Posted on

FACIAL FEATURES OF THE PALEOCENE-EOCENE DEPOSITS OF ADVANCED UNITS OF THE SKYBA ZONE OF UKRAINIAN CARPATHIANS

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 44–55


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 44–55.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.044

Halyna HAVRYSHKIV1, Yuliya HAIEVSKA2

1, 2 Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: 1galinah2404@gmail.com; 2yuhaievska@ukr.net

Abstract

There three main types of facies of Paleocene-Eocene complexes: sandy, siltstone and argillite distinguished within the study area by the nature of the distribution of the strata of the forming components were highlighted. Тhey accumulated avalanche at the foot of the continental slope and formed various facial parts of the foehn (Upper, Middle and Lower foehn). In the upper part of the Foehn was accumulated coarse-grained sediments (clusters of deep boulders and other psephyto-psammitic material containing edaphogenic rocks). Under the action of geostrophic and bottom currents, silt streams of pelitic and psammitic material moved in the direction to the south and south-east of the Carpathian sedimentation basin, forming sandy-clay and clay facies (Middle and Lower foehn). During the turbidite movement of a large amount of sediment from the first (shelf) to the second (foot of the continental slope) level of avalanche sedimentation, sorting and distribution of sediments on the continental slope took place. Based on the analysis of the material composition of Paleocene-Eocene sediments of the study area by such criteria as the size of the fragment, sedimentary textures and the ratio of different rocks, 7 facies were identified, which were deposited as gravitational flows down on the continental slope. Reconstructions of Paleocene-Eocene age flysch deposits showed that terrigene material in the studied sedimentation basin came from two sources – one of which was northwest of the study area and was characterized by a predominance of coarse-grained sandy sediments, while the source wear, which was in the central part of the studied basin was characterized by a predominance of clay silt and fine-grained psammitic material. This nature of the distribution of terrigenous material had a decisive influence on the further formation of Paleocene end Eocene sedimentary strata in the process of sedimentogenesis and post-sedimentary transformations of sediments, and on the formation of reservoir rocks and rocks with potential reservoir properties for hydrocarbon exploration. It has been established that the composition of the Psamitolites of the flysch formation of the Paleocene and Eocene ages of the Carpathians was formed on the passive continental margin or in the inland and boundary seas, and their genesis mostly corresponds only to the platform source of material wear.

Keywords

Paleocene, Eocene, facies, sandstone, flysch, continental slope, sedimentation

Referenses

Afanas’eva, I. M. (1983). Litogenez i geokhimiya flishevoi formatsii severnogo sklona Sovetskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Haievska, Yu. P., & Popp, I. T. (2008). Litoloho-fatsialna minlyvist serednoeotsenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat. In P. F. Hozhyk (Ed.), Suchasni problemy litolohii ta minerahenii osadovykh baseiniv Ukrainy ta sumizhnykh terytorii (pp. 70–74). Kyiv: LOHOS. [in Ukrainian]

Havryshkiv, H. Ya. (2019). Mineraloho-petrohrafichni osoblyvosti paleotsenovykh vidkladiv Berehovoi i Orivskoi skyb Ukrainskykh Karpat v aspekti yikh naftohazonosnosti [Extended abstract of sandidateʼs thesis]. Instytut heolohii i heokhimii horiuchykh kopalyn NAN Ukrainy. Lviv. [in Ukrainian]

Ivanik, M. M., & Maslun, N. V. (1977). Kremnistye mikroorganizmy i ikh ispol’zovanie dlya raschleneniya paleogenovykh otlozhenii Predkarpat’ya. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Kaz’min, V. G. (1989). Kollizii i riftogenez v istorii okeana Tetis. Geotektonika, 5, 14–23. [in Russian]

Khain, V. E. (2000). Krupnomasshtabnaya tsiklichnost’ v tektonicheskoi istorii Zemli i ee vozmozhnye prichiny. Geotektonika, 6, 3–14. [in Russian]

Lisitsyn, A. P. (1988). Lavinnaya sedimentatsiya i pereryvy v osadkonakoplenii v moryakh i okeanakh. Moskva: Nauka. [in Russian]

Pilipchuk, A. S., & Reifman, L. M. (1984). Otlozheniya pastoobraznykh potokov v Karpatskom flishe (popel’skaya svita). Osadochnye porody i rudy. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Pilipchuk, A. S., & Vul’, M. A. (1981). Paleotsen-eotsenovyi flish Severnogo sklona Ukrainskikh Karpat – otlozheniya drevnikh morskikh glubokovodnykh konusov vynosa. In Geologiya neftegazonosnykh plastovykh rezervuarov (pp. 33–42). Moskva. [in Russian]

Senkovskyi, Yu. M., Hryhorchuk, K. H., Koltun, Yu. V., Hnidets, V. P., Radkovets, N. Ya., Popp, I. T., Moroz, M. V., Moroz, P. V., Rever, A. O., Haievska, Yu. P., Havryshkiv, H. Ya., Kokhan, O. M., & Koshil, L. B. (2018). Litohenez osadovykh kompleksiv okeanu Tetys. Karpato-Chornomorskyi sehment. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Shlapinskyi, V. Ye. (2015). Heolohichna budova Skybovoho, Krosnenskoho i Dukliansko-Chornohorskoho pokryviv Ukrainskykh Karpat ta perspektyvy yikh naftohazonosnosti [Extended abstract of sandidateʼs thesis]. Lviv. [in Ukrainian]

Shlapinskyi, V., Kuzovenko, V., Krupskyi, Yu., & Kharchenko, M. (2006). Perspektyvy poshukiv pokladiv vuhlevodniv u Skybovii zoni Karpat. In Problemy heolohii ta naftohazonosnosti Karpat: tezy dopovidei (pp. 239–241). Lviv. [in Ukrainian]

Shvanov, V. N. (1982). Opyt klassifikatsii osadochnykh formatsii po veshchestvennym (litomologicheskim) priznakam. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta, 24, 43–52. [in Russian]

Varban, B., Derer, C., Anastasiu, N., Roban, R., & Popa, M. (2001). Architecture of turbidite systems as revealed by the East Carpathians Paleogene sequences (“Tarceu formation” – siriu, Romania). St. cerc. geologie, 46, 19–37.

Vul, M. Ya. (1995). Formuvannia ta zakonomirnosti rozmishchennia rodovyshch nafty i hazu u pidnasuvnykh zonakh Karpat. Lviv: Fondy UkrDHRI. [in Ukrainian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danysh, V. V., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. S., Tsarnenko, P. N., Lemishko, O. D., & Tsizh, I. T. (1988). Stratotipy melovykh i paleogenovykh otlozhenii Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Zonenshain, L. P. (1983). Glubokovodnye otlozheniya na kontinentakh. In Spravochnik po litologii (pp. 426–429). Moskva: Nedra. [in Russian]

Zonenshain, L. P., Derkur, Zh., & Kaz’min, V. G. (1987). Evolyutsiya Tetisa. In Istoriya okeana Tetis (pp. 4–115). Moskva. [in Russian]