Posted on

TECHNOGENIC CARBONACEOUS OBJECTS OF THE CHERVONOHRAD MINING AND INDUSTRIAL DISTRICT AND SOME TECHNICAL SOLUTIONS FOR THEIR USING

Home > Archive > No. 4 (181) 2019 > 45-65


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 4 (181) 2019, 45-65.

https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04.045

Dmytro Bryk, Oleg Gvozdevych, Lesya Kulchytska-Zhyhaylo, Myroslav Podolskyy

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv,
e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

Ukraine has significant coal resources. Chervonohrad Mining and Industrial District is the main coal complex in the west of Ukraine. In recent years, the average annual coal production in the mines of Chervonohrad Mining and Industrial District has amounted to 1.5 bn t, coal ash varies over a wide range of 25 to 53 %, average coal ash content of about 40 %. Coal mining has produced millions of tons of coal waste every year. Concentration of technogeneous coal objects (mines, mining infrastructure, coal-mining waste dumps and wastes of coal enrichment) in a relatively small area has caused environmental degradation. Therefore, technological and environmental aspects of carbon-containing technogenic objects are particularly important and actual.

Coal-waste dumps in the territory of Chervonohrad Mining and Industrial District are characterized in detail. The dumps cover different areas – from 9–10 to 29–30 ha, the height of the dumps reaches 62 m at the mostly heights of 25–40 m. The total waste deposit in the dumps of existing mines has a volume of more than 20 million m3.

The coal wastes from Mezhyrichanskaya mine coal-waste dump was investigated to determine the suitability for thermochemical processing. Technical characteristics of taken coal-waster samples is presented.

The technogenic carbonaceous objects and the impact to the environment are evaluated.

The developed and patented technical and technological solutions for the technogenic carbonaceous objects using are considered. It is shown that the concept of industrial development of coal wastes dumps is based on two aspects – extraction of valuable mineral components and energy utilization of carbonaceous wastes of coal production. Its patented as Patents of Ukraine technological schemes for terrestrial process in of solid carbonaceous raw material from dumps and sludges with the production of coal tar and synthesis gas CO + H2 are presented, as well as the scheme of a system for utilization of heat from coal dump.

Recommendations for the implementation of innovative technologies are based on the results of the laboratory research. The purpose of the resolution is to obtain valuable components and energy from coal wasters while improving the environment.

Keywords

coal, Chervonohrad Mining and Industrial District, coal-waste dumps, carbonaceous wastes, technological solutions, coal tar, synthesis gas.

REFERENCES

BP Statistical Review of World Energy 2019. (2019). https://www.bp.com/content /dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/
 
bp-stats-review-2019-full-report.pdf
 
Bryk, D. V., Gvozdevich, O. V., Nalivayko, Ya. M., Stefanik, Yu. V., & Stepanchikov, A. E. (2000). Izvlecheniye metana ugolnykh mestorozhdeniy s ispolzovaniyem skvazhinnogo gidrovruba. Geotekhnicheskaya mekhanika, 17, 95-99. [in Russian]
 
Bryk, D. V., Pavliuk, M. I., & Hvozdevych, O. V. (2010). Heotekhnolohiia dehazatsii metanu vuhilnykh plastiv z vykorystanniam sverdlovynnykh hidromonitoriv. Ugol Ukrainy, 11, 42-45. [in Ukrainian]
 
Buchatska, H., Dvorianska, N., Dvorianskyi, A., & Diakiv, V. (2014). Mineralnyi sklad vidkhodiv vydobutku i zbahachennia vuhillia, yikhni ekzohenni zminy ta vplyv na pryrodni vody za rezultatamy hidroekolohichnoho modeliuvannia (Chervonohradskyi hirnychopromyslovyi raion). Mineralohichnyi zbirnyk, 64 (2), 176-194. [in Ukrainian]
 
Buchynska, A. V., Hvozdevych, O. V., & Kulchytska-Zhyhailo, L. Z. (2011). Zahalni polozhennia otsinky efektyvnosti system zboru nyzkopotentsiinoho tepla masyviv. In Stalyi rozvytok terytorii: enerhiia, voda, vidkhody, rekultyvatsiia: materialy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii (Lviv-Rudno, 6-8 kvitnia 2011 r.) (s. 184-192). Lviv: Triada-plius. [in Ukrainian]
 
Chekalyuk, E. B., Stefanik, Yu. V., & Bryk, D. V. (1989). Avtorskoye svidetelstvo № 1460072, SSSR. Sposob termicheskoy pererabotki vysokozolnogo topliva. Byul., 7.
 
DNVP «Heoinform Ukrainy». (b. d.). Interaktyvna karta rodovyshch korysnykh kopalyn. Vziato 15.07.19 z http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvna-karta-rodovyshch-korysnykh-kopalyn.htm [in Ukrainian]
 
Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti. (b. d.). Bank danykh. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Vziato 15.07.19 z http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Database/ 24PRYRODA/databasetree_uk.asp [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O. V. (2008). Deiaki tekhnichni rishennia dlia tekhnolohii rekultyvatsii Lvivskoho polihonu tverdykh pobutovykh vidkhodiv. In Polihony tverdykh pobutovykh vidkhodiv: proektuvannia ta ekspluatatsiia, vymohy Yevropeiskoho Soiuzu, Kiotskyi protokol: materialy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii (Slavske, 16-18 kvitnia 2008 r.) (s. 51-66). Lviv: Triada-plius. [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O. V., Bryk, D. V., Buchynska, A. V., Podolskyi, M. R., & Kulchytska-Zhyhailo, L. Z. (2018). Patent na korysnu model № 129618, Ukraina. Trubchastyi reaktor hazyfikatsii nekondytsiinykh tverdykh horiuchykh kopalyn. Biul., 21. [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O. V., Bryk, D. V., Khokha, Yu. V., & Liubchak, O. V. (2019). Patent na korysnu model № 131556, Ukraina. Sposib kompleksnoi dvostadiinoi nazemnoi termokhimichnoi pererobky vuhillia. Biul., 2. [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O. V., Bryk, D. V., Podolskyi, M. R., Buchynska, A. V., & Kulchytska-Zhyhailo, L. Z. (2018). Patent na korysnu model № 124857, Ukraina. Sposib termichnoho pereroblennia vidkhodiv vuhlevydobutku. Biul., 8. [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O. V., Pavliuk, M. I., Stefanyk, Yu. V., & Shvedenko, H. V. (2007). Patent na korysnu model № 70030, Ukraina. Sposib rekultyvatsii vidpratsovanoho karieru. Biul. Prom. vlasn., 3. [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O., Podolskyi, M., & Kulchytska-Zhyhailo, L. (Uklad.). (2016). Innovatsiine vykorystannia mistsevykh enerhetychnykh resursiv. Lviv: Triada plius. [in Ukrainian]
 
Hvozdevych, O. V., Stefanyk, Yu. V., Bryk, D. V., Prokopenko, Ya. P., & Horbal, B. M. (2003). Deklaratsiinyi patent na vynakhid UA № 57322. Prystrii dlia dehazatsii tekhnohennoho masyvu. Biul. Prom. vlasn., 6. [in Ukrainian]
 
Ivanov, Ye., Yatsukh, O., & Lobanska, N. (2010). Heokhimichne zabrudnennia gruntiv pidpryiemstvamy vuhilnoi promyslovosti (na prykladi shakhty “Zarichna”). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. Hnatiuka. Ser. Heohrafiia. Spetsialnyi vypusk. Stale pryrodokorystuvannia: pidkhody, problemy, perspektyva, 1 (27), 241−245. [in Ukrainian]
 
Knysh, I. B. (2008). Heokhimiia mikroelementiv u porodakh terykona shakhty Vizeiska Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. heolohichna, 22, 58-71. [in Ukrainian]
 
Knysh, I., & Karabyn, V. (2010). Heokhimiia mikroelementiv u porodakh terykonu kopalni Mezhyrichanska Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3-4 (152-153), 85-101. [in Ukrainian]
 
Lyzun, S. O., Ivantsiv, O. Ye., Dudok, I. V. et al. (2001). Zakonomirnosti rozpodilu metanu u kamianovuhilnykh baseinakh Ukrainy ta perspektyvy yoho vydobutku i vykorystannia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 122-127. [in Ukrainian]
 
Ministerstvo enerhetyky ta zakhystu dovkillia Ukrainy. (b. d.). Vuhilna promyslovist. Vziato 15.07.19 z http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory? cat_id=194359 [in Ukrainian]
 
Nalyvaiko, Ya. M., Stepanchykov, O. O., Stefanyk, Yu. V., Bryk, D. V., & Hvozdevych, O. V. (2001). Deklaratsiinyi patent Ukrainy № 37584. Sverdlovynnyi hidromonitor. Biul., 4. [in Ukrainian]
 
Pavliuk, M. I., Khokha, Yu. V., Bryk, D. V., & Yakovenko, M. B. (2019). Sapropelitove vuhillia zakhodu Ukrainy yak potentsiine dzherelo enerhetychnoi ta khimichnoi syrovyny. In Nadrokorystuvannia v Ukraini. Perspektyvy investuvannia: VI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (Truskavets, 8-10 zhovtnia 2019 r.) (s. 307-311). Kyiv. [in Ukrainian]
 
Petlovanyi, M. V., & Medianyk, V. Y. (2018). Assessment of coal mine waste dumps development priority. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 28-35. https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-4/3
https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-4/3
 
Rudko, H. I., & Bondar, O. I. (Red.). (2016). Ekolohichna bezpeka vuhilnykh rodovyshch Ukrainy (s. 12-17). Kyiv; Chernivtsi: Bukrek. [in Ukrainian]
 
Skira, V., Timofeiev, I., Stefanyk, Yu., Stepanchikov, O., & Bryk, D. (1999). Aparatura dlia hlybokoho drenuvannia. In Postup v naftohazopererobnii i naftokhimichnii promyslovosti: tezy dopovidei II naukovo-tekhnichnoi konferentsii (Lviv, kviten 1999 r.) (s. 60). Lviv. [in Ukrainian]
 
Stepanchikov, A. E., Gvozdevich, O. V., Bashirov, V. V., & Temnov, G. M. (1990). Skvazhinnyye gidrostruynyye apparaty dlya intensifikatsii protsessa nefteizvlecheniya. Moskva: VNIIENG. [in Russian]
 
Stepanchykov, A. E., Stefanyk, Yu. V., & Hvozdevych, O. V. (2001). Deklaratsiinyi patent Ukrainy № 37471. Sposib sverdlovynnoi hidroperforatsii ta prystrii dlia yoho zdiisnennia. Biul. Prom. vlasn., 4. [in Ukrainian]
 
Volotkovskaya, Yu. A. (2015). Obosnovaniye napravleniya kapitalovlozheniy pri utilizatsii terrikona s ispolzovaniyem ranga toksichnosti. Ekonomichnyi prostir, 100, 232-241. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_100_23 [in Russian]
 
Zabigaylo, V. E., Vasyuchkov, Yu. F., & Repka, V. V. (1989). Fiziko-khimicheskiye metody upravleniya sostoyaniyem ugolno-porodnogo massiva. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]