Posted on

GEOLOGICAL-GEOCHEMICAL FEATURES OF MIGRATION AND FORMATION OF GAS FIELDS IN OIL- AND GAS-BEARING REGIONS OF UKRAINE

Home > Archive > No. 1 (178) 2019 > 21-40


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1 (178) 2019, 21-40.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.01.021

Olesya SAVCHAK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv,
e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

Geochemical composition of main components of natural gas has been analysed for three oil- and gas-bearing regions of the Ukraine, namely: Western (40 fields of the Precarpathian deep, 4 gas fields of the Transcarpathian deep and 2 gas fields located within the limits of the Lviv Paleozoic deep), Eastern (composition of natural gases at 12 fields) and Southern (analysis of data on chemical composition of natural gases from 8 fields in the water area of the deep and 13 fields on land).

Comparative analysis of the composition of natural hydrocarbons has been carried out within the limits of the Western region based on the main structural-tectonic elements of the region: outer and inner zones of the Precarpathian deep, the Transcarpathian deep and the Lviv Paleozoic deep; within the Eastern region – the Northern edge of the deep and the deep itself; within the Southern region – water area and land. On this basis the definite zonality of the distribution of hydrocarbon components of natural gases within the bounds of the oil-gas regions has been determined. Such different composition of gases testifies to independent sources of hydrocarbon supply and different duration of migration of the latter.

The analyses of the features of the distribution of the components of natural gas of main oil- and gas-bearing regions of the Ukraine and of the gas presence in the aggregate have enabled us to determine main aspects of the processes both of lateral and vertical migration of hydrocarbons.

Keywords

geochemical features, migration, hydrocarbons, Western, Eastern and Southern oil-gas regions of Ukraine.

REFERENCES

Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy. T. 4-5. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion. (1998). Lviv: UHNA. [in Ukrainian]
 
Pavliuk, M. I., Varichev, S. O., Rizun, B. P., & Savchak, O. Z. (2002). Naftohazonosni provintsii Ukrainy (heodynamichnyi aspekt). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1, 3-12. [in Ukrainian]
 
Pavliuk, M. et al. (2008). Heodynamichni umovy formuvannia naftohazonosnykh provintsii Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3 (144), 16-25. [in Ukrainian]
 
Savchak, O. Z. (2003). Heokhimichni osoblyvosti naft i kondensativ Pivdennoho naftohazonosnoho rehionu Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4, 27-37. [in Ukrainian]
 
Savchak, O. Z. (2015). Heodynamichni aspekty roztashuvannia rodovyshch nafty i hazu naftohazonosnykh provintsii Ukrainy. In Heolohiia horiuchykh kopalyn: Materialy Mizhnar. nauk. konf. (Kyiv, 2-4 veresnia 2015 r.) (pp. 96-98). Kyiv. [in Ukrainian]
 
Savchak, O. Z. (2017a). Heokhimichni aspekty protsesiv naftohazonahromadzhennia naftohazonosnykh rehioniv Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1-2 (170-171), 154-156. [in Ukrainian]
 
Savchak, O. Z. (2017b). Heokhimichni aspekty protsesiv mihratsii ta akumuliatsii vuhlevodniv Skhidnoho naftohazonosnoho rehionu Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4 (172-173), 9-29. [in Ukrainian]
 
Savchak, O. Z. (2018). Heodynamichni ta heokhimichni aspekty naftohazonahromadzhennia Zakhidnoho naftohazonosnoho rehionu Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4 (176-177), 5-20. [in Ukrainian]
 
Savchak, O. Z. (2019). Heoloho-heokhimichni osoblyvosti rozmishchennia rodovyshch nafty i hazu naftohazonosnykh provintsii Ukrainy. In Tezy dop. Nauk. konf., prysviachenoi 50-richchiu In-tu heokhimii, mineralohii ta rudoutvorennia im. M. P. Semenenka NAN Ukrainy (Kyiv, 14-16 travnia 2019 r.) (T. 2, pp. 82-84). Kyiv. [in Ukrainian]
Posted on

HYDROGEN AS A SOURCE OF ENERGY AND GEODYNAMIC PROCESSES

Home > Archive > No. 3-4 (176-177) 2018 > 85-104


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (176-177) 2018, 85-104.

Ihor BAGRIY, Stanislav KUZMENKO

Institute of Geological Sciences of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, e-mail: bagrid@ukr.net

Dmytro GUNYA

SS “Volodarske” PJSC “Mine named after O. F. Zasiadko”, Kharkiv, e-mail: dmytrogunia53@gmail.com

Abstract

Long-term results of research on mapping oil and gas bearing sites at traditional and non-traditional sites (mine fields, shelf zones, astroblems) have made it possible to create a database of systemic criteria for search technology of structural thermo-atmo-hydrological and geochemical research, where for the first time in the search practice hydrogen was used as the main component of the hydrocarbons. Analysis of the results of the data on the distribution of hydrogen concentrations made it possible to isolate abnormal values both in areas and in productive wells (in the absence of background) and conduct detailed large-scale area studies for the purpose of area mapping for prospecting.

Keywords

cycle; hydro-geosynergetic biogenic-mantle theory, hydrocarbons, structural thermo-atmo-hydrological and geochemical research.

Referenses

Babinets, A. E. (1961). Podzemnye vody yugo-zapada Russkoi platformy. Kiev: Izdatel’stvo AN USSR. [in Russian]
 
Babinets, A. E., & Belyavskii, G. A. (1973). Estestvennye resursy podzemnykh vod zony intensivnogo vodoobmena Ukrainy. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Bagrii, I. D. (2016). Gidro-geosinergeticheskaya biogenno-mantiinaya gipoteza obrazovaniya uglevodorodov i ee rol’ pri obosnovanii pryamopoiskovoi tekhnologii. Geologicheskii zhurnal, 2 (355), 107-133. [in Russian]
 
Bahrii, I. D. (2003). Prohnozuvannia rozlomnykh zon pidvyshchenoi pronyknosti hirskykh porid dlia vyrishennia heoekolohichnykh ta poshukovykh zadach. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho. [in Ukrainian]
 
Bahrii, I. D. (2013). Rozrobka heoloho-strukturno-termo-atmoheokhimichnoi tekhnolohii prohnozuvannia poshukiv korysnykh kopalyn ta otsinky heoekolohichnoho stanu dovkillia. Kyiv: Lohos. [in Ukrainian]
 
Bahrii, I. D., Hozhyk, P. F., Pochtarenko, V. I., Aksom, S. D., Dubosarskyi, V. R., Mamyshev, I. Ye., Kizlat, A. M., & Palii, V. M. (2011). Prohnozuvannia heodynamichnykh zon ta perspektyvnykh ploshch dlia vydobutku shakhtnoho metanu vuhilnykh rodovyshch Donbasu. Kyiv: Foliant. [in Ukrainian]
 
Belousov, V. V. (1966). Zemnaya kora i verkhnyaya mantiya materikov. Moskva: Nauka. [in Russian]
 
Chekalyuk, E. B. (1967). Neft’ verkhnei mantii Zemli. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Dolenko, G. N. (1962). Geologiya nefti i gaza Karpat. Kiev: Izdatel’stvo AN USSR. [in Russian]
 
Grinberg, I. V. (1971). Nekotorye khimicheskie aspekty problemy genezisa teorii. In Problema proiskhozhdeniya nefti i gaza i formirovanie ikh promyshlennykh zalezhei (s. 52-67). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Gutenberg, B. (1957). Skorosti rasprostraneniya seismicheskikh voln v zemnoi kore. In A. Poldervart (Ed.). Zemnaya kora (s. 121-138). Moskva: Izdatel’stvo inostrannoi literatury. [in Russian]
 
Krayushkin, V. A., & Kutcherov, V. G. (2010). Deep-seated abiogenic origin of petroleum: From geological assessment to physical theory. Reviews of Geophysics, 48 (1), 1-30.
https://doi.org/10.1029/2008RG000270
 
Magnitskii, V. A. (1965). Vnutrennee stroenie i fizika Zemli. Moskva: Nedra. [in Russian]
 
Markhinin, E. K. (1967). Rol’ vulkanizma v formirovanii zemnoi kory. Moskva: Nauka. [in Russian]
 
Pavliuk, M., Naumko, I., Makitra, R., & Bryk, D. (2012). Pro ymovirnu model utvorennia pryrodnykh vuhlevodniv u litosferi Zemli. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1-2, 158-159. [in Ukrainian]
 
Porfir’ev, V. B., & Grinberg, I. V. (1966). Sovremennoe sostoyanie teorii organicheskogo proiskhozhdeniya nefti. In Problemy proiskhozhdeniya nefti (s. 5-51). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Porfiriev, V. B. (1968). Do pytanyia pro umovy formuvannia promyslovykh skupchen. Heolohichnyi zhurnal, 28 (4), 3-31. [in Ukrainian]
 
Sokolov, V. A. (1965). Protsessy obrazovaniya i migratsii nefti i gaza. Moskva: Nedra. [in Russian]
 
Stadnikov, G. L. (1937). Proiskhozhdenie uglei i nefti. Moskva; Leningrad: Izdatel’stvo AN SSSR. [in Russian]
 
Subbotin, O. I., Naumchik, G. L., & Rakhimova, N. T. (1964). Protsessy v verkhnei mantii Zemli i svyaz’ s nimi stroeniya zemnoi kory. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Vassoevich, N. B. (1986). Izbrannye trudy. Geokhimiya organicheskogo veshchestva i proiskhozhdenie nefti (s. 324-339). Moskva: Nauka. [in Russian]
 
Vernadskii, V. I. (2001). Khimicheskoe stroenie biosfery Zemli i ee okruzheniya. Moskva: Nauka. [in Russian]

Posted on

ESTIMATION OF PROSPECTS FOR OIL AND GAS PRESENCE IN THE LAZESHCHINA AREA OF THE KROSNO ZONE OF THE CARPATHIANS BASED ON DATA OF COMPLEX GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL STUDIES

Home > Archive > No. 3-4 (176-177) 2018 > 63-72


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (176-177) 2018, 63-72.

Sofia MAKSYMUK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Petro BODLAK

West Ukrainian Geophysical Prospecting Expedition, Lviv, e-mail: zugre@lviv.farlep.net

Taras YOSYPENKO

West Ukrainian Geophysical Prospecting Expedition, Lviv, e-mail: zugre@lviv.farlep.net

Abstract

A complex of geophysical and geochemical studies was conducted in the Krosno zone on Lazeshchina area. Three layers of the anticlinal structures of the Carpathian Stretch – Yasinia, Lazeshchina and Stebnyk were traced in the structural plane. According to the seismic horizon P3c they have the form of brachiaticlinal folds, limited from the south and the north by the deep thrusts of the amplitude from 200 to 220 m. The presence of a significant number of tectonic elements resulted in a strong fracturing of the allochton, making it fluid-permeable for gaseous migrants.

According to the results of electrical survey the boundaries of Dovzhynets, Vyhoda, Bystrytsia and Manyava suites are clearly traced. The zones of increased resistance in Dovzhynets, Vyhoda suites (profile 1285904) and in the Golovetsko suite (profile 1295904) may be associated with oil and gas saturation of rocks.

Geochemical studies have established the composition of hydrocarbon mixtures of near-surface sediments, maps of the distribution of geochemical parameters with the allocation of zones of manifestation of their abnormal concentrations have been constructed.

Geochemical anomalies are well connected with structural buildups in the Yasinia, and Stebnyk folds. In addition, in the eastern and southeastern parts of the area, two more fields of abnormal concentrations of hydrocarbon components not covered by seismic exploration are identified. An important argument of its possible fluid saturation is the complexity of the geochemical anomaly, so this part of the area may have an important search value in the future.

Priority for conducting exploration works should be Yasynia fold, with localization of which are coincided with geochemical anomalies and increased resistance in geoelectrical profiles. The obtained results testify to oil and gas prospects of this area and the possibility of discovering new hydrocarbon deposits in the Krosno zone.

Keywords

structure, geoelectrical profile, geochemical anomaly, hydrocarbons, флюїдонасиченість, exploration works, Lazeshchina area.

Referenses

Bilichenko, V. Ya. (1999). Strukturno-tektonichni osoblyvosti paraavtokhtonu Ukrainskykh Karpat ta prylehlykh terytorii za materialamy detalnoi hravimetrii. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3, 131-138. [in Ukrainian]
 
Devid, Dzh. (1990). Statisticheskii analiz dannykh v geologii (T. 1-2). Moskva: Nedra. [in Russian]
 
Glushko, V. V., & Kruglov, S. S. (Red.). (1986). Tektonicheskaya karta Ukrainskikh Karpat. Masshtab 1 : 200 000. – L’vov: UkrNIGRI. [in Russian]
 
Kolodii, V. V., Boiko, H. Yu., & Boichevska, L. E. ta in. (2004). Karpatska naftohazonosna provintsiia. Lviv; Kyiv: Ukrainskyi vydavnychyi tsentr. [in Ukrainian]
 
Krupskyi, Yu. Z. (2001). Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]
 
Krupskyi, Yu. Z. (Head). (2002). Utochnennia heolohichnoi budovy Bitlianskoho i Turkivskoho subpokryviv Karpat (zona Krosno) za danymy heolohichnykh ziomok i tematychnykh robit z metoiu vyiavlennia naftohazoperspektyvnykh obiektiv (№ D8/02). Lviv. [in Ukrainian]
 
Krupskyi, Yu. Z., & Krupska, O. Yu. (2008). Vydilennia perspektyvnykh terytorii dlia poshuku rodovyshch zi znachnymy zapasamy vuhlevodniv u Zakhidnomu naftohazonosnomu rehioni. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1 (142), 5-11. [in Ukrainian]
 
Krupskyi, Yu. Z., Kurovets, I. M., & Senkovskyi, Yu. M. ta in. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy. Kn. 2. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]
 
Kudla, P. Y. (2004). Zvit pro rezultaty poshukovykh seismorozviduvalnykh robit MSHT na Lazeshchynskii ploshchi Krosnenskoi zony (№ 2052). Lviv: ZUHRE. [in Ukrainian]
 
Kurovets, I. M., Krupskyi, Yu. Z., & Naumko, I. M. ta in. (2011). Perspektyvy poshukiv pokladiv vuhlevodniv u vidkladakh olihotsenu zony Krosno (Ukrainski Karpaty). Heodynamika, 2 (11), 144-146. [in Ukrainian]
https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.144
 
Makitra, R. H., & Semeniuk, M. V. (2014). Do istorii doslidzhen i vykorystannia nafty Prykarpattia. In Aktual’nye problemy poiskovoi i ekologicheskoi geokhimii: tezisy dokladov Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (s. 74-77). Kiev. [in Ukrainian]
 
Maksymuk, S. V. (2012). Osoblyvosti vidobrazhennia fliuidonasychenosti horyzontiv Vyshnianskoi ploshchi Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu v heokhimichnykh poliakh prypoverkhnevykh vidkladiv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4 (160-161), 109-117. [in Ukrainian]
 
Orlov, O. O., & Kalynii, Yu. A. (2011). Perspektyvy poshukiv i rozvidky pokladiv vuhlevodnevykh enerhonosiiv v Krosnenskii zoni Skladchastykh Karpat. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, 4, 5-10. [in Ukrainian]
 
Polivtsev, A. V., Pomortsev, G. P., & Borkovskii, A. A. (1990). Gazogeokhimicheskie poiski poleznykh iskopaemykh v Karpatskom regione. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Zor’kin, L. M., Starobinets, I. S., & Stadnik, E. V. (1984). Geokhimiya prirodnykh gazov neftegazonosnykh basseinov. Moskva: Nedra. [in Russian]

Posted on

GEODYNAMIC AND GEOCHEMICAL ASPECTS OF OIL AND GAS ACCUMULATION OF THE WESTERN OIL AND GAS REGION OF UKRAINE

Home > Archive > No. 3-4 (176-177) 2018 > 5-20


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (176-177) 2018, 5-20.

Olesya SAVCHAK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The Western oil-gas region of Ukraine is the most important oil- and gas-producing region of Ukraine and is the oldest one as to the time of discovery of commercial deposits of hydrocarbons. In all 94 fields were discovered in the region. Six of them belong to great, eight – to middle and eighty – to small. The greatest amount of fields is in the Bilche-Volytsa (47) and the Boryslav-Pokuttya (39) oil-gas regions. In the Transcarpathian gas-bearing region five gas fields are known, in the Carpathian – two oil fields and within the limits of the Volyn-Podillya area – two gas fields. We have analysed the geochemical composition of oil and condensate for 3 structural-tectonic elements of the region: outer, inner zone of the Carpathian Foredeep and Folded Carpathians and the comparative analysis of the composition of natural hydrocarbons within the limits of the region was carried out. The analysis of peculiarities of the geological structure and oil and gas presence in the totality with available geochemical data has allowed us to come to a conclusion that formation of oil and gas deposits in the Western oil- and gas-bearing region is caused both lateral and vertical migration of hydrocarbons.

Keywords

geochemical features, migration, hydrocarbons, Western oil and gas region of Ukraine.

Referenses

Dolenko, G. N. (1990). Geologiya i geokhimiya nefti i gaza. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Ivaniuta, M. M. (Ed.). (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu. T. 4–5. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion. Lviv. [in Ukrainian]

Pavliuk, M., Halabuda, M., Rizun, B. et al. (2008). Heodynamichni umovy formuvannia naftohazonosnykh provintsii Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3 (144), 16–25. [in Ukrainian]

Savchak, O. Z. (2015). Heodynamichni aspekty roztashuvannia rodovyshch nafty i hazu naftohazonosnykh provintsii Ukrainy. In Heolohiia horiuchykh kopalyn: materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kyiv, 2–4 veresnia 2015 r.) (s. 96–98). Kyiv. [in Ukrainian]

Savchak, O. Z. (2017). Heokhimichni aspekty protsesiv naftohazonahromadzhennia naftohazonosnykh rehioniv Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2 (170–171), 154–156. [in Ukrainian]


Posted on

GEOLOGICAL, STRUCTURAL AND GEOCHEMICAL FEATURES GENERATION OF HYDROCARBONS OF THE SRIBNYANSKA DEPRESSION

Home > Archive > No. 1-2 (174-175) 2018 > 40-53


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1-2 (174-175) 2018, 40-53.

Vitaliy GLON

Institute of Geological Sciences of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, е-mail: italiyglon@gmail.com

Abstract

Complex researches are conducted on the territory of the Sribnyanska depression. Systematic analysis of structural-thermal-atmogeochemical researches of oil and gas perspective objects of the Dnieper-Donetsk Rift was carried out. Interpretation and generalization of the received data was carried out. Criteria of oil and gas prospective formation complexes have been described. Based on the distribution of criteria of structural-thermal-atmogeochemical researches, prospects areas for the search of hydrocarbons within the limits of the Sribnyanska depression have been identified.

Keywords

Dnieper-Donetsk Rift, Sribnyanska depression, oil and gas prospects, anomalies, hydrocarbons.

Referenses

Bahrii, I. D. (2003). Prohnozuvannia rozlomnykh zon pidvyshchenoi pronyknosti hirskykh porid dlia vyrishennia heoekolohichnykh ta poshukovykh zadach. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho. [in Ukrainian]

Bahrii, I. D. (2013). Rozrobka heoloho-strukturno-termo-atmoheokhimichnoi tekhnolohii prohnozuvannia poshukiv korysnykh kopalyn ta otsinky heoekolohichnoho stanu dovkillia. Kyiv: Lohos. [in Ukrainian]

Bahrii, I. D., Hladun, V. V., & Dovzhok, T. Ye. (2001). Rozrobka kompleksu strukturno-atmoheo-khimichnykh metodiv dlia prohnozuvannia ta poshukiv pokladiv vuhlevodniv. Heolohichnyi zhurnal, 2 (296), 89–93. [in Ukrainian]

Bahrii, I. D., Hladun, V. V., Hozhyk, P. F. et al. (2007). Naftohazoperspektyvni obiekty Ukrainy. Prohnozuvannia naftohazoperspektyvnykh obiektiv Dniprovsko-Donetskoi hazonaftonosnoi oblasti z zastosuvanniam kompleksu netradytsiinykh prypoverkhnevykh metodiv doslidzhen. Kyiv: Varta. [in Ukrainian]

Bahrii, I. D., & Hozhyk, P. F. (31.03.2009). Certificate of authorship No 28176, Ukraine. Kompleksna metodyka strukturno-termo-atmohidroheokhimichnykh doslidzhen (STAHD). Instytut heolohichnykh nauk NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Bahrii, I. D., Hozhyk, P. F., Pochtarenko, V. I. et al. (2011). Prohnozuvannia heodynamichnykh zon ta perspektyvnykh ploshch dlia vydobutku shakhtnoho metanu vuhilnykh rodovyshch Donbasu. Kyiv: Foliant. [in Ukrainian]

Gavrish, V. K. (1987). Zakonomernosti rasprostraneniya kombinirovannykh lovushek v Dneprovsko-Donetskoi vpadine. Kiev. AN USSR. Institut geologicheskikh nauk. (Preprint, 87-12). [in Russian]

Lukin, O. Yu. (1977). Formatsii i vtorichnye izmeneniya kamennougol’nykh otlozhenii Dneprovsko-Donetskoi vpadiny v svyazi s neftegazonosnost’yu. Moskva: Nedra. [in Russian]

Nikolaenko, B. A. (1989). Karta lineinykh i kol’tsevykh struktur Ukrainskoi SSR, masshtab 1 : 1 000 000. Kiev. [in Russian]

Vakarchuk, H. I. (2003). Heolohiia, litolohiia i fatsii karbonatnykh vidkladiv vizeiskoho yarusa tsentralnoi chastyny Dniprovsko-Donetskoi zapadyny v zviazku z naftohazonosnistiu. Chernihiv: TsNTEI. [in Ukrainian]


Posted on

THE GEOCHEMICAL CRITERIA OF CONNECTION OF HYDROCARBON DEPOSITS WITH EVAPORITES AND SEDIMENTARY FORMATIONS OF PHANEROZOIC (ON THE EXAMPLE OF OIL AND GAS BEARING BASINS OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE)

Home > Archive > No. 3-4 (172-173) 2017 > 56-75


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (172-173) 2017, 56-75.

Serhiy VOVNYUK, Anatoliy HALAMAY, Sophia HRYNIV, Ihor DUDOK, Sophia MAKSYMUK, Andriy POBEREZHSKYY, Daria SYDOR, Iaroslava IAREMCHUK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, е-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

Based on the results of mineralogical, petrological and fluid inclusion studies of Phanerozoic evaporates and sedimentary deposits the geochemical criteria of connection of hydrocarbons with evaporite and sedimentary formations have been defined. The study of fluid inclusions containing hydrocarbons has been conducted; the peculiarities of hydrocarbon gases distribution in subsurface sedimentary rocks and their possible connection to potential deep hydrocarbon deposits have been studied in regions of hydrocarbon deposits occurrence; the interaction between organic matter and clay minerals has been studied on the example of evaporate and terrigenous deposits of Carpathian region; the geochemistry of processes of vein minerals forming of different structural zones of Carpathians has been studied in relation to oil- and gas-bearing.

Based on geochemical study of peculiarities of fluid inclusions in halite we can reconstruct PT parameters of alteration and migration of hydrocarbons. The criteria of the hydrocarbon deposits prognosis are as follows: occurrence of bitumen bubbles (or droplets of oil with the hard bitumen crust) in fluid inclusions in halite together with elevated content of methane (above 50 %) and other hydrocarbon gases in inclusions. For the reliable estimation of oil and gas deposits occurrence in the underlying rocks it is important to have correlation between the results of complex geochemical study of fluid inclusions and bitumens in salt.

The direct features of oil and gas bearing (fields of anomalous concentrations of hydrocarbon compounds) determined in subsurface sedimentary complexes allow us to outline prioritized fields of potential hydrocarbon accumulation. The use of gas-geochemical method of study in complex oil and gas prospecting works allows to increase their effectiveness.

It is important to keep in mind during prospecting works for hydrocarbons that trapping of organic compounds (including gases) by interlayer space of clay minerals (in particular smectite) impacts the gas production ability of clay strata.

 Mineralogical and geochemical studies of vein formations in sedimentary complexes show that Crosno and Duklya zones and Marmarosh crystalline massive are the most promising oil- and gas-bearing regions of the Eastern Carpathians.

The determined geochemical criteria of hydrocarbon deposits occurrence allow increasing the effectiveness of prospecting works for oil and gas.

Keywords

sedimentary formations, evaporites, Phanerozoic, hydrocarbons, fluid inclusions in halite, geochemical anomalies, clay minerals, vein formations.

Referenses

Alekseeva, T. V., Kabanov, B. P., Zolotareva, B. N., Alekseev, A. O., & Alekseeva, V. P. (2009). Guminovye veshchestva v sostave palygorskitovogo organo-mineral’nogo kompleksa iz iskopaemoi pochvy verkhnego karbona yuzhnogo Podmoskov’ya. Doklady Akademii nauk, 425 (2), 265–270. [in Russian]

Borkovskyi, O. O. (1995). Dosvid zastosuvannia heokhimichnykh metodiv poshukiv vuhlevodniv u Karpatskomu rehioni. In Stan, problemy i perspektyvy rozvytku naftohazovoho kompleksu Zakhidnoho rehionu Ukrainy: tezy dopovidei naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 28–30 bereznia 1995 r.) (pp. 51–52). Lviv. [in Ukrainian]

Cygan, R. T., Guggenheim, S., & van Groos, A. F. K. (2004). Molecular models for the intercalation of methane hydrate complexes in montmorillonite clay. J. Phys. Chem. B, 108 (39), 15141−15149.

Devid, D. (1990). Statisticheskii analiz dannykh v geologii. (Vols. 1–2). Moskva: Nedra. [in Russian]

Dudok, I. V. (2011a). Morfohenetychni typy vuhlevodnevykh vkliuchen u “marmaroskykh diamantakh” Skhidnykh Karpat. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4 (156–157), 96–111. [in Ukrainian]

Dudok, I. (2011b). Poslidovnist formuvannia vuhlevodnevykh vkliuchen u “marmaroskykh diamantakh” Skhidnykh Karpat. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2 (154–155), 54–56. [in Ukrainian]

Dudok, I. V., & Vovniuk, S. V. (2000). Heokhimiia izotopiv vuhletsiu i kysniu u zhylnykh utvorenniakh flishu Ukrainskykh Karpat. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4, 30–37. [in Ukrainian]

Grim, R. E. (1959). Mineralogiya glin. (V. A. Frank-Kamenetskii, Ed). Moskva: IL. [in Russian]

Halamai, A. R. (2010). Fizyko-khimichni umovy osadzhennia ta postsedymentatsiinoi perekrystalizatsii badenskykh solei ukrainskoho Peredkarprattia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 64–77. [in Ukrainian]

Hryhorchuk, K. (2015). Rol mineraliv klasu sylikativ u formuvanni potentsialu hazonosnykh «slantsiv». In Fundamentalne znachennia i prykladna rol heolohichnoi osvity i nauky: tezy dopjdsltq Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 70-richchiu heolohichnoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (Lviv, 7–9 zhovtnia 2015 r.) (pp. 66–67). Lviv. [in Ukrainian]

Hryhorchuk, K. H., & Senkovskyi, Yu. M. (2013). Dyskretne formuvannia rezervuariv “slantsevoho” hazu v eksfiltratsiinomu katahenezi. Heodynamika, 1, 61–67. [in Ukrainian]

Jarmolowicz-Szulc, K., & Dudok, I. (2001). The importance of vein minerals for reconstruction of the diagenetic and catagenetic processes in the carpathian flych. Biul. Panstw. Inst. Geol., 396, 73–74.

Jarmolowicz-Szulc, K., & Dudok, I. (2005). Migration of paleofluids in the contact zone between the Dukla and Silesian units, Western Carpathians – avidence from fluid inclusions and stable isotopes in quartz and calcite. Geol. Quart., 49 (3), 291–304.

Keleberda, V. S. (2001). Heokhimichni poshuky nafty i hazu. Istorychnyi aspekt. Kharkiv. [in Ukrainian]

Kityk, V. I., & Petrychenko, O. Y. (1978). Vykorystannia vkliuchen u mineralakh dlia ziasuvannia umov formuvannia naftohazovykh rodovyshch. Visnyk Akademii nauk URSR, 1, 55–60. [in Ukrainian]

Klubova, T. T. (1973). Glinistye mineraly i ikh rol’ v genezise, migratsii i akkumulyatsii nefti. Moskva: Nedra. [in Russian]

Koltun, Y. V., Dudok, I. V., Kotarba, M. J., Adamenko, О. М., Pavlyuk, М. І., Burzewski, W., & Stelmakh, O. R. (2005). Geological setting and petroleum occurrence of the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine. In Kotarba, M. J. (Ed.). Polish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses (pp. 61–78). Warszawa; Krakow: Pol. Geol. Inst. and “Geosphere” Society.

Koster van Groos, A. F., & Guggenheim, S. (2009). The stability of methane hydrate intercalates of montmorillonite and nontronite: Implications for carbon storage in ocean-floor environments. Am. Mineral., 94, 372–379.

Kotarba, M. J., Wieclaw, D., Koltun, Y. V., Kusmierek, J., Marynowski, L., & Dudok, I. V. (2008). Organic geochemical study and genetic correlation of natural gas, oil and Menilite source rocks in the San and Stryi rivers doab (Polish and Ukrainian Carpathians). Organic Geochemistry, 38, 1431–1456.

Kotarba, M. J., Wieclaw, D., Koltun, Y. V., Lewan, M. D., Marynowski, L., & Dudok, I. V. (2005). Organic geochemical study and genetic correlations between source rocks and hydrocarbons from surface seeps and deep accumulations in the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine. In M. J. Kotarba (Ed.), Polish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses (pp. 125–146). Warszawa; Krakow: Pol. Geol. Inst. and “Geosphere” Society.

Kovalevich, V. M., & Sidor, D. V. (1992). Mikrovklyuchennye uglevodorody v kamennoi soli Solikamskoi vpadiny i ikh geneticheskaya informativnost’. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1 (78), 89–95. [in Russian]

Kovalevych, V., Dudok, I., Poberezhskyi, A., Vovniuk, S., Halamai, A., Hryniv, S., Lytvyniuk, S., Sydor, D., & Yaremchuk, Ya. (2012). Khimiko-paleoheohrafichni indykatory prohnozu pokladiv vuhlevodniv ta korysnykh kopalyn vidkladiv kontynentalnykh okrain (za rezultatamy mineraloho-heokhimichnykh doslidzhen sulfatno-karbonatnykh i solenosnykh tovshch fanerozoiu Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4 (160–161), 66–81. [in Ukrainian]

Kovalevych, V., Peryt, T. M., Shanina, S., Więcław, D., & Lytvyniuk, S. (2008). Geochemical aureoles around oil and gas accumulations in the Zechstein (Upper Permian) of Poland: analysis of fluid inclusions in halite and bitumens in rock salt. Journal of Petroleum Geology, 31 (3), 245–262.

Krupskyi, Yu. Z. (2001). Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Kukovskii, E. G. (1966). Osobennosti stroeniya i fiziko-khimicheskie svoistva glinistykh mineralov. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Lagaly, G., Ogawa, M., & Dékány I. (2006). Clay Mineral Organic Interactions. In F. Bergaya, B. K. G. Theng, G. Lagaly (Eds.), Handbook of Clay Science (pp. 309–378). Amsterdam: Elsevier.

Lytvyniuk, S. F. (2007). Heokhimichni oreoly u soliakh nad pokladamy vuhlevodniv (za rezultatamy doslidzhen vkliuchen u haliti). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4, 95–111. [in Ukrainian]

Maksymuk, S. V. (2012). Osoblyvosti vidobrazhennia fliuidonasychenosti horyzontiv Vyshnianskoi ploshchi Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu v heokhimichnykh poliakh prypoverkhnevykh vidkladiv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4 (160–161), 109–117. [in Ukrainian]

Maksymuk, S. V. (2013). Vuhlevodnevi hazy prypoverkhnevykh vidkladiv Lipchanskoi ploshchi Zakarpatskoho prohynu). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4 (164–165), 62–73. [in Ukrainian]

Maksymuk, S. V., & Bodlak, P. M. (2015). Dosvid zastosuvannia heokhimichnykh metodiv pid chas kompleksnykh rozshukovykh robit na naftu i haz u Karpatskomu rehioni. In Fundamentalne znachennia i prykladna rol heolohichnoi osvity i nauky: tezy dopovidei Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 70-richchiu heolohichnoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (Lviv, 7–9 zhovtnia 2015 r.) (s. 151–152). Lviv. [in Ukrainian]

Moore, D. M., & Reynolds, Jr. R. C. (1997). X-ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals. Oxford New York: Oxford University Press.

Odriozola, G., Aguilar, J. F., & Lopez-Lemus, J. (2004). Na-montmorillonite hydrates under ethane rich reservoirs: NPzzT and mu PzzT simulations. J. Chem. Phys., 121 (9), 4266−4275.

Park, S. H., & Sposito, G. (2003). Do montmorillonite surfaces promote methane hydrate formation? Monte Carlo and molecular dynamics simulations. J. Phys. Chem. B, 107 (10), 2281−2290.

Petrichenko, O. I. (1977). Atlas mikrovklyuchenii v mineralakh galogennykh porod. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Petukhov, A. V., Vanyushin, V. A., & Sirotyuk, V. A. (1981). Kompleksnyi analiz dannykh geokhimicheskikh poiskov mestorozhdenii nefti i gaza. Moskva: Nedra. [in Russian]

Polivtsev, A. V., Pomortsev, G. P., & Borkovskii, A. A. (1990). Gazogeokhimicheskie poiski poleznykh iskopaemykh v Karpatskom regione. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Rajkiran, R. T., & Kartic, C. K. (2008). Upendra Natarajan Synthesis and characterization of novel organo-montmorillonites. Applied Clay Sci., 38, 203–208.

Shaіdetska, V. S. (1997). The geochemіstry of Neogene evaporіtes of Transcarpathіan trough іn Ukraіne. Slovak Geol. Mag., 3 (3), 193–200.

Sharkina, E. V. (1976). Stroenie i svoistva organomineral’nykh soedinenii. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Shinkarev, A. A., Giniyatullin, K. G., Mel’nikov, L. V., Krinari, G. A., & Gnevashev, S. G. (2007). Organicheskie komponenty glino-metallo-organicheskogo kompleksa pochv lesostepi (teoreticheskie i eksperimental’nye aspekty izucheniya). Kazan’: Kazanskii gosudarstvennyi universitet. [in Russian]

Sokolov, V. A. (1966). Geokhimiya gazov zemnoi kory i atmosfery. Moskva: Nedra. [in Russian]

Sydor, D. (2013). Termobaroheokhimichni umovy formuvannia halohennykh vidkladiv (nyzhnopermskyi Solikamskyi basein). Mineralohichnyi zbirnyk, 63 (2), 14–32. [in Ukrainian]

Vysotskii, E. A., Garetskii, R. G., & Kislik, V. Z. (1988). Kalienosnye basseiny mira. Minsk: Nauka i tekhnika. [in Russian]

Warren, J. K. (2006). Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin-Heidelberg: Springe.

Więcław, D., Lytvyniuk, S., Kovalevych, V., & Peryt, T. M. (2008). Inkluzje fluidalne w halicie oraz bituminy w solach ewaporatów mioceńskich ukraińskiego Przedkarpacia jako wskaźnik występowania nagromadzeń węglowodorów w niżej leżących utworach. Przegl. Geol., 56 (9), 837–841.

Yaremchuk, Ya. V., & Hryniv, S. P. (2013). Vplyv orhanichnoi rechovyny na sklad ta henezu hlynystykh mineraliv vidkladiv kamianoi soli Karpatskoho rehionu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2 (162–163), 60–70. [in Ukrainian]

Zharkov, M. A. (1974). Paleozoiskie solenosnye formatsii Mira. Moskva: Nedra. [in Russian]


Posted on

GEOCHEMICAL ASPECTS OF THE PROCESSES OF HYDROCARBON MIGRATION AND ACCUMULATION OF THE UKRAINE’S OIL- AND GAS-BEARING REGION

Home > Archive > No. 3-4 (172-173) 2017 > 9-28


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (172-173) 2017, 9-28.

Olesya SAVCHAK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The Eastern oil- and gas-bearing region of Ukraine is the youngest one as regards the discovery of commercial hydrocarbon deposits and the greatest one in terms of volume of explored reserves and hypothetical resources. It is confined to the Dnieper-Donets Depression. There were more then 240 hydrocarbon deposits discovered here. We have analyses the geochemical composition of oil and condensate for 3 main structural-tectonic elements of the region: northern, southern edges and depression, as well as we have carried out comparative analysis of the composition of natural hydrocarbons within the limits of the region. The analysis of the peculiarities of geological structure and oil and gas presence together with available geochemical data has made it possible to come to a conclusion about that the formation of oil and gas deposits in the Eastern oil- and gas-bearing region was caused both by lateral and vertical migration of hydrocarbons.

Keywords

geochemical features, migration, hydrocarbons, Eastern oil- and gas-bearing region of Ukraine.

Referenses

Dolenko, G. N. (1990). Geologiya i geokhimiya nefti i gaza. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Ivaniuta, M. M. (Ed.). (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy. Vol. 1–3. Skhidnyi naftohazonosnyi rehion. Lviv. [in Ukrainian]

Savchak, O. Z. (2015). Heodynamichni aspekty roztashuvannia rodovyshch nafty i hazu naftohazonosnykh provintsii Ukrainy. In Heolohiia horiuchykh kopalyn: materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kyiv, 2–4 veresnia 2015 r.) (pp. 96–98). Kyiv. [in Ukrainian]

Savchak, O. Z. (2016). Heokhimichnyi aspekt protsesiv mihratsii vuhlevodniv Skhidnoho naftohazonosnoho rehionu Ukrainy. In Perspektyvy naroshchuvannia resursnoi bazy naftohazovoi enerhetyky: Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia (25–27 travnia 2016 r.) (pp. 104–106). Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian]

Savchak, O. Z. (2017). Heokhimichni aspekty protsesiv naftohazonahromadzhennia naftohazonosnykh rehioniv Ukrainy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2 (170–171), 154–156. [in Ukrainian]