Posted on

LITHOGEOCHEMISTRY OF BLACK SHALES OF THE PHANEROZOIC OF THE WESTERN UKRAINE – UNCONVENTIONAL HYDROCARBON RESERVOIRS

Home > Archive > No. 1–2 (187–188) 2022 > 82–102


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 1–2 (187–188) 2022, 82–102.

https://doi.org/10.15407/ggcm2022.01-02.082

Ihor POPP, Petro MOROZ, Mykhaylo SHAPOVALOV

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: itpopp@ukr.net

Abstract

The purpose of this work is to compare the lithological, geochemical and mineralogical features of carbonaceous clayey and siliceous-clay rocks of Cretaceous-Paleogene flysch of the Ukrainian Carpathians and Lower Silurian of the Volyn-Podillya edge of the East European Platform and to determine the factors that contributed to the formation of zones of “unconventional reservoirs” in these sedimentary strata of cracked and mixed types.

Data from the lithology, geochemistry and mineralogy of bituminous siliceous-clay rocks and siliceous rocks of Lower Cretaceous and Oligocene of the Carpathians and black argillites of Lower Silurian of the Volyn-Podillya edge of the East European Platform are presented.

Sedimentogenesis of Lower Cretaceous and Oligocene bituminous deposits of the Carpathians and Lower Silurian deposits of Volyn-Podillya took place in anoxic conditions (phases of oceanic anoxic events: OAE-1 (Barrem–Albian), OAE-4 (Oligocene) and at the border of Ordovician and Silurian. Paleoceanographic conditions of their sedimentation differed significantly. The first are deep-sea formations at the foot of the continental slope of the Carpathian segment of the Tethys Ocean, the second were accumulated in the warm shallow sea on the eastern shelf of the West European Sea Basin.

The layered texture of carbonaceous deposits, as well as the catagenetic transformation of rock-forming clay and siliceous minerals and their hydrophobization, played a significant role in the formation of the filtration capacity properties of “unconventional reservoirs”. In Cretaceous-Paleogene flysch deposits of the Carpathians, “unconventional reservoirs” are usually terrigenous-clay or siliceous-clay rocks with shale and layered texture or compacted sandstones localized in conventional oil, gas or condensate deposits. Lower Silurian clay deposits of Volyn-Podillya are promising for the search for “shale gas”.

Keywords

unconventional reservoirs, black shales, shale gas, clay minerals, organic carbon

Referenses

Afanaseva, I. M. (1983). Litogenez i geokhimiya flishevoi formatsii severnogo sklona Sovetskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Beckwith, R. (2013). California’s Monterey Formation Zeroing in on a New Shale Oil Play? J. Pet. Technol., 5, (65), 44–58. https://doi.org/10.2118/0513-0044-JPT

Behl, R. J. (2011). Chert spheroids of the Monterey Formation, California (USA): early-diagenetic structures of bedded siliceous deposits. Sedimentology, 58, 325–351. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2010.01165.x

Bratcher, J. C., Kaszuba, J. P., Herz-Thyhsen, R. J., & Dewey, J. C. (2021). Ionic strength and pH effects on water–rock interaction in an unconventional siliceous reservoir: on the use of formation water in hydraulic fracturing. Energy Fuels, 35(22), 18414–18429. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.1c02322

Cipolla, C. L., Lolon, E. P., Erdle, J. C., & Rubin, B. (2010). Reservoir Modeling in Shale-Gas Reservoirs. SPE Res Eval & Eng, 13(04), 638–653. https://doi.org/10.2118/125530-PA

Curtis, J. B. (2002). Fractured shale-gas systems. AAPG Bulletin, 86(11), 1921–1938. https://doi.org/10.1306/61EEDDBE-173E-11D7-8645000102C1865D

Gabinet, M. P. (1985). Postsedimentatsionnie preobrazovaniya flisha Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Gabinet, M. P., & Gabinet, L. M. (1991). K geokhimii organicheskogo veshchestva bituminoznikh argillitov flishevoi formatsii Karpat. Geologiya i geokhimiya goryuchikh iskopaemikh, 76, 23–31. [in Russian]

Gabinet, M. P., Kulchitskii, Ya. O., & Matkovskii, O. I. (1976). Geologiya i poleznie iskopaemie Ukrainskikh Karpat (Part 1). Lvov: Izdatelstvo Lvovskogo universiteta. [in Russian]

Gurzhii, D. V., Gabinet, M. P., Kiselev A. Ye. i dr. (1983). Litologiya i porodi-kollektori na bolshikh glubinakh v neftegazonosnikh provintsiyakh. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Hryhorchuk, K. H., & Senkovskyi, Yu. M. (2013). Dyskretne formuvannia rezervuariv “slantsevoho” hazu v eksfiltratsiinomu katahenezi. Heodynamika, 1(14), 61‒67. https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.061 [in Ukrainian]

Hubych, I., Krupskyi, Yu., Lazaruk, Ya., & Syrota, T. (2012). Aktualni aspekty heolohii ta heokhimii slantsevoho hazu Volyno-Podillia. Heoloh Ukrainy, 1‒2, 135‒140. [in Ukrainian]

Isaacs, C. M. (1984). Geology and Physical Properties of the Monterey Formation, California. In SPE California Regional Meeting. SPE-12733-MS. Society of Petroleum Engineers. https://doi.org/10.2118/12733-MS

Jiang, S. (2012). Clay Minerals from the Perspective of Oil and Gas Exploration. In M. Valaškova, & G. S. Martynkova (Eds.), Clay Minerals in Nature – Their Characterization, Modification and Application. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/47790

Klubova, T. T. (1988). Glinistie kolektori nefti i gaza. Moskva: Nedra. [in Russian]

Kolodii, V. V., Boiko, H. Yu., Boichevska, L. T., Bratus, M. D., Velychko, N. Z., Harasymchuk, V. Yu., Hnylko, O. M., Danysh, V. V., Dudok, I. V., Zubko, O. S., Kaliuzhnyi, V. A., Kovalyshyn, Z. I., Koltun, Yu. V., Kopach, I. P., Krupskyi, Yu. Z., Osadchyi, V. H., Kurovets, I. M., Lyzun, S. O., Naumko, I. M., . . . Shcherba, O. S. (2004). Karpatska naftohazonosna provintsiia. Lviv; Kyiv: Ukrainskyi vydavnychyi tsentr. [in Ukrainian]

Koltun, Yu. V. (1993). Source rock potential of the black formation of the Ukrainian Carpathians. Acta Geologica Hungarica, 2(36), 251–261.

Kondrat, О. R., & Hedzyk, N. M. (2014). Study of adsorption processes influence on development of natural gas fields with low permeability reservoirs. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 4(53), 7‒17.

Kosakowski, P., Koltun, Yu., Machowski, G., Poprawa, P., & Papiernik, B. (2018). The geochemical characteristics of the Oligocene – Lower Miocene Menilite Formation in the Polish and Ukranian Outer Carpathians: a review. Journal of Petroleum Geology, 41(3), 319–335. https://doi.org/10.1111/jpg.12705

Krupskyi, Yu. Z., Kurovets, I. M., Senkovskyi, Yu. M., Mykhailov, V. A., Chepil, P. M., Dryhant, D. M., Shlapinskyi, V. S., Koltun, Yu. V., Chepil, V. P., Kurovets, S. S., & Bodlak, V. P. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: Vol. 2. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]

Kukhar, N. P., Petrovskyi, O. P., & Hanzhenko, N. S. (2013). Zastosuvannia heofizychnykh metodiv dlia poshukiv, rozvidky i rozrobky pryrodnoho hazu zi slantsevykh porid. Heodynamika, 2(15), 195‒197. https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.195 [in Ukrainian]

Kurovets, I. M., Mykhailov, V. A., Zeikan, O. Yu., Krupskyi, Yu. Z., Hladun, V. V., Chepil, P. M., Hulii, V. M., Kurovets, S. S., Kasianchuk, S. V., Hrytsyk, I. I., & Naumko, I. M. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: Vol. 1. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv: ohliad problemy. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]

Kurovets, S. S. (2016). Naukovo-metodychni zasady otsinky vtorynnykh yemnostei porid-kolektoriv yak osnova efektyvnoho prohnozu naftohazonosnosti nadr [Extended abstract of Doctorʼs thesis]. Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian]

Liehui, Z., Baochao, S., Yulong, Z., & Zhaoli, G. (2019). Review of micro seepage mechanisms in shale gas reservoirs. International Journal of Heat and Mass Transfer, 139, 144‒179. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.04.141

Loktiev, A. V., Pavliuk, M. I., & Loktiev, A. A. (2011). Perspektyvy vidkryttia pokladiv “slantsevoho“ hazu v mezhakh Volyno-Podilskoi okrainy Skhidno-Yevropeiskoi platformy. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4(156–157), 5–23. [in Ukrainian]

Loucks, R. G., Reed, R. M., Ruppel, S. C., & Jarvie, D. M. (2009). Morphology, genesis, and distribution of nanometer-scale pores in siliceous mudstones of the Mississippian Barnet shale. Journal of Sedimentary Research, 79(12), 848–861. http://doi.org/10.2110/jsr.2009.092

Lukin, A. Ye. (2010a). Slantsevii gaz i perspektivi yego dobichi v Ukraine. Statya 1. Sovremennoe sostoyanie problemi slantsevogo gaza (v svete opita osvoeniya yego resursov v SShA). Heolohichnyi zhurnal, 3, 17–33. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2010.3.219195 [in Russian]

Lukin, A. Ye. (2010b). Slantsevii gaz i perspektivi yego dobichi v Ukraine. Statya 2. Chernoslantsevie kompleksi Ukraini i perspektivi ikh gazonosnosti v Volino-Podolii i Severo-Zapadnom Prichernomore. Heolohichnyi zhurnal, 4, 7–24. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2010.4.215055 [in Russian]

Lukin, A. Ye. (2011a). O prirode i perspektivakh gazonosnosti nizkopronitsaemikh porod osadochnoi obolochki Zemli. Dopovidi NAN Ukrainy, 3, 114–123. [in Russian]

Lukin, A. Ye. (2011b). Priroda slantsevogo gaza v kontekste problem neftegazovoi litologii. Geologiya i poleznie iskopaemie Mirovogo okeana, 3, 70–85. [in Russian]

Lukin, A. Ye. (2016). O novikh geneticheskikh tipakh porod litosferi – vazhneishikh faktorakh formirovaniya kollektorov nefti i gaza. Tektonika i stratyhrafiia, 43, 5‒18. https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2016.108272 [in Russian]

Monchak, L., Khomyn, V., Maievskyi, B., Shkitsa, L., Kurovets, S., Zderka, T., & Stasyk, I. (2013). Haz sharuvatykh nyzkoporystykh verkhnokreidovykh porid (slantsevyi haz) Skybovykh Karpat. Heoloh Ukrainy, 1(141), 56‒62. https://doi.org/10.53087/ug.2013.1(41).246559 [in Ukrainian]

Naumko, I. M., Kurovets, I. M., Zubyk, M. I., Batsevych, N. V., Sakhno, B. E., & Chepusenko, P. S. (2017). Hydrocarbon compounds and plausible mechanism of gas generation in “shale” gas prospective Silurian deposits of Lviv Paleozoic depression. Heodynamika, 1(22), 26–41. https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.036

Nesterov, I. I., Ushatinskii, I. N., Malikhin, A. Ya., Stavitskii, B. P., & Pyankov, B. N. (1987). Neftenosnost glinistikh tolshch Zapadnoi Sibiri. Moskva: Nedra. [in Russian]

Passey, Q. R., Bohacs, K. M., Esch, W. L., Klimentidis, R., & Sinha, S. (2010). From Oil-Prone Source Rock to Gas-Producing Shale Reservoir – Geologic and Petrophysical Characterization of Unconventional Shale-Gas Reservoirs. In CPS/SPE International Oil & Gas Conference and Exhibition in China held in Beijing, China, 8–10 June 2010. SPE 131350. Society of Petroleum Engineers. https://doi.org/10.2118/131350-MS

Popp, I. T. (1995). Naftomaterynski vlastyvosti bituminoznykh kremenystykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4, (92–93), 35–41. [in Ukrainian]

Popp, I. T. (2005). Okremi aspekty problemy litohenezu naftohazonosnykh vidkladiv kreidovo-paleohenovoho flishovoho kompleksu Peredkarpatskoho prohynu ta ukrainskykh Karpat. Chastyna 1. Sedymentohenez i postsedymentatsiini peretvorennia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 3–4, 43–59. [in Ukrainian]

Popp, I., Moroz, P., & Shapovalov, M. (2019). Litoloho-heokhimichni typy kreidovo-paleohenovykh vidkladiv Ukrainskykh Karpat ta umovy yikhnoho formuvannia. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 4(181), 116‒133. https://doi.org/10.15407/ggcm2019.04.116 [in Ukrainian]

Popp, I., Shapovalov, M., & Moroz, P. (2018). Mineralohichnyi ta heokhimichnyi aspekt problemy slantsevoho hazu (na prykladi chornykh arhilitiv zakhodu Ukrainy). Mineralohichnyi zbirnyk, 1(68), 184–186. [in Ukrainian]

Popp, I. T., Shapovalov, M. V., & Moroz, P. V. (2019). Chorni arhility zakhodu Ukrainy yak potentsiini porody-kolektory (mineraloho-heokhimichnyi aspekt problemy “slantsevoho hazu”). In Heolohiia horiuchykh kopalyn: dosiahnennia ta perspektyvy: materialy III Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (pp. 42–47). Kyiv. [in Ukrainian]

Rauball, J. F., Sachsenhofer, R. F., Bechtel, A., Coric, S., & Gratzer, R. (2019). The Oligocene‒Miocene Menilite Formation in the Ukrainian Carpathians: a world-class source rock. Journal of Petroleum Geology, 42(4), 393‒415. https://doi.org/10.1111/jpg.12743

Ross, D. J. K., & Bustin, R. M. (2009). The importance of shale composition and pore structure upon gas storage potential of shale gas reservoirs. Marine and Petroleum Geology, 26(6), 916–927. http://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2008.06.004

Rudko, H. I., Hryhil, H. V., & Simachenko, H. V. (2017). Ekolohichna bezpeka rodovyshch vuhlevodniv netradytsiinoho typu v Ukraini. Kyiv; Chernivtsi: Bukrek. [in Ukrainian]

Samvelov, R. G. (1995). Zalezhi uglevodorodov na bolshikh glubinakh: osobennosti formirovaniya i razmeshcheniya. Geologiya nefti i gaza, 9, 5–15. [in Russian]

Schwalbach, J. R., Gordon, S. A., O’Brien, C. P., Lockman, D. F., Benmore, W. C., Huggins, C. A. (2009). Reservoir characterization Monterey Formation siliceous shales: tools and applications. In Contributions to the Geology of the San Joaquin Basin, California. Pacific Section American Association of Petroleum Geologists. MP 48. https://doi.org/10.32375/2009-MP48.7

Senkovskyi, Yu., Hryhorchuk, K., Hnidets, V., & Koltun, Yu. (2004). Heolohichna paleookeanohrafiia okeanu Tetis (Karpato-Chornomorskyi sehment). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Senkovskyi, Yu. M., Hryhorchuk, K. H., Koltun, Yu. V., Hnidets, V. P., Radkovets, N. Ya., Popp, I. T., Moroz, M. V., Moroz, P. V., Rever, A. O., Haievska Yu. P., Havryshkiv, H. Ya., Kokhan, O. M., & Koshil, L. B. (2019). Litohenez osadovykh kompleksiv okeanu Tetis. Karpato-Chornomorskyi sehment. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Senkovskyi, Yu. M., Koltun, Yu. V., Hryhorchuk, K. H., Hnidets, V. P., Popp, I. T., & Radkovets, N. Ya. (2012). Bezkysnevi podii okeanu Tetis. Karpato-Chornomorskyi sehment. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Tisso, B., & Velte, D. (1981). Obrazovanie i rasprostranenie nefti. Moskva: Mir. [in Russian]

Visotskii, I. V., & Visotskii, V. I. (1986). Formirovanie neftyanikh, gazovikh i kondensatnogazovikh mestorozhdenii. Moskva: Nedra. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danish, V. V., Lemishko, O. D., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Smirnov, S. Ye., Smolinskaya, N. I., & Tsarnenko, P. N. (1988). Stratotipi melovikh i paleogenovikh otlozhenii Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Vyalov, O. S., Gavura, S. P., Danish, V. V., Leshchukh, R. I., Ponomareva, L. D., Romaniv, A. M., Tsarnenko, P. N., & Tsizh, I. T. (1981). Istoriya geologicheskogo razvitiya Ukrainskikh Karpat. Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Wilson, M. J., Shaldybin, M. V., & Wilson, L. (2016). Clay mineralogy and unconventional hydrocarbon shale reservoirs in the USA. I. Occurrence and interpretation of mixed-layer R3 ordered illite/smectite. Earth-Science Reviews, 158, 31‒50. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.04.004

Yan, B., Alfi, M., Wang, Y., & Killough, J. E. (2013). A New Approach for the Simulation of Fluid Flow in Unconventional Reservoirs through Multiple Permeability Modeling. In SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in New Orleans, Louisiana, USA, 30 September–2 October 2013. SPE 166173. https://doi.org/10.2118/166173-MS

Yevdoshchuk, M. I., & Bondar, H. M. (2019). Prohnozuvannia porid-kolektoriv v hlybokozanurenykh horyzontakh. In Heolohiia horiuchykh kopalyn: dosiahnennia ta perspektyvy: materialy III Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (pp. 69–73). Kyiv. [in Ukrainian]