Posted on

ABILITY OF DEEP-SEATED ABIOGENIC METHANE-RICH HIGH-THERMOBARIC FLUID TO FORM COAL DEPOSITS

Home > Archive > No. 3-4 (176-177) 2018 > 105-109


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (176-177) 2018, 105-109.

Yosyp SVOREN

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The ability of deep-seated abiogenic high-thermobaric fluid to form coal deposits is determined.

Keywords

abiogenic methane-rich high-thermobaric fluid, coal deposits, organic remains, mass spectrometric method of research.

Referenses

Svoren’, I. M. (1975). Istochniki uglerodsoderzhashchikh gazov vklyuchenii. In Uglerod i ego soedineniya v endogennykh protsessakh mineraloobrazovaniya (po dannym izucheniya flyuidnykh vklyuchenii v mineralakh): tezisy dokladov respublikanskogo soveshchaniya (L’vov, sentyabr’ 1975 g.) (s. 104–106). L’vov. [in Russian]

Svoren’, I. M. (1984). Primesi gazov v kristallakh mineralov i drugikh tverdykh telakh (ikh sposoby izvlecheniya, sostav, formy nakhozhdeniya i vliyanie na svoistva veshchestv). (Extended abstract of candidateʼs thesis). L’vov. [in Russian]

Svoren, Y. M. (1992). Pytannia teorii henezysu pryrodnykh vuhlevodniv ta shliakhy poshuku yikh pokladiv. In Tektohenez i naftohazonosnist nadr Ukrainy: tezy dopovidei naukovoi narady (20–22 zhovtnia 1992 r.) (s. 143–145). Lviv. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M. (2008). Termobarometriia i heokhimiia haziv prozhylkovo-vkraplenoi mineralizatsii u vidkladakh naftohazonosnykh oblastei i metalohenichnykh provintsii: pryroda vuhilnoho metanu. Ugol’ Ukrainy, 8 (620), 42–46. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M., & Naumko, I. M. (2000). Nova tekhnolohiia vyznachennia henezysu vuhlevodnevykh haziv. In Nafta i haz Ukrainy (T. 1, s. 118). Ivano-Frankivsk: UNHA. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M., & Naumko, I. M. (2006). Nova teoriia syntezu i henezysu pryrodnykh vuhlevodniv: abiohenno-biohennyi dualizm. Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 2, 111–116. [in Ukrainian]

Svoren, Y. M., Naumko, I. M., & Davydenko, M. M. (1998). Nova tekhnolohiia vyznachennia perspektyvy naftohazonosnosti lokalnoi ploshchi. In Nafta i Haz Ukrainy: V Mizhnarodnoi konferentsii UNHA: tezy dopovidei (T. 1, s. 111–112). Poltava: UNHA. [in Ukrainian]