Posted on

PROSPECTS OF DISCOVERY OF GAS DEPOSITS AT SHALLY DEPTHS IN THE EAST OF THE DNIPRO-DONETS BASIN OF UKRAINE

Home > Archive > No. 1–2 (189–190) 2023 > 5–16


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (189–190) 2023, 5–16

https://doi.org/10.15407/ggcm2023.189-190.005

Yaroslav LAZARUK

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The object of research was the Ustynivka area, which is located in the north-eastern part of the Dnipro-Donets basin on the border between the northern board and axial part of the region.

The geological structure of the area is illuminated from positions of gravitational tectogenesis. Two echelons of brachianticlinal uplifts, genetically related to the Krasnoritsk and Muratove-Tuba discharges, have been identified in the Carboniferous deposits. They were formed in nonconsolidated strata under conditions of stretching and rapid lowering of the Dnipro-Donets graben. Seismic surveys have revealed seven anticlines. Their feature is the orientation of structures along arcuate tectonic faults, asymmetry and displacement of anticlines with a depth to the southwest. According to the geomorphological features of the river valley of the Siverskyi Donets, a new uplift is predicted in the lowered block of the Tuba fault.

In the Voronove anticline, three gas deposits have been established in the Bashkirian stratum. Nearby are Borivske, Muratove, Yevgeniivka, Krasnopopivka and other gas-condensate fields. Therefore, the gravigenic structures of the Ustynivka area are promising for the discovery of new deposits. Promising horizons of the Bashkirian stratum are at shallow depths: from 2 to 2.5 km. Our estimated gas reserves and resources of the Ustynivka area are 262 and 2100 million m3, respectively.

Recommendations are given to clarify the form of gravigenic tectonic faults and related anticlines. The tasks for detailed seismic surveys and drilling are defined. The location of exploration and prospecting boreholes is proposed. Considering the displacement of the vaults of gravigenic structures with depth, to open the productive stratum in the apical parts of the uplifts, we recommend drilling inclined boreholes in the southwestern direction. Tasks for industrial development of deposits of Voronove structure are defined.

Keywords

gas-bearing prospects, Dnipro-Donets basin, gravitational structures, oil and gas traps, hydrocarbon reserves

Referenses

Babadagly, V. A., Lazaruk, Ya. G., Kucheruk, E. V., & Kelbas, B. I. (1981). Osobennosti geologicheskogo stroyeniya zony melkoy skladchatosti Severnogo Donbassa. Geologiya nefti i gaza, 1, 34–39. [in Russian]

Ivaniuta, M. M. (Ed.). (1998). Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy (Vol. 1). Lviv: Tsentr Yevropy. [in Ukrainian]

Lazaruk, Ya. H., & Kreidenkov, V. H. (1995). Novyi typ pastok vuhlevodniv u vidkladakh karbonu Dniprovsko-Donetskoi zapadyny. Mineralni resursy Ukrainy, 3–4, 42–46. [in Ukrainian]

Lukin, O. (2008). Vuhlevodnevyi potentsial nadr Ukrainy ta osnovni napriamy yoho osvoiennia. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 4, 56–67. [in Ukrainian]

Myroshnychenko, R., Polokhov, V., & Borodulin, Ye. (2018). Zvit pro rezultaty seismorozviduvalnykh robit 2D na Ustynivskii diliantsi Sievierodonetskoi ploshchi. Prydniprovska heofizychna rozviduvalna ekspedytsiia DHP “Ukrheofizyka”. Novomoskovsk. [in Ukrainian]

Prior, D. B., & Coleman, J. M. (1982). Active slides and flows in underconsolidated marine sediments on the slopes of the Mississippi delta. In S. Saxov & J. K. Nieuwenhuis (Eds.), Marine slides and other mass movements (pp. 21–49). New York: Plenum press. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-3362-3_3

Rudko H. I., Liakhu, M. V., Lovyniukov, V. I., Bahniuk, M. M., & Hryhil, V. H. (2016). Pidrakhunok zapasiv nafty i hazu. Kyiv: Bukrek. [in Ukrainian]

Somin, O., Aksonov, V., & Pysmennyi, I. (2016). Utochnenyi proiekt promyslovoi rozrobky Borivskoho hazokondensatnoho rodovyshcha [Research report]. UkrNDIHaz PAT “Ukrhazvydobuvannia”. Kharkiv. [in Ukrainian]

Tovstiuk, Z. M., Yefimenko, T. A., & Titarenko, O. V. (2014). Novitnia rozlomno-blokova tektonika Dniprovsko-Donetskoi zapadyny. Ukrainskyi zhurnal dystantsiinoho zonduvannia Zemli, 2, 4–13. [in Ukrainian]