Posted on

PROSPECTS FOR OIL AND GAS PRESENCE IN CARBONATE DEPOSITS OF SILURIAN AGE IN THE BEREZHANY-BUCHACH ZONE OF TECTONIC DISLOCATIONS OF VOLYN-PODILLIA AREA

Home > Archive > No. 1–2 (193–194) 2024 > 50–68


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (193–194) 2024, 50–68

https://doi.org/10.15407/ggcm2024.193-194.050

Svitlana HARASYM, Yaroslav LAZARUK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The Berezhany-Buchach zone of local uplifts belongs to the Podillia promising district, located in the southern part of the Volyn-Podillia oil and gas region. Most of the local structures of the district are genetically related to tectonic disturbances. The structuring factor of the Berezhany-Buchach zone of tectonic dislocations is a fault of subregional extension, probably of a reverse-thrust character. Organogenic structures of the Silurian age are spatially connected with it. According to the results of lithologic-facies studies, they were deposited in lagoon-shelf conditions in a narrow strip 15–40 km wide, which stretches from the border with Romania in the southeast to the border with Poland in the northwest. According to the predominance of the remains of organisms, coral, stromatopore, crinoid, ostracod, brachiopod and algal species are distinguished among carbonates. They are recrystallized as a result of epigenetic processes. The reservoir rocks are composed of silty-detrital limestones, dolomitized limestones, and dolomites. There are both porous and cavernous, as well as fissure-pore and fissure-cavern collectors. Primary porosity is caused by voids inside and between organisms, and secondary capacity is caused by recrystallization, dolomitization, leaching, cavernous and fissure formation. The open porosity of carbonates varies on average from 4 to 16 %, permeability – from 0.01 to 2 mD. In the southeastern direction, the collector properties of carbonates deteriorate. Industrial deposits of hydrocarbons in the Silurian carbonates of Volyn-Podillia have not been established, however, numerous oil and gas occurrences were recorded during drilling. Based on the materials of lithologic and facies studies, the results of studying the reservoir properties of reservoir rocks, seismological and magnetometric constructions, and data from surface geochemical studies, the probable Berezhany, Dobrovoda, and Buchach objects were identified, their resource base was estimated at 48.6 million tons of oil and 1.3 billion m3 of dissolved gas, and the tasks for 3D seismic exploration were substantiated for the purpose of preparing the mentioned objects for exploratory drilling for oil and gas.

Keywords

oil, deposit, oil traps, carbonate reservoir, hydrocarbon reserves

Referenses

Barsuk, V. A. et al. (2001). Zvit pro rezultaty poshukovykh heofizychnykh ta heokhimichnykh doslidzhen v Karpatskii NHN ta Volyno-Podilskii NHO na Dzhurivsko-Cherkhevskii ta Skhidno-Kolynkivskii ploshchakh, vykonanykh v 1996–2001 rr. partii 51, 52, 53, 54, 57, 60/96 [Research report]. Lviv: ZUHRE DP “Ukrheofizyka”. [in Ukrainian]

Chizh, E. I., Rizun, B. P., & Drygant, D. M. (1985). Istoriya razvitiya organogennykh postroyek silura i razlomnaya tektonika Volyno-Podolia v svyazi s neftegazonosnostyu. Lvov. Dep. IGGGI, № 125-B-85. [in Russian]

Grachevskiy, M. M., & Kalik, N. G. (1976). Osobennosti stroyeniya i neftegazonosnost siluriyskikh otlozheniy yugo-zapadnykh rayonov Russkoy platformy. Izvestiya AN SSSR, seriya geologicheskaya, 11, 123–129. [in Russian]

Hubych, I. B. et al. (2007). Heokhimichni doslidzhennia paleozoiskykh vidkladiv Volyno-Podillia z metoiu vydilennia perspektyvnykh zon i otsinky naftohazonosnosti lokalnykh obiektiv ta intervaliv rozriziv hlybokykh sverdlovyn [Research report]. Lviv: LV UkrDHRI. [in Ukrainian]

Kotyk, V. O., Berzhinska, L. F., & Paprotska, K. M. (1976). Analiz i obobshcheniye rezultatov burovykh i geofizicheskikh rabot v polose razvitiya siluriyskikh rifogennykh otlozheniy Volyno-Podolii [Research report]. Lvov: TP PGO “Zapukrgeologiya”. [in Russian]

Krupskyi, Yu. Z. (2001). Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Lazaruk, Ya. (2022). Heodynamichni aspekty formuvannia rodovyshch vuhlevodniv u karbonatnykh vidkladakh nyzhnoho karbonu Dniprovsko-Donetskoi zapadyny ta osoblyvosti yikh prohnozuvannia i promyslovoho osvoiennia. Heodynamika, 1(32), 49–63. https://doi.org/10.23939/jgd2022.02.049 [in Ukrainian]

Lazaruk, Ya. H., & Kreidenkov, V. H. (2000). Litofatsialno-paleoheomorfolohichni rekonstruktsii yak osnova prohnozuvannia pastok nafty i hazu v karbonatnykh porodakh. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1, 37–47. [in Ukrainian]

Markovskiy, V. M., & Kotyk, V. O. (1975). O strukturno-fatsialnoy zonalnosti siluriyskikh otlozheniy Volyno-Podolii. Sovetskaya geologiya, 6. [in Russian]

Orliuk, M. I., Bakarzhiieva, M. I., & Marchenko, A. V. (2022). Mahnitna kharakterystyka i tektonichna budova zemnoi kory Karpatskoi naftohazonosnoi oblasti yak skladova chastyna kompleksnykh kryteriiv vuhlevodniv. Heofyzycheskyi zhurnal, 5(44), 77–105. https://doi.org/10.24028/gj.v44i5.272328 [in Ukrainian]

Pavliuk, M. I. et al. (2001a). Vyznachennia perspektyv hazonosnosti i napriamkiv heoloho-poshukovykh robit u paleozoiskykh vidkladakh tsentralnoi chastyny Volyno-Podilskoi plyty ta sumizhnoi dilianky Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu [Research report]. Lviv: IHHHK NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Pavliuk, M. I. et al. (2001b). Heodynamichni kryterii naftohazonosnosti pivdenno-zakhidnoi okrainy Skhidnoievropeiskoi platformy [Research report]. Lviv: IHHHK NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Pavliuk, M., Naumko, I., Lazaruk, Ya., Khokha, Yu., Krupskyi, Yu., Savchak, O., Rizun, B., Medvediev, A., Shlapinskyi, V., Kolodii, I., Liubchak, O., Yakovenko, M., Ternavskyi, M., Hryvniak, H., Triska, N., Seniv, O., & Huzarska, L. (2022). Rezerv naftohazovydobutku Zakhidnoho rehionu Ukrainy (Digital ed.). Lviv. http://iggcm.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/РЕЗЕРВ-НАФТОГАЗОВИДОБУТКУ-ЗАХІДНОГО-РЕГІОНУ-УКРАЇНИ.pdf [in Ukrainian]

Poznyakovich, Z. L., Sinichka, A. M., Azarenko, F. S. et al. (1997). Geologiya i neftegazonosnost zapada Vostochno-Evropeyskoy platformy: K 70-letiyu BelNIGRI. Minsk: Belarusskaya nauka. [in Russian]

Rizun, B. P. et al. (2002). Vyvchennia resursnoi bazy vuhlevodniv u paleozoiskykh vidkladakh Lvivskoho prohynu na osnovi prohnozu struktur-pastok neantyklinalnoho typu [Research report]. Lviv: IHHHK NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Senkovskyi, Yu. M., Pavliuk, M. I. et al. (2006). Vstanovlennia umov mihratsii i akumuliatsii pryrodnikh vuhlevodniv pivdnia Ukrainy, vyznachennia dynamiky litohenezu ta formuvannia kolektoriv kreidy pivnichno-zakhidnoho shelfu Chornoho moria ta utochnennia perspektyv naftohazonosnosti syluriiskykh ryfiv Volyno-Podillia i Prydobruzhzhia [Research report]. Lviv: IHHHK NAN Ukrainy. [in Ukrainian]

Shnayderman, M. N., & Glovalya, I. E. (1982). Izucheniye khimicheskikh svoystv flyuidov na razvedochnykh ploshchadyakh PGO “Zapukrgeologiya” po rezultatam rabot 1981–1982 gg. [Research report]. Lvov: TP PGO “Zapukrgeologiya”. [in Russian]

Vakarchuk, S. H., Koval, A. M., Chepil, P. M. et al. (2008). Vyvchennia priorytetnykh napriamkiv rozvytku heolohorozviduvalnykh robit v mezhakh Volyno-Podilskoi naftohazonosnoi oblasti [Research report]. Kyiv: DP “Naukanaftohaz” NAK “Naftohaz Ukrainy”. [in Ukrainian]

Vul, M. Ya., Vyshniakov, I. B., Honyk, I. O. et al. (2007). Heoloho-ekonomichna otsinka resursiv vuhlevodniv Zakhidnoho i Pivdennoho naftohazonosnykh rehioniv Ukrainy stanom na 1.01.2004r. ta vyznachennia obsiahiv i napriamiv heolohorozviduvalnykh robit [Research report]. Lviv: LV UkrDHRI. [in Ukrainian]

Vul, M. Ya., Vyshniakov, I. B., Zaiats, Kh. B. et al. (2009). Obgruntuvannia napriamkiv i planiv heolohorozviduvalnykh robit na osnovi kompleksnoi otsinky perspektyv naftohazonosnosti ta analizu fondu struktur (obiektiv) Zakhidnoho i Pivdennoho rehioniv Ukrainy [Research report]. Lviv: LV UkrDHRI. [in Ukrainian]

Vyshniakov, I., Honyk, I., Rizun, B. et al. (2011). Syluriiska ryfova systema Volyno-Podillia: osoblyvosti budovy i formuvannia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2(154–155), 25–26. [in Ukrainian]