Posted on

COLLISION DEFORMATIONS OF THE DNIEPER-DONETS DEPRESSION. Article 1. Tectonics of the articulation zone with the Donets folding structure

Home > Archive > No. 3 (180) 2019 > 76-89


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3 (180) 2019, 76-89.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.03.076

Оleksiy Bartashchuk

Ukrainian Research Institute of Natural Gases, Kharkov,
e-mail: alekseybart@gmail.сom

Abstract

The article is the first part of a trilogy devoted to the study of post-rift deformations of the riftogenic structure of the Dnieper-Donets paleorift. The mechanisms of collision warping of the horizons of the sedimentary cover of the southeastern part of the Dnieper-Donets depression are considered.

According to the previous mapping data, the tectonic deformations of the sedimentary cover were controlled by systems of faults of the north, north-west, and south-east vergence. The lattices of tectonites of the Hercynian, Lamaric, and Attic generations determine the specific “cross-thrust” structure of pushing. Overthrusts and linear folding of three generations permeate the sedimentary sequence of the transition zone from east to west for hundreds of kilometers within the eastern part of Izyumsky paleorift segment.

The analytical base of the research was the materials of geological mapping of the zone of the junction of the depression with the Donets fold structure. Using field definitions of the tectonite vergency of the Hercynian, Laramide and Attic phases of tectogenesis, the original method of reconstruction of tectonic deformation fields and tectonophysics analysis of structures, collision deformations of the sedimentary cover of the south-eastern part of the Dnieper-Donets paleorift are studied.

The tectonophysical analysis of tectonites of different ages indicates that together they control the cover-thrust and folded deformations of the riftogenic structure. Overthrusts and linear reverse-folding of three generations form the West-Donetsk integumentary-folding region, within which a segment of the same name tectonic thrust is distinguished. By pushing the system of repeatedly deformed, crushed into folds of geomass sedimentary rocks on weakly deployed syneclise deposits, the riftogenic structure of the south-eastern part of the basin is completely destroyed. The structural-tectonic framework of the allochthone, pushed from the side of the Donets structure, is composed of dynamically conjugated lattices of Hercynian, Laramide, and Attic tectonites. They control the echelon backstage of linear reverse-folds, tectonic plate-covers of transverse extrusion of sedimentary geomass from axial to airborne zones and folded covers of longitudinal thrust from the south-east.

The riftogenic structure of the transition zone between the Dnieper-Donets basin and the Donets folded structure was completely destroyed by deformations of three generations of platform activation. The dynamically coupled tectonite lattice, the overlays, and the folded zones of the Hercynian, Laramide, and Attic generations jointly form the West-Donets fold-fold region within its boundaries. The main tectonic element of the area is the eponymous subregional tectonic thrust segment. The central structural zone is Veliko-Kamyshevakhskaya, Novotroitskaya, Druzhkovsko-Konstantinovskaya and Main anticlines. The central zone divides the body of the segment into two tectonic regions according to the tectonic style and intensity of deformation of the sedimentary sequence. The northern part is occupied by the Luhansk-Kamyshevakhsky region of the rocky-layered linear folding of the thrust, and the southern part is the Kalmius-Toretsky region of scaly tectonic covers.

Keywords

tectonite frame, thrust cover, uplift folded zones, tectonic wedging segment, cover-folded region.

REFERENCES

Alekseev, V. (1990). Strukturnyy paragenezis zon stress-metamorfizma [Structural paragenesis of stress-metamorphism zones]. Geotectonics, 5, 21-32. [in Russian]
 
Bartashchuk, O. (2019). Evoliutsiia napruzheno-deformovanoho stanu zemnoi kory Dniprovsko-Donetskoho paleoryftu u fanerozoi [Phanerozoic evolution model of a stressstrain state of the Earth crust at the Dnieper-Donets paleorift]. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., 3, 62-71. [in Ukrainian]
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.03.062
 
Glushko, V. (Ed.). (1978). Glubinnyye geologicheskiye srezy Dneprovsko-Donetskoy vpadiny (v svyazi s perspektivami neftegazonosnosti). Obyasnitelnaya zapiska k geologicheskim kartam DDV na srezakh -5000 i -6000 m masshtaba 1 : 500 000 [Deep geological sections of the Dnieper-Donetsk Depression (in connection with the prospects of oil and gas). Explanatory note to the geological maps of the DDV on the sections -5000 and -6000 m scale 1 : 500 000]. Kiev: UKRNIIGAZ, UKRNIGRI. [in Russian]
 
Goryaynov, S. (1999). Ob alpiyskom uslozhnenii geologicheskoy struktury v razlichnykh regionakh Ukrainy [About Alpine complication of geological structure in various regions of Ukraine]. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., 8, 106-111. [in Russian]
 
Goryaynov, S. (2004). O laramiyskom uslozhnenii geologicheskikh struktur Ukrainy [About the Laramide complication of geological structures of Ukraine]. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., 12, 114-121. [in Russian]
 
Goryaynov, S. V., Korenev, V. V., Aksenov, S. V., Altukhov, A. S., Vorobyev, S. V., & Isayeva, E. P. (2009). Metamorficheskiye i metasomaticheskiye kompleksy Priazovia i Yuzhnogo Donbassa [Metamorphic and metasomatic complexes of Priazovye and South Donbass]. Kharkov: Ecograph. [in Russian]
 
Goryaynov, S., & Sklyarenko, Y. (Heads). (2017). Prohnoz lokalizatsii ta hazonosnosti litolohichnykh pastok pivdennoho skhodu DDZ v mezhakh litsenziinykh dilianok HPU «Shebelynkahazvydobuvannia» (Ch. 1. Stvorennia strukturno-heolohichnoi osnovy) [Forecast of localization and gas-bearing capacity of lithological traps in the southeast of DDZ within the licensed sections of GPU “Shebelinkagazvydobuvannya”. (Part 1. Creating a Structural-Geological Basis)]. (Contract N 100 SHGV 2017-2017 (topic N 34.521/2017-2017)). Kharkiv: UkrNDIGaz. [in Ukrainian]
 
Kopp, M. (2017). Dugoobraznyye struktury rastyazheniya v kinematicheskom analize regionalnykh i globalnykh tektonicheskikh obstanovok [Arcuate extension structures in kinematic analysis of regional and global tectonic settings]. Geotectonics, 6, 18-36. [in Russian]
 
Kopp, M., Kolesnichenko, A., Mostryukov, A., & Vasilev, N. (2017). Rekonstruktsiya kaynozoyskikh napryazheniy/deformatsiy vostoka Russkoy plity i puti eye primeneniya dlya resheniya regionalnykh i prikladnykh zadach [Reconstruction of Cenozoic stress and deformations in the eastern East European platform with its regional and practical application]. Geodynamics, 2 (23), 46-67. [in Russian]
https://doi.org/10.23939/jgd2017.02.046
 
Kopp, M., & Korchemagin, V. (2010). Kaynozoyskiye polya napryazheniy/deformatsiy Donbassa i ikh veroyatnyye istochniki [The Cenozoic stress/deformation fields of the Donets coal basin and their probable sources]. Geodynamics, 1 (9), 37-49. [in Russian]
https://doi.org/10.23939/jgd2010.01.037
 
Korchemagin, V., & Ryaboshtan, Yu. (1987) Tektonika i polya napryazheniy Donbassa [Tectonics and stress fields of Donbass]. In Polya napryazheniy i deformatsiy v zemnoy kore [Fields of stress and strain in the Earth’s crust] (pp. 164-170). Moscow: Nauka. [in Russian]
 
Leonov, Yu. (1995). Napryazheniya v litosfere i vnutriplitnaya tektonika [Stresses in the lithosphere and intraplate tectonics]. Geotektonics, 6, 3-21. [in Russian]
 
Lukjanov, A. V. (1991). Plasticheskiye deformatsii i tektonicheskiye techeniya v litosfere [Ductile deformations and tectonic flow in the lithosphere]. Moscow: Nauka. (Transactions of Geological Institute of Academy of Sciences of USSR, 460). [in Russian]
 
Orlyuk, M., & Ishchenko, M. (2019). Sravnitelnyy analiz sovremennoy deformatsii i noveyshikh dvizheniy zemnoy poverkhnosti na territorii Ukrainy [Comparative analysis of modern deformation and the newest motions of the Earth surface in the territory of Ukraine]. Geophysical Journal, 4 (41), 161-181. [in Russian]
https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177381
 
Patalaha, E. (1979). Mekhanizm vozniknoveniya struktur techeniya v zonakh szhatiya [Forming mechanisms of flow structures in stress-zones]. Alma-Ata: Nauka. [in Russian]
 
Rebetskiy, Yu. (2002). Obzor metodov rekonstruktsii tektonicheskikh napryazheniy i prirashcheniy seysmotektonicheskikh deformatsiy [Overview of methods for reconstruction of tectonic stresses and increments of seismotectonic deformations]. In Tektonika segodnya [Tectonics today] (pp. 227-243). Moscow: OIFZ of Academy of Sciences of Russia. [in Russian]
 
Timurziev, A. (2014). Struktury gorizontalnogo sdviga osadochnykh basseynov i opyt primeneniya tektonofizicheskikh metodov dlya povysheniya effektivnosti poiskov, razvedki i osvoyeniya prisdvigovoy nefti [Structures of horizontal shift of sedimentary basins and experience of application of tectonophysical methods to increase prospecting and exploration efficiency and mastering near-shift oil]. Geophysical journal, 2 (36), 172-185. [in Russian]
https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i2.2014.116136