No. 1–2 (183–184) 2021


Home > Archive > No. 1–2 (183–184) 2021


https://doi.org/10.15407/ggcm2021.01-02

PAVLYUK Myroslav, NAUMKO Ihor, POBEREZHSKYY Andriy, YAKOVENKO Myroslava.
The seventieth anniversary of the Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the National Academy of Sciences of Ukraine
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 5–13.

Oil and Gas Geology

PAVLYUK Myroslav, LAZARUK Yaroslav, SHLAPINSKY Volodymyr, SAVCHAK Olesya, KOLODIY Ivanna, TERNAVSKY Myroslav, HRYVNIAK Halyna, HUZARSKA Lyubov, KOVALCHUK Natalia.
The formation and criteria of oil- and gas-bearing potential of hydrocarbon accumulations of the Western oil-gas region of Ukraine
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 14–44.

HNYLKO Oleh, HNYLKO Svitlana, KULYANDA Maria, MARCHENKO Romana.
Tectonic-sedimentary evolution of the frontal part of the Ukrainian Carpathian nappe structure
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 45–59.

RADKOVETS Nataliya, HRYGORCHUK Kostyantyn, KOLTUN Yuriy, HNIDETS Volodymyr, POPP Ihor, MOROZ Marta, HAYEVSKA Yuliya, HAVRYSHKIV Halyna, KOKHAN Oksana, CHEREMISSKA Oksana, MOROZ Petro, KOSHIL Lesya, BALANDYUK Lina, SHAPOVALOV Mykhaylo, REVER Anastasiya.
Dynamics of lithogenesis of Phanerozoic sedimentary sequence of the Carpathian-Black Sea region in the aspect of their oil- and gas-bearing potential
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 60–75.

Solid Combustible Minerals

YAKOVENKO Myroslava, KHOKHA Yury, LYUBCHAK Oleksandr.
Prospects of using peats in the Lviv Region for humates extraction
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 76–88.

Geotechnology

BRYK Dmytro, PODOLSKYY Myroslav, KHOKHA Yury, LYUBCHAK Oleksandr, KULCHYTSKA-ZHYHAYLO Lesia, GVOZDEVYCH Oleh.
Substandard carbon-containing raw materials and methods of their thermochemical processing
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 89–109.

Geochemistry

GALAMAY Аnatoliy, POBEREZHSKYY Andriy, HRYNIV Sofiya, VOVNYUK Serhiy, SYDOR Dariya, IAREMCHUK Iaroslava, MAKSYMUK Sofiya, OLIYOVYCH-HLADKA Oksana, BILYK Lyudmila.
Geochemical features of Eurasian evaporites in the context of the chemical evolution of seawater in Phanerozoic
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 110–129.

SVOREN Josyp.
Geochemistry of fluids: innovative solution of the fundamental problem
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 130–148.

Anniversaries

PONOMARENKO Oleksandr, PAVLYUK Myroslav.
The Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine Ihor Mykhailovych Naumko (to 70-year anniversary)
Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (183–184) 2021, 149–154.