, exploration, pool-deposits, new technologies.

REFERENCES

Davydenko, M. M., & Svoren, Y. M. (1994). Sposib lokalnoho prohnozuvannia zbahachenykh dilianok zolotorudnykh poliv. Promyslova vlasnist. Ofitsiinyi biuleten, 3. [in Ukrainian]
 
Naumko, I. M. (2006). Fliuidnyi rezhym mineralohenezu porodno-rudnykh kompleksiv Ukrainy (za vkliuchenniamy u mineralakh typovykh parahenezysiv). (Extended abstract of Doctorʼs thesis). Instytut heolohii i heokhimii horiuchykh kopalyn NAN Ukrainy, Lviv. [in Ukrainian]
 
Naumko, І. М., Кurovets’, І. М., Zubyk, М. І., Batsevych, N. V., Sakhno, B. Е., & Chepusenko, P. S. (2017). Hydrocarbon compounds and plausible mechanism of gas generation in “shale” gas prospective Silurian deposits of Lviv Paleozoic depression. Geodynamics, 1 (22), 26-41.
 
Naumko, I. M., Pavliuk, M. I., Svoren, I. M., Zubyk, M. I. (2016). Hazy vuhilnykh rodovyshch: nove vyrishennia problemy syntezu-henezysu metanu. Dopovidi NAN Ukrainy, 3, 61-68. [in Ukrainian]
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.03.061
 
Naumko, I. M., & Svoren, I. M. (2003). O vazhnosti glubinnogo vysokotemperaturnogo flyuida v sozdanii usloviy dlya formirovaniya mestorozhdeniy prirodnykh uglevodorodov v zemnoy kore. In Novyye idei v naukakh o Zemle: Materialy VI Mezhdunarodnoy konferentsii (Moskva. 8-12 aprelya 2003 g.) (T. 1. s. 249). Moskva. [in Russian]
 
Naumko, I., & Svoren, I. (2014). Novi tekhnolohii poshukiv korysnykh kopalyn, osnovani na doslidzhenniakh fliuidnykh vkliuchen u mineralakh. In Aktualnyye problemy poiskovoy i ekologicheskoy geokhimii: Sbornik tezisov Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Kiyev. 1-2 iyulya 2014 g.) (s. 23-25). Kiev: Interservis. [in Ukrainian]
 
Svoren, I. M. (1984). Primesi gazov v kristallakh mineralov i drugikh tverdykh telakh, ikh sposoby izvlecheniya, sostav, forma nakhozhdeniya i vliyaniye na svoystva veshchestv. (Extended abstract of candidateʼs thesis). Institut geologii i geokhimii goryuchikh iskopayemykh AN USSR, Lvov. [in Russian]
 
Svoren, Y. M. (1992). Pytannia teorii henezysu pryrodnykh vuhlevodniv ta shliakhy poshuku yikh pokladiv. In Tektohenez i naftohazonosnist nadr Ukrainy: tezy dopovidei naukovoi narady (20-22 zhovtnia 1992 r.) (s. 143-145). Lviv. [in Ukrainian]
 
Svoren, Y. M. (2008). Termobarometriia i heokhimiia haziv prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii u vidkladakh naftohazonosnykh oblastei i metalohenichnykh provintsii: pryroda vuhilnoho metanu. Ugol Ukrainy, 8 (620), 42-46. [in Ukrainian]
 
Svoren, Y. (2013). Termobarometriia ta heokhimiia haziv prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii u vidkladakh naftohazonosnykh oblastei i metalohenichnykh provintsii: defekty v mineralakh – dzherelo informatsii pro protsesy mineraloutvorennia. Mineralohichnyi zbirnyk, 63 (2), 91-97. [in Ukrainian]
 
Svoren, Y. (2018). Vlastyvist hlybynnoho abiohennoho metanovmisnoho vysokotermobarnoho fliuidu utvoriuvaty vuhillia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4 (176-177), 105-109. [in Ukrainian]
 
Svoren, I. (2019). Pro novyi pidkhid do vyznachennia teplotvornosti pryrodnoho hazu, yakyi postachaiut spozhyvacham, ta yoho kubometrobarometriiu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2 (179), 84-89. [in Ukrainian]
 
Svoren, Y. M., & Davydenko, M. M. (1994). Sposib vyznachennia perspektyvy naftohazonosnosti lokalnoi ploshchi. Promyslova vlasnist. Ofitsiinyi biuleten, 4. [in Ukrainian]
 
Svoren, Y. M., & Davydenko, M. M. (1995). Termobarometriia i heokhimiia haziv prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii u vidkladakh naftohazonosnykh oblastei i metalohenichnykh provintsii. Dopovidi NAN Ukrainy, 9, 72-73. [in Ukrainian]
 
Svoren, Y. M., Davydenko, M. M., Haievskyi, V. H., Krupskyi, Yu. Z., & Pelypchak, B. P. (1994). Perspektyvy termobarometrii i heokhimii haziv prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii u vidkladakh naftohazonosnykh oblastei i metalohenichnykh provintsii (novyi naukovyi napriamok v heolohii). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4 (88-89), 54-63. [in Ukrainian]
 
Svoren, Y. M., & Naumko, I. M. (2000). Nova tekhnolohiia vyznachennia henezysu vuhlevodnevykh haziv. In Nafta i haz Ukrainy (T. 1, s. 118). Ivano-Frankivsk: UNHA. [in Ukrainian]
 
Svoren, I. M., & Naumko, I. M. (2003). Rol adiabaticheskikh yavleniy v protsessakh nakopleniya-kontsentratsii i prevrashcheniya uglevodorodsoderzhashchikh veshchestv v litosfere Zemli. In Novyye idei v naukakh o Zemle: Materialy VI Mezhdunarodnoy konferentsii (Moskva. 8-12 aprelya 2003 g.) (T. 1. s. 257). Moskva. [in Russian]
 
Svoren, Y. M., & Naumko, I. M. (2006). Nova teoriia syntezu i henezysu pryrodnykh vuhlevodniv: abiohenno-biohennyi dualizm. Dopovidi NAN Ukrainy, 2, 111-116. [in Ukrainian]
 
Svoren, Y., & Naumko, I. (2012). Boryslavske vuhlevodneve rodovyshche: problemy dlia rozdumiv. In Stan, problemy ta perspektyvy naftohazovoi promyslovosti Ukrainy: Zbirnyk tez dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 7-9 veresnia 2012 r.) (s. 16). Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. [in Ukrainian]
 
Svoren, I. M., Naumko, I. M., & Davydenko, M. M. (1998). Nova tekhnolohiia vyznachennia perspektyvy naftohazonosnosti lokalnoi ploshchi. In Nafta-Haz Ukrainy – 1998: Materialy V Mizhnarodnoi konferentsii (Poltava, 15-17 veresnia 1998 r.) (T. 1, s. 111-112). Poltava: UNHA. [in Ukrainian]
 
Svoren’, J. M., Naumko, І. М., Kovalyshyn, Z. I., Bratus’, M. D., & Davydenko, M. M. (1999). New technology of local forecast of enriched areas of gold ore fields. In Naukovi osnovy prohnozuvannia, poshukiv ta otsinky rodovyshch zolota: Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Lviv, 27-30 veresnia 1999 r.) (s. 121-125). Lviv: Vydavnychyi tsentr LDU im. I. Franka.