Posted on

DISTRIBUTION OF CHEMICAL ELEMENTS IN PEAT DEPOSITS OF THE LVIV REGION

Home > Archive > No. 3–4 (185–186) 2021 > 65–72


Geology & Geochemistry of Combustible Minerals No. 3–4 (185–186) 2021, 65–72.

https://doi.org/10.15407/ggcm2021.03-04.065

Myroslava YAKOVENKO1, Yury KHOKHA2, Oleksandr LYUBCHAK3

1, 2, 3 Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, e-mail: 1myroslavakoshil@ukr.net; 2khoha_yury@ukr.net; 3lubchak1973@ukr.net

Abstract

The article is devoted to the study and interpretation of the content of chemical elements in peats of Lviv Region. It is known that peat has a pronounced ability to physical sorption and chemisorption, as a result it is able to accumulate a significant amount of metals, including dangerous – heavy, toxic and radioactive. Peat is used as an energy raw material, in recent years – as a raw material for the chemical and pharmaceutical industries. Thus, this geochemical research have scientific and applied importance for a wide range of industries and for environmental monitoring. The range of peat applications directly depends on the concentration of trace elements. The basic geochemical characteristics of peat lowland type in Lviv Region was found out. In general, the content of elements in the studied peat has concentrations lower than сlarkes in comparison with the lithosphere, soils and terrestrial plants. Lithophilic Sr, Yb, Be, Ba, siderophilic Mo, Co, and chalcophilic Pb, Ag are actively concentrated in comparison with clarkes in the lithosphere, soils, plant ashes and relative to background values in the soils of Ukraine. According to the results of a comprehensive analysis of the content of microelements in lowland peats of Lviv Region, three elements with high concentration were identified – Molybdenum, Strontium and Lead.Significant uneven distribution of microelement concentration with depth and area of distribution and high indicators of Mo, Yb, Sr, Be, Co, Ag, Ba, Pb relative to clarkes of lithosphere, soils, plant ash, etc. have been established. Comparison of patterns of accumulation and scattering of elements in peat with lithosphere, soils and terrestrial plants shows that peat is characterized by its own specific set of storage elements, there are specific patterns of accumulation and scattering of elements. Thus, peat has a clear geochemical structure that distinguishes them from mineral soils and lithosphere.

Keywords

peat, microelement composition, concentration, clark concentration, accumulation

Referenses

Biletskyi, V. S. (2004). Mala hirnycha entsyklopediia (Vol. 1–3). Donetsk: Donbas. [in Ukrainian]

Bowen, H. J. M. (1979). Environment Chemistry of the Elements. London; New-York; Toronto; Sydney; San Francisco: Academic Press.

Bradys, Ye. M. (1973). Torfovo-bolotnyi fond URSR, yoho raionuvannia ta vykorystannia. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]

Galenko, V. G., Semchuk, S. A., & Ekimova, N. A. (1974). Otchet po teme “Sostavlenie geologo-ekonomicheskikh obzorov po osnovnym torfodobyvayushchim oblastyam USSR” (L’vovskaya oblast’). L’vov: Fondy DP “Zakhidukrheolohiia”. [in Russian]

Klos, V. R., Birke, M., Zhovynskyi, E. Ya., Akinfiiev, H. O., Amaiyukeli, Yu. A., & Klamens, R. (2012). Rehionalni heokhimichni doslidzhennia gruntiv Ukrainy v ramkakh mizhnarodnoho proektu z heokhimichnoho kartuvannia silskohospodarskykh ta pasovyshchnykh zemel Yevropy (GEMAS). Poshukova ta ekolohichna heokhimiia, 1, 51–66. [in Ukrainian]

Kreshtapova, V. N. (1974). Metodicheskie rekomendatsii po otsenke soderzhaniya mikroelementov v torfyanykh mestorozhdeniyakh evropeiskoi chasti RSFSR. Moskva: Izd-vo Mingeo RSFSR. [in Russian]

Tyuremnov, S. N. (1976). Torfyanye mestorozhdeniya. Moskva: Nedra. [in Russian]

Voitkevich, G. V., Miroshnikov, A. E., Povarennykh, A. S., & Prokhorov, V. G. (1970). Kratkii spravochnik po geokhimii. Moskva: Nedra. [in Russian]

Yakovenko, M. B., Khokha, Yu. V., & Liubchak, O. V. (2020). Rozpodil molibdenu v nyzynnykh torfakh Lvivskoi oblasti. In Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho perionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia): zbirnyk naukovykh statei XIKh mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 8–9 zhovtnia 2020 r.) (pp. 210–214). Lviv. [in Ukrainian]

Yakovenko, M. B., Khokha, Yu. V., & Liubchak, O. V. (2019). Rozpodil Svyntsiu v nyzynnykh torfakh Lvivskoi oblasti. In Resursy pryrodnykh vod Karpatskoho perionu (Problemy okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia): zbirnyk naukovykh statei XVIII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 26–27 travnia 2019 r.) (pp. 263–265). Lviv. [in Ukrainian]

Yakovenko, M. B., Khokha, Yu. V., & Lukʼianchuk, D. V. (2015a). Mikrokomponentnyi sklad torfiv Lvivskoi oblasti. In Novitni problemy heolohii: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 100-richchiu vid dnia narodzhennia V. P. Makrydina (Kharkiv, 21–23 travnia 2015 r.) (pp. 175–176). Kharkiv. [in Ukrainian]

Yakovenko, M. B., Khokha, Yu. V., & Lukʼianchuk, D. V. (2015b). Nakopychennia mikroelementiv u nyzynnykh torfakh Lvivskoi oblasti. In Fundamentalne znachennia i prykladna rol heolohichnoi osvity i nauky: materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 70-richchiu heolohichnoho fakultetu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (Lviv, 7–9 zhovtnia 2015 r.) (pp. 238–239). Lviv. [in Ukrainian]