Posted on

APPARATUS-METHODICAL COMPLEX OF THE STUDY OF PETROPHYSICAL PROPERTIES OF FRACTURED RESERVOIR ROCKS OF HYDROCARBONS

Home > Archive > No. 3–4 (191–192) 2023 > 37–44


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (191–192) 2023, 37–44

https://doi.org/10.15407/ggcm2023.191-192.037

Ihor KUROVETS, Oleksandr ZUBKO, Ihor HRYTSYK, Oleksandr PRYKHODKO, Roman-Danyil KUCHER

IInstitute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: igggk@mail.lviv.ua

Abstract

We have developed the apparatus-methodical complex of laboratory investigations of fractured reservoir rocks of hydrocarbons. Basing on the study of variability of acoustic properties in different-oriented directions for measuring of raw pieces of core, it was possible to develop the apparatus for the express-diagnostics of the inner structure of the rock. The results of analysis of anisotropy of acoustic properties of the core give us the possibility to choose the specimens with abnormal properties on which one can conduct further investigations for determination of the factors of heterogeneity of rocks. Measuring of the velocity of longitudinal and transverse oscillations with recording their wave pictures is conducting in the acoustic bath. The acoustic system is equipped with corresponding adapter for connection to the computer that enables us to keep up the recording of all parameters of measuring. To estimate the permeability of microfractures and the influence of composite taut state upon them we have developed the device for studying radial filtration the results of which allow us to estimate the rock permeability due to the change in the structure and microfractures size depending upon the value and the character of the taut state. To measure deformational-strength parameters the corresponding plant was developed and produced, which was additionally equipped with a meter for the measuring of deformation, that allows to measure the values of contact strength, elasticity module and the boundary of rock strength while one-axis charging. The parameters are determined at arbitrary points of the core cuts, and the velocity of charging is half-automatically regulated at a wide bounds. The device is equipped with the electron controller that allows us not only to measure the value of contact strength, but to conduct observations on a display as to the changes in deformation depending on the charging value in real time and to put down the parameters of investigations into corresponding data base. Obtained characteristic of rocks is not only parametric basis for interpretation of materials of charging, but for the estimation of the changes in volume, type of porous space and permeability, and also for modelling of formation conditions of fractured reservoir, and on the whole, for prediction of zones (plots) where a dense rock with corresponding mechanical parameters should acquire the properties of the collector. The usage of the complex for the studying of fracturing in oil geology allows us to widen the prognosis and discovery of new fields and to improve production and exploitation possibilities of already acting ones.

Keywords

apparatus-methodical complex, fractured reservoir rocks, acoustic waves, deformational-strength parameters

Referenses

Krupskyi, Yu. Z., Kurovets, I. M., Senkovskyi, Yu. M., Mykhailov, V. A., Chepil, P. M., Dryhant, D. M., Shlapinskyi, V. Ye., Koltun, Yu. V., Chepil, V. P., Kurovets, S. S., & Bodlak, V. P. (2014). Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrainy: Vol. 2. Zakhidnyi naftohazonosnyi rehion. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]

Kurovets, I., Zubko, O., Hrytsyk, I., Prykhodko, O., & Kucher, R.-D. (2023). Osoblyvosti formuvannia yemnisno-filtratsiinykh vlastyvostei porid-kolektoriv Vnutrishnoi zony Peredkarpatskoho prohynu. In Heofizyka i heodynamika: prohnozuvannia ta monitorynh heolohichnoho seredovyshcha: zbirnyk materialiv IX Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (10–12 zhovtnia 2023 r.) (pp. 109–112). Lviv. [in Ukrainian]

Kurovets, I. M., Zubko, O. S., Kit, N. O., & Hvozdevych, O. V. (2007). Prystrii dlia vyznachennia pronyknosti zrazka hirskoi porody (Deklaratsiinyi patent Ukrainy № 80551). Biuleten, 16. [in Ukrainian]

Pavliuk, M., Naumko, I., Lazaruk, Ya., Khokha, Yu., Krupskyi, Yu., Savchak, O., Rizun, B., Medvediev, A., Shlapinskyi, V., Kolodii, I., Liubchak, O., Yakovenko, M., Ternavskyi, M., Hryvniak, H., Triska, N., Seniv, O., & Huzarska, L. (2022). Rezerv naftohazovydobutku Zakhidnoho rehionu Ukrainy (Digital ed.). Lviv. http://iggcm.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/РЕЗЕРВ-НАФТОГАЗОВИДОБУТКУ-ЗАХІДНОГО-РЕГІОНУ-УКРАЇНИ.pdf [in Ukrainian]

Zubko, A. S. (1989). Nekotoryye osobennosti metodiki laboratornogo opredeleniya vodonasyshchennosti porod-kollektorov. In Geofizicheskaya diagnostika neftegazonosnykh i uglenosnykh razrezov: sbornik nauchnykh trudov AN USSR (pp. 103–113). Kiev: Naukova dumka. [in Russian]

Zubko, A. S., & Sheremeta, O. V. (1988). Razrabotka universalnoy ustanovki vysokogo davleniya UVD-500 i metodika izucheniya petrofizicheskikh svoystv gornykh porod dlya usloviy. modeliruyushchikh plastovyye [Research report]. Lvov: Fondy IGGGI AN USSR. [in Russian]