Posted on

PALEOHYDROGEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MIOCENE SERIES OF THE NORTH-WESTERN PART OF THE OUTER ZONE OF THE CARPATHIAN FOREDEEP

Home > Archive > No. 3-4 (176-177) 2018 > 73-84


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3-4 (176-177) 2018, 73-84.

Halyna MEDVID

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

The paleohydrogeological conditions of accumulation and lithification of the Miocene strata of the north-western part of the Outer zone of the Precarpathian deep are studied and the intensity of the hydrodynamic processes taking place in this case is estimated.

Seven hydrogeological cycles have been identified in the paleohydrogeological development of the north-western part of the Outer zone. The total duration of infiltration stages in the north-west and central part of the Outer zone of the six hydrogeological cycles from Cambrian to Carpathian is 347.4 million years. The duration of the exfiltration stages of the same period is 184.2 million years. The ratio of the duration of the infiltration stages to the elimination is 1.89. Such signs indicate a significant “wash-off” of the geological structures of the region. The subject of our detailed study was the last, seventh hydrogeological cycle, which began with Carpathian and continues up to the present.

Using the method of paleohydrodynamic reconstructions, the calculation of water exchange intensity indices at the exfiltration and infiltration stages of the Baden-Sarmatian hydrogeological cycle was carried out. The predominance of the intensity of the exfiltration water exchange over the infiltration is established, which is considered favourable conditions for the preservation of hydrocarbon deposits.

The water balance of the Baden-Sarmatian hydrogeological cycle is calculated. Using the calculations carried out earlier for paleohydrodynamic reconstruction, the water exchange indices for the exfiltration phase of the Baden-Sarmatian hydrogeological cycle were calculated, and for the deposits of the Kosiv suite, the Lower and Upper Dashava undersuite.

On the basis of the analysis of the values of water exchange indices, it was concluded that with the immersion of sedimentary layers at a depth, the water pressure system of the Miocene deposits of the north-western part of the Outer zone of the Precarpathian deep passes from the zone of intensive water exchange to the zones of difficult and very difficult one. This indicates the difficulty of the hydrodynamic connection of surface and shallow circulating groundwater with the deep waters of water pressure oil and gas bearing systems and, as a consequence, the insignificant influence of the modern infiltration water pressure system on the processes of destruction of hydrocarbon deposits. The existence of the difficult and very difficult water exchange zones at the large depths of the water pressure system of the north-western part of the Outer zone of the Precarpathian deep with the presence of reservoir layers and structural and tectonic traps together creates the necessary conditions for the formation and conservation of hydrocarbon deposits.

Keywords

paleohydrogeology, hydrogeological cycle, value of water exchange, water exchange intensity, sedimentary layers, groundwater.

Referenses

Burshtar, M. S., & Mashkov, I. V. (1963). Usloviya formirovaniya i zakonomernosti razmeshcheniya zalezhei nefti i gaza. Moskva: Gostoptekhizdat. [in Russian]
 
Chirvinskii, P. N. (1933). Paleogidrogeologiya. Problemy sovetskoi geologii, 8, 16-32. [in Russian]
 
Harasymchuk, V. Yu., Kolodii, V. V., & Kulynych, O. V. (2004). Geneza vysokokontsentrovanykh solianok pidnasuvnykh vidkladiv pivdenno-skhidnoi chastyny Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4, 105-119. [in Ukrainian]
 
Kartsev, A. A. (1960). Printsipy i puti paleogidrogeologicheskikh issledovanii. In Problemy gidrogeologii (c. 78-83). Moskva: Gostoptekhizdat. [in Russian]
 
Kartsev, A. A. (1972). Gidrogeologiya neftyanykh i gazovykh mestorozhdenii. Moskva: Nedra. [in Russian]
 
Kartsev, A. A., & Vagin, S. B. (1962). Paleogidrogeologicheskie issledovaniya pri izuchenii formirovaniya i razrusheniya neftegazovykh skoplenii (na primere mezozoiskikh otlozhenii Predkavkaz’ya). Sovetskaya geologiya, 8, 104-121. [in Russian]
 
Kartsev, A. A., Vagin, S. B., & Matusevich, V. M. (1986). Gidrogeologiya neftegazonosnykh basseinov. Moskva: Nedra. [in Russian]
 
Kartsev, A. A., Vagin, S. B., Shugrin, V. P., & Bragin, Yu. I. (2001). Neftegazovaya gidrogeologiya. Moskva: Neft’ i gaz. [in Russian]
 
Kolodii, V. V. (1969). Gidrogeologiya pliotsenovykh otlozhenii Zapadno-Turkmenskoi neftegazonosnoi oblasti. Moskva: Nedra. [in Russian]
 
Kolodii, V. V. (1972). Paleohidroheolohichna kharakterystyka Dniprovsko-Donetskoi zapadyny v zviazku z yii naftohazonosnistiu. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 30, 9-16. [in Ukrainian]
 
Kolodii V. V., Boiko H. Yu., Boichevska L. T. et al. (2004). Karpatska naftohazonosna provintsiia. Lviv; Kyiv: Ukrainskyi vydavnychyi tsentr. [in Ukrainian]
 
Kolodii, V. V., & Kudel’skii, A. V. (1972). Gidrogeologiya gornykh stran, smezhnykh progibov i vpadin. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]
 
Kolodii, V. V., & Likhomanova, I. N. (1978). Termobaricheskie aspekty neftegazonosnosti vodonapornykh sistem Predkarpatskogo progiba. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemykh, 51, 6-12. [in Russian]
 
Krupskyi, Yu. Z. (2001). Heodynamichni umovy formuvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. Kyiv: UkrDHRI. [in Ukrainian]
 
Makov, K. I. (1939). K voprosu o gidrogeologicheskoi istorii podzemnykh vod Prichernomor’ya. Izvestiya Akademii nauk SSSR. Ser. geol., 6, 88-93. [in Russian]
 
Medvid, H. B. (2011). Paleohidrodynamichnyi chynnyk u protsesi formuvannia pokladiv vuhlevodniv u mezhakh pivnichno-zakhidnoi chastyny Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. Heodynamika, 2 (11), 199-201. [in Ukrainian]
https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.199
 
Medvid, H. B., Sprynskyi, M. I., Kolodii, V. V. et al. (2006). Paleohidrodynamichni rekonstruktsii pivnichno-zakhidnoi chastyny Zovnishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu v konteksti problemy naftohazonosnosti. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 2, 20-32. [in Ukrainian]
 
Medvid, H., Sprynskyy, M., Kolodiy, V. et al. (2006). Paleohydrodynamic reconstruction of north-western part of the outer zone of the Carpathian foredeep in connection with oil and gas presence. In Proceedings of XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (September 3-6, 2006) (p. 356-359). Belgrade, Serbia.
 
Ovchinnikov, A. M. (1961). Vodonosnye sistemy zemnoi kory. Izvestiya VUZ. Ser. Geologiya i razvedka, 8, 86. [in Russian]
 
Semikhatov, A. N. (1947). O gidrogeologicheskikh tsiklakh. Doklady Aademii nauk SSSR, 56 (6), 629-630. [in Russian]
 
Shagoyants, S. A. (1949). Paleogidrogeologicheskaya skhema formirovaniya podzemnykh vod Tsentral’noi i Vostochnoi chastei Severnogo Kavkaza. Trudy laboratorii gidrogeologicheskikh problem, 6, 33-45. [in Russian]
 
Vagin, S. B. (1988). Paleogidrogeologicheskie rekonstruktsii pri poiskakh zalezhei uglevodorodov. (Extended abstract of Doctorʼs thesis). Moskva. [in Russian]
 
Vagin, S. B., Kartsev, A. A., & Khodzhakuliev, Ya. A. (1964). Paleogidrogeologicheskie usloviya neftegazonakopleniya v mezozoiskikh otlozheniyakh epigertsinskoi platformy Zapada Srednei Azii. Neftyanaya i gazovaya promyshlennost’ Srednei Azii, 6, 68-75. [in Russian]