Posted on

THE GEOCHEMICAL CRITERIA OF CONNECTION OF HYDROCARBON DEPOSITS WITH EVAPORITES AND SEDIMENTARY FORMATIONS OF PHANEROZOIC (ON THE EXAMPLE OF OIL AND GAS BEARING BASINS OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE)

Home > Archive > No. 3-4 (172-173) 2017 > 56-75


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (172-173) 2017, 56-75.

Serhiy VOVNYUK, Anatoliy HALAMAY, Sophia HRYNIV, Ihor DUDOK, Sophia MAKSYMUK, Andriy POBEREZHSKYY, Daria SYDOR, Iaroslava IAREMCHUK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, е-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

Based on the results of mineralogical, petrological and fluid inclusion studies of Phanerozoic evaporates and sedimentary deposits the geochemical criteria of connection of hydrocarbons with evaporite and sedimentary formations have been defined. The study of fluid inclusions containing hydrocarbons has been conducted; the peculiarities of hydrocarbon gases distribution in subsurface sedimentary rocks and their possible connection to potential deep hydrocarbon deposits have been studied in regions of hydrocarbon deposits occurrence; the interaction between organic matter and clay minerals has been studied on the example of evaporate and terrigenous deposits of Carpathian region; the geochemistry of processes of vein minerals forming of different structural zones of Carpathians has been studied in relation to oil- and gas-bearing.

Based on geochemical study of peculiarities of fluid inclusions in halite we can reconstruct PT parameters of alteration and migration of hydrocarbons. The criteria of the hydrocarbon deposits prognosis are as follows: occurrence of bitumen bubbles (or droplets of oil with the hard bitumen crust) in fluid inclusions in halite together with elevated content of methane (above 50 %) and other hydrocarbon gases in inclusions. For the reliable estimation of oil and gas deposits occurrence in the underlying rocks it is important to have correlation between the results of complex geochemical study of fluid inclusions and bitumens in salt.

The direct features of oil and gas bearing (fields of anomalous concentrations of hydrocarbon compounds) determined in subsurface sedimentary complexes allow us to outline prioritized fields of potential hydrocarbon accumulation. The use of gas-geochemical method of study in complex oil and gas prospecting works allows to increase their effectiveness.

It is important to keep in mind during prospecting works for hydrocarbons that trapping of organic compounds (including gases) by interlayer space of clay minerals (in particular smectite) impacts the gas production ability of clay strata.

 Mineralogical and geochemical studies of vein formations in sedimentary complexes show that Crosno and Duklya zones and Marmarosh crystalline massive are the most promising oil- and gas-bearing regions of the Eastern Carpathians.

The determined geochemical criteria of hydrocarbon deposits occurrence allow increasing the effectiveness of prospecting works for oil and gas.

Keywords

sedimentary formations, evaporites, Phanerozoic, hydrocarbons, fluid inclusions in halite, geochemical anomalies, clay minerals, vein formations.

Referenses

Alekseeva, T. V., Kabanov, B. P., Zolotareva, B. N., Alekseev, A. O., & Alekseeva, V. P. (2009). Guminovye veshchestva v sostave palygorskitovogo organo-mineral’nogo kompleksa iz iskopaemoi pochvy verkhnego karbona yuzhnogo Podmoskov’ya. Doklady Akademii nauk, 425 (2), 265–270. [in Russian]

Borkovskyi, O. O. (1995). Dosvid zastosuvannia heokhimichnykh metodiv poshukiv vuhlevodniv u Karpatskomu rehioni. In Stan, problemy i perspektyvy rozvytku naftohazovoho kompleksu Zakhidnoho rehionu Ukrainy: tezy dopovidei naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 28–30 bereznia 1995 r.) (pp. 51–52). Lviv. [in Ukrainian]

Cygan, R. T., Guggenheim, S., & van Groos, A. F. K. (2004). Molecular models for the intercalation of methane hydrate complexes in montmorillonite clay. J. Phys. Chem. B, 108 (39), 15141−15149.

Devid, D. (1990). Statisticheskii analiz dannykh v geologii. (Vols. 1–2). Moskva: Nedra. [in Russian]

Dudok, I. V. (2011a). Morfohenetychni typy vuhlevodnevykh vkliuchen u “marmaroskykh diamantakh” Skhidnykh Karpat. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4 (156–157), 96–111. [in Ukrainian]

Dudok, I. (2011b). Poslidovnist formuvannia vuhlevodnevykh vkliuchen u “marmaroskykh diamantakh” Skhidnykh Karpat. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2 (154–155), 54–56. [in Ukrainian]

Dudok, I. V., & Vovniuk, S. V. (2000). Heokhimiia izotopiv vuhletsiu i kysniu u zhylnykh utvorenniakh flishu Ukrainskykh Karpat. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4, 30–37. [in Ukrainian]

Grim, R. E. (1959). Mineralogiya glin. (V. A. Frank-Kamenetskii, Ed). Moskva: IL. [in Russian]

Halamai, A. R. (2010). Fizyko-khimichni umovy osadzhennia ta postsedymentatsiinoi perekrystalizatsii badenskykh solei ukrainskoho Peredkarprattia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 64–77. [in Ukrainian]

Hryhorchuk, K. (2015). Rol mineraliv klasu sylikativ u formuvanni potentsialu hazonosnykh «slantsiv». In Fundamentalne znachennia i prykladna rol heolohichnoi osvity i nauky: tezy dopjdsltq Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 70-richchiu heolohichnoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (Lviv, 7–9 zhovtnia 2015 r.) (pp. 66–67). Lviv. [in Ukrainian]

Hryhorchuk, K. H., & Senkovskyi, Yu. M. (2013). Dyskretne formuvannia rezervuariv “slantsevoho” hazu v eksfiltratsiinomu katahenezi. Heodynamika, 1, 61–67. [in Ukrainian]

Jarmolowicz-Szulc, K., & Dudok, I. (2001). The importance of vein minerals for reconstruction of the diagenetic and catagenetic processes in the carpathian flych. Biul. Panstw. Inst. Geol., 396, 73–74.

Jarmolowicz-Szulc, K., & Dudok, I. (2005). Migration of paleofluids in the contact zone between the Dukla and Silesian units, Western Carpathians – avidence from fluid inclusions and stable isotopes in quartz and calcite. Geol. Quart., 49 (3), 291–304.

Keleberda, V. S. (2001). Heokhimichni poshuky nafty i hazu. Istorychnyi aspekt. Kharkiv. [in Ukrainian]

Kityk, V. I., & Petrychenko, O. Y. (1978). Vykorystannia vkliuchen u mineralakh dlia ziasuvannia umov formuvannia naftohazovykh rodovyshch. Visnyk Akademii nauk URSR, 1, 55–60. [in Ukrainian]

Klubova, T. T. (1973). Glinistye mineraly i ikh rol’ v genezise, migratsii i akkumulyatsii nefti. Moskva: Nedra. [in Russian]

Koltun, Y. V., Dudok, I. V., Kotarba, M. J., Adamenko, О. М., Pavlyuk, М. І., Burzewski, W., & Stelmakh, O. R. (2005). Geological setting and petroleum occurrence of the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine. In Kotarba, M. J. (Ed.). Polish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses (pp. 61–78). Warszawa; Krakow: Pol. Geol. Inst. and “Geosphere” Society.

Koster van Groos, A. F., & Guggenheim, S. (2009). The stability of methane hydrate intercalates of montmorillonite and nontronite: Implications for carbon storage in ocean-floor environments. Am. Mineral., 94, 372–379.

Kotarba, M. J., Wieclaw, D., Koltun, Y. V., Kusmierek, J., Marynowski, L., & Dudok, I. V. (2008). Organic geochemical study and genetic correlation of natural gas, oil and Menilite source rocks in the San and Stryi rivers doab (Polish and Ukrainian Carpathians). Organic Geochemistry, 38, 1431–1456.

Kotarba, M. J., Wieclaw, D., Koltun, Y. V., Lewan, M. D., Marynowski, L., & Dudok, I. V. (2005). Organic geochemical study and genetic correlations between source rocks and hydrocarbons from surface seeps and deep accumulations in the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine. In M. J. Kotarba (Ed.), Polish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses (pp. 125–146). Warszawa; Krakow: Pol. Geol. Inst. and “Geosphere” Society.

Kovalevich, V. M., & Sidor, D. V. (1992). Mikrovklyuchennye uglevodorody v kamennoi soli Solikamskoi vpadiny i ikh geneticheskaya informativnost’. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1 (78), 89–95. [in Russian]

Kovalevych, V., Dudok, I., Poberezhskyi, A., Vovniuk, S., Halamai, A., Hryniv, S., Lytvyniuk, S., Sydor, D., & Yaremchuk, Ya. (2012). Khimiko-paleoheohrafichni indykatory prohnozu pokladiv vuhlevodniv ta korysnykh kopalyn vidkladiv kontynentalnykh okrain (za rezultatamy mineraloho-heokhimichnykh doslidzhen sulfatno-karbonatnykh i solenosnykh tovshch fanerozoiu Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4 (160–161), 66–81. [in Ukrainian]

Kovalevych, V., Peryt, T. M., Shanina, S., Więcław, D., & Lytvyniuk, S. (2008). Geochemical aureoles around oil and gas accumulations in the Zechstein (Upper Permian) of Poland: analysis of fluid inclusions in halite and bitumens in rock salt. Journal of Petroleum Geology, 31 (3), 245–262.

Krupskyi, Yu. Z. (2001). Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]

Kukovskii, E. G. (1966). Osobennosti stroeniya i fiziko-khimicheskie svoistva glinistykh mineralov. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Lagaly, G., Ogawa, M., & Dékány I. (2006). Clay Mineral Organic Interactions. In F. Bergaya, B. K. G. Theng, G. Lagaly (Eds.), Handbook of Clay Science (pp. 309–378). Amsterdam: Elsevier.

Lytvyniuk, S. F. (2007). Heokhimichni oreoly u soliakh nad pokladamy vuhlevodniv (za rezultatamy doslidzhen vkliuchen u haliti). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4, 95–111. [in Ukrainian]

Maksymuk, S. V. (2012). Osoblyvosti vidobrazhennia fliuidonasychenosti horyzontiv Vyshnianskoi ploshchi Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu v heokhimichnykh poliakh prypoverkhnevykh vidkladiv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4 (160–161), 109–117. [in Ukrainian]

Maksymuk, S. V. (2013). Vuhlevodnevi hazy prypoverkhnevykh vidkladiv Lipchanskoi ploshchi Zakarpatskoho prohynu). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4 (164–165), 62–73. [in Ukrainian]

Maksymuk, S. V., & Bodlak, P. M. (2015). Dosvid zastosuvannia heokhimichnykh metodiv pid chas kompleksnykh rozshukovykh robit na naftu i haz u Karpatskomu rehioni. In Fundamentalne znachennia i prykladna rol heolohichnoi osvity i nauky: tezy dopovidei Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 70-richchiu heolohichnoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (Lviv, 7–9 zhovtnia 2015 r.) (s. 151–152). Lviv. [in Ukrainian]

Moore, D. M., & Reynolds, Jr. R. C. (1997). X-ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals. Oxford New York: Oxford University Press.

Odriozola, G., Aguilar, J. F., & Lopez-Lemus, J. (2004). Na-montmorillonite hydrates under ethane rich reservoirs: NPzzT and mu PzzT simulations. J. Chem. Phys., 121 (9), 4266−4275.

Park, S. H., & Sposito, G. (2003). Do montmorillonite surfaces promote methane hydrate formation? Monte Carlo and molecular dynamics simulations. J. Phys. Chem. B, 107 (10), 2281−2290.

Petrichenko, O. I. (1977). Atlas mikrovklyuchenii v mineralakh galogennykh porod. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Petukhov, A. V., Vanyushin, V. A., & Sirotyuk, V. A. (1981). Kompleksnyi analiz dannykh geokhimicheskikh poiskov mestorozhdenii nefti i gaza. Moskva: Nedra. [in Russian]

Polivtsev, A. V., Pomortsev, G. P., & Borkovskii, A. A. (1990). Gazogeokhimicheskie poiski poleznykh iskopaemykh v Karpatskom regione. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Rajkiran, R. T., & Kartic, C. K. (2008). Upendra Natarajan Synthesis and characterization of novel organo-montmorillonites. Applied Clay Sci., 38, 203–208.

Shaіdetska, V. S. (1997). The geochemіstry of Neogene evaporіtes of Transcarpathіan trough іn Ukraіne. Slovak Geol. Mag., 3 (3), 193–200.

Sharkina, E. V. (1976). Stroenie i svoistva organomineral’nykh soedinenii. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Shinkarev, A. A., Giniyatullin, K. G., Mel’nikov, L. V., Krinari, G. A., & Gnevashev, S. G. (2007). Organicheskie komponenty glino-metallo-organicheskogo kompleksa pochv lesostepi (teoreticheskie i eksperimental’nye aspekty izucheniya). Kazan’: Kazanskii gosudarstvennyi universitet. [in Russian]

Sokolov, V. A. (1966). Geokhimiya gazov zemnoi kory i atmosfery. Moskva: Nedra. [in Russian]

Sydor, D. (2013). Termobaroheokhimichni umovy formuvannia halohennykh vidkladiv (nyzhnopermskyi Solikamskyi basein). Mineralohichnyi zbirnyk, 63 (2), 14–32. [in Ukrainian]

Vysotskii, E. A., Garetskii, R. G., & Kislik, V. Z. (1988). Kalienosnye basseiny mira. Minsk: Nauka i tekhnika. [in Russian]

Warren, J. K. (2006). Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin-Heidelberg: Springe.

Więcław, D., Lytvyniuk, S., Kovalevych, V., & Peryt, T. M. (2008). Inkluzje fluidalne w halicie oraz bituminy w solach ewaporatów mioceńskich ukraińskiego Przedkarpacia jako wskaźnik występowania nagromadzeń węglowodorów w niżej leżących utworach. Przegl. Geol., 56 (9), 837–841.

Yaremchuk, Ya. V., & Hryniv, S. P. (2013). Vplyv orhanichnoi rechovyny na sklad ta henezu hlynystykh mineraliv vidkladiv kamianoi soli Karpatskoho rehionu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1–2 (162–163), 60–70. [in Ukrainian]

Zharkov, M. A. (1974). Paleozoiskie solenosnye formatsii Mira. Moskva: Nedra. [in Russian]